Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:
Telefonväxel:
Vardagar 8-12, 13-15
Lunchstängt 12-13

Entrédörr till kommunhuset:
Vardagar 8-12, 13-14
Lunchstängt 12-13


Växeln stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

Bygglovsbefriade åtgärder utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse

Utanför område med detaljplan och sammanhållen bebyggelse får man ibland utföra vissa kompletterade åtgärder utan att ansöka om bygglov enligt plan- och bygglagen (PBL).

Tänk på att samtliga krav ska vara uppfyllda för att du ska få bygga utan att ansöka om bygglov. Du får bara bygga lovfritt en gång. Du måste alltså inventera vad som finns på fastigheten sedan tidigare innan du bygger lovfritt.

Detta gäller för tillbyggnad av befintlig huvudbyggnad:

- Din fastighet ska ligga utanför detaljplan och utanför sammanhållen bebyggelse.
- Det ska vara 4,5 meter från tomtgräns eller skriftligt godkännande från berörda grannar.
- Tillbyggnaden får maximalt vara 30 kvadratmeter.
- Tillbyggnaden får maximalt vara 50 % av huvudbyggnadens BYA (byggnadsarea).
- Nockhöjden ska understiga befintlig huvudbyggnads nockhöjd.
- Det ska vara 12 meter från Trafikverkets väg eller får ni ha tillstånd från Trafikverket om ni önskar att bygga närmre.

Detta gäller för nybyggnad av komplementbyggnad:

- Din fastighet ska ligga utanför detaljplan och utanför sammanhållen bebyggelse.
- Komplementbyggnaden ska placeras i omedelbar närhet av bostadshuset.
- Det ska vara 4,5 meter från tomtgräns eller skriftligt godkännande från berörda grannar.
- Komplementbyggnaden får maximalt vara 30 kvadratmeter
- Komplementbyggnaden får maximalt vara 50% av huvudbyggnadens BYA (byggnadsarea).
- Nockhöjden ska understiga befintlig huvudbyggnads nockhöjd.
- Det ska vara 12 meter från Trafikverkets väg eller får ni ha tillstånd från Trafikverket om ni önskar att bygga närmre.

Detta gäller för tillbyggnad av komplementbyggnad:

- Din fastighet ska ligga utanför detaljplan och utanför sammanhållen bebyggelse.
- Det ska vara 4,5 meter från tomtgräns eller skriftligt godkännande från berörda grannar.
- Befintlig komplementbyggnad  + tillbyggnad av komplementbyggnad får tillsammans maximalt bli   30 kvadratmeter.
- Befintlig komplementbyggnad + tillbyggnad av komplementbyggnad får tillsammans maximalt vara 50% av huvudbyggnadens BYA (byggnadsarea).
- Nockhöjd ska understiga befintlig huvudbyggnads nockhöjd.
- Det ska vara 12 meter från Trafikverkets väg eller får ni ha tillstånd från Trafikverket om ni önskar att bygga närmre.