Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:
Telefonväxel:
Vardagar 8-12, 13-15
Lunchstängt 12-13

Reception:
Vardagar 8-12, 13-14
Lunchstängt 12-13


Växel och reception stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

Ändring av fasad

Använd denna checklista när du ska söka bygglov för ändring av fasad. Checklistan hjälper dig att göra en komplett ansökan med alla nödvändiga handlingar. Tänk på att du måste ha fått ett skriftligt bygglov och startbesked från kommunen innan du får påbörja arbetet.

Tips för dig som tänker rita själv. Pdf, 330.8 kB.

Nödvändiga handlingar

När du vill ha ett bygglov för ändring av fasad behöver du skicka in följande handlingar:

-Ansökan om fasadändring Länk till annan webbplats.
-Plan- och fasadritning i skala 1:100, A4/A3
-Förslag på kontrollplan
-Eventuellt situationsplan
-Konstruktionsritning vid större ingrepp i bärande konstruktion, A3
-Produktblad för eventuella nya fönster och dörrar

Fasadritning i skala 1:100

En fasadritning är en ritning som visar byggnadens fasad rakt framifrån från alla väderstreck.

  • Redovisa samtliga fasader som berörs av fasadändringen, både befintligt och nytt utseende. Ange väderstreck och rita marknivålinjer. Vid eventuellt byte av fönster eller dörrar ska dessa vara måttsatta.
  • Kontrollera att ritningen är skalenlig, att skalan finns angiven och att skalstock finns med på ritningen. Den ska vara i A4/A3-format.

Planritning i skala 1:100

En planritning är en horisontell genomskärning av huset.

  • Vid byte av fönster eller dörrar ska dörrar och fönster vara måttsatta.
  • Kontrollera att ritningen är skalenlig, att skalan finns angiven och att skalstock finnas med på ritningen. Den ska vara i A4/A3-format.

Förslag på kontrollplan

En kontrollplan beskriver vilka kontroller du som byggherre ska göra under byggprocessen. Exemnpel på kontrollplan. Länk till annan webbplats.

Situationsplan

Om din ansökan avser fasadändring på en stor fastighet med flera byggnader behöver du markera på en karta var någonstans ändringen görs.

Konstruktionsritning

Vid större ingrepp i bärande konstruktion ska konstruktionsändringen redovisas. Ritningen ska vara i A3-format.

Produktblad för nya fönster och dörrar

Om du vill montera nya fönster eller dörrar behöver du skicka in produktblad för de fönster eller dörrar som du har tänkt att montera.

Fler handlingar kan behövas

Ibland kan fler handlingar behövas för att vi ska kunna ta ett beslut i ärendet. Om vi behöver fler handlingar så kontaktar vi dig efter att du lämnat in din ansökan.

Ansökan om fasadändring

Länk till ansökningblankett lovpliktig åtgärd Länk till annan webbplats. - ifylld blankett och berörda handlingar skickas till bygglov@orkelljunga.se eller lämnar ni i receptionen på kommunhuset eller skickas in via post till:

Örkelljunga Kommun,
Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen,
286 80 Örkelljunga

Beställning av kartprodukter

Beställ kartprodukter via blankett Länk till annan webbplats. hos kart- och gis-avdelningen om ni saknar nybyggnadskarta, förenklad nybyggnadskarta, tomtkarta, enkel tomtkarta, grundkarta eller baskarta.

Kontakta karta@orkelljunga.se eller på 0435 - 55 038 om ni har övriga frågor gällande kartorna.

Länk

Beställning av kartprodukter. Länk till annan webbplats.

Kontakta byggenheten

Allmänna frågor om bygglov

Byggenheten har telefontid:

Tisdag klockan 10.00 – 12.00

Torsdag klockan 13.00 - 15.00.

Du når enheten via Örkelljunga recpetion.

Kontaktuppgifter

E-post: bygglov@orkelljunga.se

Telefonnummer till kundcenter: 0435 55 000