Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:
Telefonväxel:
Vardagar 8-12, 13-15
Lunchstängt 12-13

Reception:
Vardagar 8-12, 13-14
Lunchstängt 12-13


Växel och reception stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

Riva byggnad eller del av byggnad

Inom detaljplanelagt område behöver du oftast söka rivningslov för att riva en byggnad eller en del av en byggnad. Denna checklista hjälper dig att göra en komplett ansökan med alla nödvändiga handlingar. Tänk på att du måste ha fått ett skriftligt bygglov och startbesked från kommunen innan du får påbörja arbetet.

Nödvändiga handlingar

När du vill söka rivningslov behöver du skicka in följande handlingar:

-Ansökan om rivningslov Länk till annan webbplats.
-Foton på byggnaden som ska rivas
-Situationsplan
-Materialinventering & kontrollplan
-Anmälan av kontrollansvarig vid större rivningsarbeten

Foton på byggnaden

Bifoga foton på byggnaden eller byggnadsdelen som du vill riva.

Situationsplan

Markera på en enkel tomtkarta vilken byggnad eller byggnadsdel som du vill riva. Den enkla tomtkartan ska vara i A4/A3-format. Beställning av situationsplan görs hos kart- och gis-avdelningen. Ange fastighetsbeteckning.

Länk

Beställa kartprodukt via blankett. Länk till annan webbplats.

Materialinventering

Ange typ av material och mängd som ni vill riva och hur avfallet ska tas omhand. Inventeringen är viktig för att veta om och i så fall vilket farligt avfall som rivningsåtgärderna kan ge upphov till.

Förslag på kontrollplan

En kontrollplan beskriver vilka kontroller du som byggherre ska göra under rivningsprocessen. Exempel på kontrollplan. Länk till annan webbplats.

Anmälan om kontrollansvarig

Du behöver anmäla en kontrollansvarig. På RISE (Research Institutes of Sweden AB) eller Kiwa Certification webbplats kan du söka efter certifierade kontrollansvariga enligt gällande PBL där du bor. Anmälan av kontrollansvarig gör du via blankett. Den finns på sidan om e-tjänster och blanketter.

Länkar

Hitta certifierade kontrollansvariga på RISE (Research Institutes of Sweden AB) webbplats Länk till annan webbplats..

Hitta certifierade kontrollansvariga på Kiwa Certification webbplats Länk till annan webbplats..

Blankett anmälan av kontrollansvarig Länk till annan webbplats..

Fler handlingar kan behövas

Ibland kan fler handlingar behövas för att vi ska kunna ta ett beslut i ärendet. Om vi behöver fler handlingar så kontaktar vi dig efter att du lämnat in din ansökan.

Ansökan om rivningslov

Länk till ansökningblankett lovpliktig åtgärd Länk till annan webbplats. - ifylld blankett och berörda handlingar skickas till bygglov@orkelljunga.se eller lämnar ni i receptionen på kommunhuset eller skickas in via post till:

Örkelljunga Kommun,
Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen,
286 80 Örkelljunga

Beställning av kartprodukter

Beställ kartprodukter via blankett Länk till annan webbplats. hos kart- och gis-avdelningen om ni saknar nybyggnadskarta, förenklad nybyggnadskarta, tomtkarta, enkel tomtkarta, grundkarta eller baskarta.

Kontakta karta@orkelljunga.se eller på 0435 - 55 038 om ni har övriga frågor gällande kartorna.

Länk

Beställning av kartprodukter. Länk till annan webbplats.

Kontakta byggenheten

Allmänna frågor om bygglov

Byggenheten har telefontid:

Tisdag klockan 10.00 – 12.00

Torsdag klockan 13.00 - 15.00.

Du når enheten via Örkelljunga recpetion.

Kontaktuppgifter

E-post: bygglov@orkelljunga.se

Telefonnummer till kundcenter: 0435 55 000