Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:


Vardagar 8-12, 13-15
Lunchstängt 12-13


Växel och reception stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

Avgifter

Avgift för behandling av lovärenden (bygglov, rivningslov och marklov) eller anmälningsärende debiteras enligt SKR:s taxa.

Avgiftens storlek beror på flera olika faktorer, i första hand byggnadens bruttoarea. Nedan ges exempel på avgifter för vanligt förekommande åtgärder. Utöver avgiften för lov eller anmälan kan i vissa fall tillkomma avgifter i from av remisser, kungörelse och administrativa avgifter.

Avgifter för lov och anmälningsärenden‌

Nybyggnad

Pris

Standardbyggnad 0-49 m²

8 270 kr

Standardbyggnad 50 - 129 m²

12 289 kr

Standardbyggnad 130 - 199 m²

16 307 kr

Standardbyggnad 200 - 299 m²

20 326 kr

Standardbyggnad 300 - 499 m²

28 363 kr

Komplementbyggnad, garage, carport, förråd <50

2 551kr

Komplementbyggnad, garage, carport, förråd >50

5 179 kr


Tillbyggnad

Pris

Huvudbyggnad 0-15 m²

3 015 kr

Huvudbyggnad 16-49 m²

5 179 kr

Huvudbyggnad 50-129 m²

10 666 kr

Takkupa

2 474 kr

Skärmtak 15 - 30

2 165 kr

 

Utvändig ändring

Pris

Fasadändring, mindre (en- tvåbostadshus)

1 856 kr

Fasadändring, större (flerbostadshus. lokaler m.m.)

3 479 kr

Inglasning av balkong, 1-5 st

2 745 kr


Övriga åtgärder

Pris

Mur/plank vid en- tvåbostadshus

2 088 kr

Mur/plank, bullerplank

5 333 kr

Strandskydd övrigt      

7 961 kr

Strandskydd bygglovsbefriad åtgärd

4 097 kr

                                                                           

Ändrad användning

Pris

Ändrad användning

Lovavgift för nybyggnad x 0,7

Anmälan för ändring av konstruktion, brandskydd, planlösning och installationer

Pris

Ändring av bärande konstruktion och brandskydd, mindre (en- tvåbostadshus)

1 159 kr

Ändring av bärande konstuktion och brandskydd, större (flerbostadshus, lokaler m.m.)

5 410 kr        

Eldstad

966 kr


Rivning

 Pris

Rivningslov -249 m²

2 033 kr

Rivningslov 250-999 m²

4 233 kr


Markarbeten

Pris

Marklov/upplag/tunnel/parkeringsplats

2 033 kr


Förhandsbesked

Pris

Förhandsbesked

7 961 kr


Tidsbegränsat bygglov

Pris

Tidsbegränsat bygglov

Lovavgift x 0,75

Avslag

Pris

Avslag

Hela bygglovsavgiften

Avskrivning/avvisning:  enligt timtaxa  Avgift för karta‌

Nybyggnadskarta 2022

Enbostadshus och övriga byggnader   

5 916 kr

2000-4999 kvadratmeter  

9 860 kr

5000-9999 kvadratmeter  

13 804 kr

10 000-15 000 kvadratmeter 

17 748 krFörenklad nybyggnadskarta 2022

Enbostadshus och övriga byggnader

4 338 kr

2000-4999 kvadratmeter

5 916 kr

5000-9999 kvadratmeter 

7 888 kr

10 000- 15 000 kvadratmeter 

9 860 kr