Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:
Telefonväxel:
Vardagar 8-12, 13-15
Lunchstängt 12-13

Entrédörr till kommunhuset:
Vardagar 8-12, 13-14
Lunchstängt 12-13


Växeln stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

Attefallsåtgärder

Du som har ett en- eller tvåbostadshus får uppföra attefallsåtgärder eller attefallshus.  

Innan du börjar bygga måste du fylla i en anmälningablankett Länk till annan webbplats. med tillhörande handlingar till Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen  och därefter få ett beviljat startbesked. Det krävs även ett slutbesked innan du får ta byggnaden i bruk.

Attefallshus max 30 m² byggnadsarea (komplementbyggnad eller komplementbostadshus)

Attefallshuset ska uppföras i omedelbara närhet av befintligt en- eller tvåbostadshus på tomten. Ska vara en komplementbyggnad eller ett komplementbostadshus om max 30,0 m² byggnadsarea, taknockshöjden får vara högst 4,0 meter och ska placeras 4,5 meter från tomtgräns. Om attefallshuset placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter krävs medgivande från berörd granne. Mer information om attefallshus, följ länk till boverket Länk till annan webbplats.

Vad får ett attefallshus användas till

Attefallshuset kan inredas som självständig bostad, som får användas både som fritidsbostad och permanentbostad (komplementbostadshus). Ett attefallshus som ska användas som komplementbostadshus ska innehålla alla funktioner som ska finnas i en permanentbostad, till exempel inredning, utrustning för matlagning och personlig hygien. Boverkets Byggregler, BBR Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., och Europeiska konstruktionsstandarderna, EKS Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., ska följas.

Det är också möjligt att använda attefallshuset som komplementbyggnad, det vill säga som till exempel uthus, garage, förråd, gäststuga, bastu eller båthus.

Attefallstillbyggnad max 15 m² bruttoarea

Attefallstillbyggnad får endast uppföras på ett befintligt en- eller tvåbostadshus om max 15 m² bruttoarea, inte vara högre än bostadshuset i taknockshöjd och ska placeras 4,5 meter från tomtgräns. Om attefallstillbyggnad placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter krävs medgivande från berörd granne. Mer information om attefalltillbyggnad, följ länk till boverket Länk till annan webbplats. 

Attefallstakkupor (inte röra i bärande konstruktion)  

Attefallstakkupor får endast uppföras på befintlig en- eller tvåbostadshus. Högst två takkupor får uppföras på en- eller tvåbostadshus. För att räknas som attefallstakkupa får dem inte röra i bärande konstruktion samt får tillsammans högst uppta halva takfallet på en- eller tvåbostadshus. Mer information om attefallstakkupor, följ länk till boverket Länk till annan webbplats.

Strandskydd

Det krävs tillstånd enligt miljöbalken inom strandskyddsområde, det vill säga normalt 100 meter från hav, sjö och vattendrag.

I vissa fall kan det krävs bygglov

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden kan i detaljplan bestämma att åtgärden kräver bygglov om den utförs i en värdefull miljö. Bygglov krävs också om åtgärden ska utföras på byggnader eller i bebyggelseområden som är särskilt värdefulla.

Om du vill uppföra en attefallsåtgärd inom eller i anslutning till områden som utgör riksintresse för totalförsvaret gäller ibland särskilda regler.