Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:
Telefonväxel:
Vardagar 8-12, 13-15
Lunchstängt 12-13

Reception:
Vardagar 8-12, 13-14
Lunchstängt 12-13


Växel och reception stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

Bygglov

Bygglovsenhetens telefon- och besökstider

Under telefontid nås byggnadsinspektör via växelns telefonnummer: 0435 - 55 000.

Önskar ni nå byggnadsinspektör för frågor utanför telefontid ombeds ni att använda mejlen bygglov@orkelljunga.se 

Tisdagar: 10:00-12:00

Torsdagar: 13:00-15:00 Telefontid 16/5 kommer endast vara öppen mellan kl 13.00 - 14.00

Arkivhandlingar:                                                                                                                            Kontakta vår administratör på telefonnummer 0435 - 55 110 eller bygglov@orkelljunga.se

Boka fysiskt besök eller digitalt möte:                                                                       

Vi tar endast emot bokade besök/möten. För alla ärenden krävs att man i förväg har bokat tid och fått denna bekräftad. Kontakta oss på bygglov@orkelljunga.se för bokning av fysiskt besök eller digitalt möte.

Tänk på innan du installerar eller väsentligt ändrar en eldstad eller rökkanal?

Om du planerar att installera eller väsentligt ändra en eldstad eller en rökkanal behöver du göra en anmälan Länk till annan webbplats. till samhällsbyggnadsförvaltningen och invänta ett startbesked. Med eldstad menas en braskamin, öppen spis, vedspis, kakelugn, kassett, vedpanna eller liknande.

Aktuella priset, Eldstad/rökkanal: 1 050 kronor

Vilka handlingar behöver jag skicka in tillsammans med anmälan Länk till annan webbplats.?

  • Ifylld anmälan, följ länk till blanketten eldstad och rökkanal Länk till annan webbplats.
  • Planritning, där braskaminen eller eldstadens placering är markerad
  • Fasadritning, där skorstenen är inritad
  • Prestandadeklaration/produktblad över vald eldstad/kamin. Detta medföljer oftast vid köp av eldstad/kamin

Digitala handlingar ska vara i pdf-format och skicka in till bygglov@orkelljunga.se

 

Klimatdeklaration av byggander

Från den 1 januari 2022 gäller krav på klimatdeklaration vid uppförande av nya byggnader. Det innebär att byggherrar ska redovisa vilken påverkan på klimatet en ny byggnad har.

Syftet med lagen om klimatdeklaration för nya byggnader är att bidra till att minska klimatpåverkan från byggskedet. Det betyder att nya byggnader som uppförs där bygglov söks efter 1 januari 2022 berörs.

Mer information om klimatdeklaration av byggnader hittar du i Boverkets digitala handbok, Klimatdeklaration av byggnader - Boverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Prövning av vindkraftsärenden

För att kunna uppföra vindkraftverk krävs anmälan enligt miljöbalken. Anmälan görs hos kommunen om verken ger upp till 25 MW och hos länsstyrelsen om de ger över 25 MW. Utöver anmälan krävs även vanligtvis detaljplanläggning och alltid bygglov.

Mer information om vindkraft.


Information angående solceller

Örkelljunga Kommun förespråkar förnyelsebar energi. Bygglov krävs inte för solenergianläggningar på hustak som har liten påverkan av byggnadens utseende och utformning .

Även om en solfångare eller en solcellspanel inte kräver bygglov kan den kräva anmälan. Det kan exempelvis vara om solenergianläggningen berör byggnadens bärande konstruktion eller väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden. En bedömning måste göras i varje enskilt fall.

Tänk på att följa Räddningstjänsten riktlinjer med placering av brandmansbrytare och nödavstängningsknapp. För mer information klicka på länken nedan.

Räddningstjänstens riktlinjer gällande solcellsanläggning Pdf, 750.6 kB.