Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:




Telefonväxel:
Vardagar 8-12, 13-15
Lunchstängt 12-13

Reception:
Vardagar 8-12, 13-14
Lunchstängt 12-13


Växel och reception stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

Servering av folköl

Folköl är öl med alkoholhalt över 2,25 volymprocent men inte över 3,5 volymprocent. Den som planerar att servera folköl ska lämna in en anmälan till kommunen. Serveringen anmäls till socialförvaltningen i Örkelljunga kommun.

Blankett finns under E-tjänster och blanketter Länk till annan webbplats..

Krav för servering

För att servera folköl krävs en anmälan och att vissa krav (se nedan) är uppfyllda. I övrigt krävs inget tillstånd.

Grundkravet är att serveringen sker i en lokal som:

  • Ingår i anläggningar som är godkända enligt föreskrifter meddelade med stöd av 7 § 1 livsmedelslagen (2006:804) eller registrerade enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 av den 29 april 2004 om livsmedelshygien.
  • Är avsedd för stadigvarande verksamhet med livsmedel och där mat serveras samtidigt.

Den som serverar folköl ska ha ett skriftligt egentillsynsprogram där det bland annat ska finnas beskrivet vilka rutiner som finns för att säkerställa att reglerna följs. Bland annat råder förbud mot att sälja till någon som är under 18 år. Läs mer i alkohollagen (2010:1622), Notisums webbplats Länk till annan webbplats..

Socialförvaltningen bedriver tillsyn på platsen där serveringen av folköl äger rum.

Den som redan innehar ett serveringstillstånd för spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker, har också rätt att inom ramen för tillståndet servera folköl. I dessa fall behövs ingen anmälan eller skriftligt egentillsynprogram.

Örkelljunga kommun tar inte ut några avgifter kopplat till servering av folköl.