Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:
Telefonväxel:
Vardagar 8-12, 13-15
Lunchstängt 12-13

Entrédörr till kommunhuset:
Vardagar 8-12, 13-14
Lunchstängt 12-13


Växeln stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

Ansökan om insatser enligt LSS

Personer med olika former av funktionsnedsättning har rätt till särskilt stöd och service.

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, webbplatsen Lagen.nu Länk till annan webbplats. innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer med:

 • utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd
 • betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom
 • andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service

Att leva som alla andra i samhället

Målet är att den enskilde ska ha möjlighet att leva som alla andra i samhället. Lagen anger i 9 § de olika rättigheterna, där alla tre ovan uppräknade kategorier kan, vid behov, ha rätt till de flesta insatserna. Daglig verksamhet är en rättighet som endast tillkommer kategori 1 och 2.

I samband med att en insats enligt denna lag beviljas kan den enskilde begära att en individuell plan med beslutade och planerade insatser upprättas i samråd med honom/henne.

Olika former av stöd och service

Nedan följer exempel på stöd och service som personer med funktionsnedsättning kan få hjälp med.

 • Rådgivning och annat personligt stöd som ställer krav på särskild kunskap om problem och livsbetingelser för människor med stora och varaktiga funktionshinder. För ansökan om rådgivning hänvisas till Region Skåne.
 • Biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för sådan assistans, till den del behovet av stöd inte täcks av beviljade assistanstimmar enligt lagen (1993:389) om assistansersättning
 • Ledsagarservice
 • Biträde av kontaktperson
 • Avlösarservice i hemmet
 • Korttidsvistelse utanför det egna hemmet
 • Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen samt under lov
 • Boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn eller ungdomar som behöver bo utanför föräldrahemmet
 • Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna
 • Daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig

Att ansöka om LSS

För att få tillgång till insatser enligt LSS ska du göra en ansökan hos LSS-handläggaren, som gör en utredning utifrån dina behov och gällande lagstiftning. Du får ett skriftligt beslut som går att överklaga.

Ansökan kan du göra genom en blankett som finns under E-tjänster och blanketter Länk till annan webbplats. (klicka därefter vidare på Omsorg och stöd, och därefter på Funktionsstöd).

Sekretess

Handläggningen omfattas av sekretess, i enlighet med reglerna i offentlighet- och sekretesslagen (OSL).