Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:

Måndag 8-12, 13-16

 

Tisdag - torsdag 8-12, 13-16

 

Fredag 8-12, 13-15

Växel och reception stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

 

Dela

Budget och ekonomi

Årsredovisningarna innehåller en översikt om kommunens och de kommunala bolagens ekonomiska ställning och verksamhet. Det är vår förhoppning att du finner den intressant och att den bidrar till ett ökat intresse för kommunens verksamhet och utveckling.

Årsredovisning

Budget och styrkort

I vår Budget 2019 och Plan 2020-2021PDF finns bland annat information om hur budgeten fördelas och vilka verksamhetsmål kommunen har.

För år 2018 - 2019 har Örkelljunga kommun antagit styrkort som utgår från följande framgångsfaktorer:

  • Trygghet
  • Hållbar tillväxt
  • Möjliggöra upplevelser
  • Inkludering och tolerans
  • Kunskap
  • Attraktiv arbetsgivare
  • Ekonomi

Kommunfullmäktige har antagit ett kommunövergripande styrkort för 2018-2019.
Utifrån detta har alla nämnder antagit sina egna styrkort med mål som ska vara vägledande för deras verksamheter. Samtliga styrkort representerar mätmetoder för varje mål, resultat från förgående år och mål för detta året.

Kommunövergripande styrkortPDF

Styrkort kommunstyrelsenPDF
Styrkort kultur- och fritidsnämndenPDF
Styrkort samhällsbyggnadsnämndenPDF
Styrkort socialnämndenPDF
Styrkort utbildningsnämndenPDF
Styrkort överförmyndarnämndenPDF