Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:
Telefonväxel:
Vardagar 8-12, 13-15
Lunchstängt 12-13

Entrédörr till kommunhuset:
Vardagar 8-12, 13-14
Lunchstängt 12-13


Växeln stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

Familj, barn och ungdom

Familj

Alla människor mår dåligt ibland och livet fungerar inte alltid som vi önskar. Periodvis saknar vi självförtroende och upplever att problemen inte kommer att lösa sig på det sätt vi önskar.

Alkohol och droger

Om du är orolig att du själv eller någon i din närhet dricker för mycket, kan du vända dig till socialsekreteraren som handlägger missbuksärende eller till fältsekreteraren. Båda erbjuder rådgivning, stöd- och motivationssamtal.

Läs mer om alkohol och droger

Läs mer om alkohol på 1177, sjukvårdsrådgivningens webbplats Länk till annan webbplats.

Läs mer om stöd från Maria Skåne Nordväst

Brister i föräldraskap

Små barn överlever inte utan omsorg från vuxna. Även större barn behöver god omsorg av sina föräldrar för att utvecklas väl, såväl kroppsligt och socialt som känslomässigt.

Läs mer om Familjebehandlarna

Läs mer om brister i föräldraskap på 1177, sjukvårdsrådgivningens webbplats Länk till annan webbplats.

Dyslexi

Läs- och skrivsvårigheter är den övergripande termen som innefattar alla som har svårigheter att läsa och/eller skriva oavsett vad som är orsaken.

Läs mer om Dyslexi på 1177, sjukvårdsrådgivningens webbplats Länk till annan webbplats.

Dödsfall och sorg

Vid plötsliga dödsfall kan krisgruppen POSOM (Psykiskt och socialt omhändertagande) vara en resurs. Om dödsboet saknar tillgångar går det att söka om bistånd hos individ- och familjeomsorgen.

Läs mer om dödsfall och sorg

Läs mer om dödsfall på 1177, sjukvårdsrådgivningens webbplats Länk till annan webbplats.

Ekonomiska problem

Alla som bor i Sverige och som inte har pengar till uppehälle, till exempel mat och hyra, kan få hjälp enligt socialtjänstlagen (SoL).

Läs mer om försörjningsstöd

Läs mer om ekonomiska problem på 1177, sjukvårdsrådgivningens webbplats Länk till annan webbplats.

Funktionsnedsättning

Omsorgen om funktionshindrade ansvarar för vård och omsorg om dig med fysiskt eller psykiskt funktionshinder.

Läs mer om funktionsnedsättning

Läs mer om funktionsnedsättning på 1177, sjukvårdsrådgivningens webbplats Länk till annan webbplats.

Ilska och utbrott

Ilska och utbrott hos barn kan vara en reaktion på orättvis behandling eller på olika slag av missförhållanden, det vill säga befogade reaktioner på olämpliga eller till och med skadliga situationer.

Läs mer om ilska och utbrott

Läs mer om ilska och utbrott på 1177, sjukvårdsrådgivningens webbplats Länk till annan webbplats.

Kriminalitet

Ungdomar som begår brott har ofta problem både hemma och i skolan. Det gäller särskilt de som begår många brott. De umgås ofta med andra ungdomar som har en tillåtande attityd till kriminella handlingar.

Läs mer om kriminalitet på 1177, sjukvårdsrådgivningens webbplats Länk till annan webbplats.

Kris i livet

En kris innebär att det har hänt något allvarligt i livet som är svårt att hantera och som gör att vi tillfälligt tappar fotfästet.

Läs mer om kris i livet på 1177, sjukvårdsrådgivningens webbplats Länk till annan webbplats.

Mobbning och kränkande behandling

Alla barn och elever ska känna sig trygga. Ingen ska utsättas för diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling. Mobbning är en form av kränkande behandling.

Läs mer om diskriminering och kränkande behandling

Läs mer om mobbning och kränkande behandling på 1177, sjukvårdsrådgivningens webbplats Länk till annan webbplats.

Problem i skolan

Barn tillbringar en stor del av sin tid i skolan. Skolan ska vara en trygg plats där man får utvecklas som person, lära sig saker och ha viktiga vuxenkontakter utanför hemmet.

Läs mer om problem i skolan på 1177, sjukvårdsrådgivningens webbplats Länk till annan webbplats.

Missbruk och riskbruk

De flesta vet att droger är farliga och att använda droger innebär olika risker. Få tänker på sig själv som missbrukare eller att man kan bli beroende.

Läs mer om missbruk och beroende Öppnas i nytt fönster.

Läs mer om missbruk och riskbruk på 1177, sjukvårdsrådgivningens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om stöd från Maria Skåne Nordväst

Sexuella övergrepp

Sexuella övergrepp är namnet på olika handlingar där någon eller några kränker en annan person på ett sexuellt sätt. Sexuella övergrepp är när någon blir tvingad att delta i eller se på sexuella handlingar mot sin vilja.

Läs mer om sexuella övergrepp

Läs mer om sexuella övergrepp på 1177, sjukvårdsrådgivningens webbplats Länk till annan webbplats.

Skilsmässa

Många barn har föräldrar som har skilt sig eller är på väg att skiljas. En separation är sällan bra för barn. Det finns fall när det upplevs som en lättnad, men oftast är upplevelsen oro, ilska och sorg.

Läs mer om skilsmässa

Läs mer om skilsmässa på 1177, sjukvårdsrådgivningens webbplats Länk till annan webbplats.

Skolfrånvaro

Skolan ger möjlighet att utvecklas tillsammans med andra, både i det gemensamma skolarbetet och genom umgänget med andra elever.

Läs mer om skolfrånvaro på 1177, sjukvårdsrådgivningens webbplats Länk till annan webbplats.

Stress

Att uppleva stress, eller att bli stressad som det oftast brukar kallas, är en del av livet som alla upplever ibland. Stress är en reaktion på en situation som kräver något extra och är kroppens sätt att göra sig redo för antingen flykt eller försvar.

Läs mer om stress på 1177, sjukvårdsrådgivningens webbplats Länk till annan webbplats.

Våld och övergrepp

Barn kan utsättas för våld i familjen på olika sätt. Ibland kan det vara en förälder som slår, ibland ett syskon. Så ska ingen behöva ha det.

Läs mer om våld i nära relationer

Läs mer på 1177 om övergrepp, sjukvårdsrådgivningens webbplats Länk till annan webbplats.