Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:

Måndag -torsdag 8-12, 13-16


Fredag 8-12, 13-15

Växel och reception stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

Dela

Pensionärs- och handikappråden

I Örkelljunga kommun finns ett pensionärsråd och ett handikappråd. Råden har gemensamma möten vid sex tillfällen varje år.

Pensionärs- och handikappråden består av representanter från stadsbidragsberättigade handikapporganisationer som har verksamhet i Örkelljunga kommun. Följande organisationer har representanter i råden:

 • Pensionärernas riksförbund (PRO) i Örkelljunga
 • Pensionärernas riksförbund (PRO) i Skånes Fagerhult
 • SPF Seniorerna
 • Sveriges kommunala pensionärsförbund (SKPF)
 • FUB (intresseorganisation för barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning)
 • DHR (förbund för ett samhälle utan rörelsehinder)
 • Hörselskadades riksförbund (HRF)
 • Svenska råden för hjärt-lungräddning (HLR)
 • Svenska epilepsiföreningen norra Skåne

Kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden och socialnämnden utser två representanter vardera till råden. Råden är organisatoriskt knutna till socialnämnden.

Pensionärs- och handikappråden har följande syften:

 • Ge organisationerna inflytande i frågor som gäller äldre- och handikappområdena
 • Organisationerna ska kunna initiera nya äldre- och handikappfrågor i kommunens nämnder
 • Vara remissorgan i de frågor som berör äldre- och handikappområdena och som Örkelljunga kommun beslutar inhämta rådets synpunkter om
 • Vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning

Protokoll för kommunala pensionärs- och handikappråden