Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:

Tillfälligt ändrade öppettider 21/12 2020- 24/1 2021:

vardagar 10.00-12.00


Ordinarie öppettider:


Måndag 8-12, 13-16


Tisdag - torsdag 8-12, 13-16


Fredag 8-12, 13-15

Växel och reception stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.


Dela

Avgifter

Avgift för behandling av lovärenden (bygglov, rivningslov och marklov) eller anmälningsärende debiteras enligt SKL:s taxa.

Avgiftens storlek beror på flera olika faktorer, i första hand byggnadens bruttoarea. Nedan ges exempel på avgifter för vanligt förekommande åtgärder. Utöver avgiften för lov eller anmälan kan i vissa fall tillkomma avgifter i form av planavgift.

Avgifter för lov och anmälningsärenden‌

Nybyggnad

Pris

Standardbyggnad 0-49 m²

8089 kr/inkl.moms

Standardbyggnad 50 - 129 m²

12024 kr/inkl.moms

Standardbyggnad 130 - 199 m²

15 959 kr/inkl.moms

Standardbyggnad 200 - 299 m²

19 895 kr/inkl.moms

Standardbyggnad 300 - 499 m²

27 766 kr/inkl.moms

Komplementbyggnad, garage, carport, förråd <50

2 488kr/inkl.moms

Komplementbyggnad, garage, carport, förråd >50

5 062 kr/inkl.moms

Tillbyggnad

Pris

Huvudbyggnad 0-15 m²

2 942 kr/inkl.moms

Huvudbyggnad 16-49 m²

5 062 kr/inkl.moms

Huvudbyggnad 50-129 m²

10 435 kr/inkl.moms

Takkupa

2 413kr/inkl.moms

Skärmtak 15 - 30

2 110 kr/inkl.moms


Utvändig ändring

Pris

Fasadändring, mindre

1 807 kr/inkl.moms

Fasadändring, större

3 397 kr/inkl.moms

Inglasning av balkong, 1-5 st

2 678 kr/inkl.moms


Övriga åtgärder

Pris

Mur/plank vid enbostadshus

1 816 kr/inkl.moms

Mur/plank, bullerplank

4 995 kr/inkl.moms

Strandskydd övrigt      

7 568 kr/inkl.moms

Strandskydd bygglovsbefriad åtgärd

3 784 kr/inkl.moms

                                                                           

Ändrad användning

Pris

Ändrad användning

Lovavgift för nybyggnad x 0,7

Anmälan för ändring av konstruktion, brandskydd, planlösning och installationer

Pris

Ändring av bärande konstruktion och brandskydd, mindre

1 135 kr/inkl.moms

Ändring av bärande konstuktion och brandskydd, större

5 298kr/inkl.moms        

Eldstad

946 kr/inkl.moms

Rivning

 Pris

Rivningslov -249 m²

4 002kr/inkl.moms

Rivningslov 250-999 m²

7 786 kr/inkl.moms


Markarbeten

Pris

Marklov/upplag/tunnel/parkeringsplats

1 818 kr/inkl.moms

 

Förhandsbesked

Pris

Förhandsbesked, utanför detaljplan

7 786 kr/inkl.moms


Tidsbegränsat bygglov

Pris

Tidsbegränsat bygglov

Lovavgift x 0,75

Avslag

Pris

Avslag

Lovavgift x 1,0

 

Tillkommande avgifter i samband med lov‌

Nybyggnadskarta 2020

Enbostadshus och övriga byggnader   

5 676 kr

2000-4999 kvadratmeter  

9 460 kr

5000-9999 kvadratmeter  

13 244kr

10 000-15 000 kvadratmeter 

17 028 kr

 


Förenklad nybyggnadskarta 2020

Enbostadshus och övriga byggnader

4 162 kr

2000-4999 kvadratmeter

5 676 kr

5000-9999 kvadratmeter 

7 568 kr

10 000- 15 000 kvadratmeter 

9 460 kr