Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:




Telefonväxel:
Vardagar 8-12, 13-15
Lunchstängt 12-13

Reception:
Vardagar 8-12, 13-14
Lunchstängt 12-13


Växel och reception stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

Avgifter

Avgift för behandling av lovärenden (bygglov, rivningslov och marklov) eller anmälningsärende debiteras enligt SKR:s taxa.

Avgiftens storlek beror på flera olika faktorer, i första hand byggnadens bruttoarea. Nedan ges exempel på avgifter för vanligt förekommande åtgärder. Utöver avgiften för lov eller anmälan kan i vissa fall tillkomma avgifter i from av remisser, kungörelse och administrativa avgifter.

Avgifter för lov och anmälningsärenden‌

Nybyggnad

Pris

Standardbyggnad 0-49 m²

9 804 kr

Standardbyggnad 50 - 129 m²

14 571 kr

Standardbyggnad 130 - 199 m²

19 338 kr

Standardbyggnad 200 - 299 m²

24 106 kr

Standardbyggnad 300 - 499 m²

33 641 kr

Komplementbyggnad, garage, carport, förråd <50

3 019 kr

Komplementbyggnad, garage, carport, förråd >50

6 137 kr


Tillbyggnad

Pris

Huvudbyggnad 0-15 m²

3 569 kr

Huvudbyggnad 16-49 m²

6 137 kr

Huvudbyggnad 50-129 m²

12 646 kr

Takkupa

2 928 kr

Skärmtak 15 - 30

2 561 kr


Utvändig ändring

Pris

Fasadändring, mindre (en- tvåbostadshus)

2 194 kr

Fasadändring, större (flerbostadshus. lokaler m.m.)

4 120 kr

Inglasning av balkong, 1-5 st

3 249 kr


Övriga åtgärder

Pris

Mur/plank vid en- tvåbostadshus

2 469 kr

Mur/plank, bullerplank

6 320 kr

Strandskydd övrigt      

9 168 kr

Strandskydd bygglovsbefriad åtgärd

4 584 kr

                                                                           

Ändrad användning

Pris

Ändrad användning

Lovavgift för nybyggnad x 0,7

Anmälan för ändring av konstruktion, brandskydd, planlösning och installationer

Pris

Ändring av bärande konstruktion och brandskydd, mindre (en- tvåbostadshus)

1 375 kr

Ändring av bärande konstuktion och brandskydd, större (flerbostadshus, lokaler m.m.)

6 418kr        

Eldstad

1 146 kr


Rivning

 Pris

Rivningslov 0 -249 m²

4 853 kr

Rivningslov 250-999 m²

9 437 kr


Markarbeten

Pris

Marklov/upplag/tunnel/parkeringsplats

2 033 kr


Förhandsbesked

Pris

Förhandsbesked

9 437 kr


Tidsbegränsat bygglov

Pris

Tidsbegränsat bygglov

Lovavgift x 0,75

Avslag

Pris

Avslag

Hela bygglovsavgiften

Avskrivning/avvisning:  enligt timtaxa  



Avgift för karta‌

Nybyggnadskarta 2024

Enbostadshus och övriga byggnader   

6 876 kr

2000-4999 kvadratmeter  

11 460 kr

5000-9999 kvadratmeter  

16 044 kr

10 000-15 000 kvadratmeter 

20 628 kr



Förenklad nybyggnadskarta 2023

Enbostadshus och övriga byggnader

5 042 kr

2000-4999 kvadratmeter

6 876 kr

5000-9999 kvadratmeter 

9 168 kr

10 000- 15 000 kvadratmeter 

11 460 kr