Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:
Telefonväxel:
Vardagar 8-12, 13-15
Lunchstängt 12-13

Entrédörr till kommunhuset:
Vardagar 8-12, 13-14
Lunchstängt 12-13


Växeln stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

Gata

Alla kommunens gator och vägar har en god standard och är trafiksäkra samt utformade och anpassade för en god boendemiljö.
Gator, gång- och cykelvägar underhålls kontinuerligt genom asfalteringsarbete, vinterväghållning, gatusopning och gatubelysning.

Vem ansvarar för olika vägar och gator?

Det finns tre väghållare i Örkelljunga kommun, trafikverket, kommunen samt enskilda väghållare.  Trafikverket är väghållare på de stora vägarna, europa-, riks- samt länsvägar. Kommunen är väghållare i kommunens tätorter och i övrigt är det vägföreningar/vägsamfälligheter som är väghållare.

Väghållaren är den som ansvarar för driften och underhållet på vägen som till exempel  snöröjning, asfaltslagning med mera.

För mer information om vem som ansvarar för vilken väg se väghållare Örkelljunga kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Gatsopning

När snön smälter och det är frostfritt är det dags att ta bort den sand och grus som använts för att minska halkan under vintern.
Så här kan du som fastighetsägare underlätta sopningen:

* Följ parkeringsreglerna och flytta din bil från vägar som ska sandsopas (annars kommer vi inte fram).
* Håll trottoarerna fria. Soptunnorna ska alltid stå innanför tomtgränsen och får inte blockera gångbanor och vägkanter. Visa särskild hänsyn till personer med funktionsavvikelser.
* Beskär träd och häckar som hänger ut över kör- och gångbanor så att sopmaskinen kan komma fram och ända in mot vägkanten och mot tomtgränsen.

Preliminär turordning:

- Centraladelar av orterna, genomfarter och större gång- och cykelvägar. Därefter övriga områden.
- Turordningen för de olika orterna i kommunen ändras varje år.
- Arbetet pågår under normal arbetstid med undantag för trafikintensiva gator som startar cirka klockan 05:00. Arbetet pågår cirka fem (5) veckor.

Vinterväghållning

Snöröjning och halkbekämpning inom Örkelljunga kommuns gatunät utförs av kommunens egen personal samt av inhyrda entreprenörer.

Grävningsbestämmelser

Trafikanordningsplan Information 2020-04-15 Pdf, 232.9 kB.

Grävningsbestämmelser i Örkelljunga kommun Pdf, 7.7 MB.

Grävtillstånd, TA-plan, taxor och sanktionsavgifter Pdf, 184.2 kB.


Blankett för att ansöka om grävningstillstånd på allmän platsmark och blankett för trafikanordningsplan finns i vår e-tjänstportal. Länk till annan webbplats.

Placering av hushållets sopkärl

För att underlätta tömning av sopkärl ska dessa finnas tillgängliga för Renhållningsbolaget. Kärlen ska därför vara placerade intill tomtgränsen inne på din tomt.

Undvik alltså att ställa kärlen på trottoaren som är till för gående. Särskild hänsyn ska tas till personer med funktionsavvikelser.

Tänk på att det även gäller kärl för trädgårdsavfall om du har ett sådant.

Enligt ordningslagen krävs tillstånd för att använda en offentlig plats. En offentlig plats är en väg, gata, trottoar, park eller liknande som är upplåten för allmänheten.

Tack för din samverkan.

Felanmälan

Du kan hjälpa oss att hålla en hög standard genom att rapportera in skador och fel.

Klicka för att komma till Felanmälan