Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:
Telefonväxel:
Vardagar 8-12, 13-15
Lunchstängt 12-13

Entrédörr till kommunhuset:
Vardagar 8-12, 13-14
Lunchstängt 12-13


Växeln stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

Avgifter

Avgift för behandling av lovärenden (bygglov, rivningslov och marklov) eller anmälningsärende debiteras enligt SKR:s taxa.

Avgiftens storlek beror på flera olika faktorer, i första hand byggnadens bruttoarea. Nedan ges exempel på avgifter för vanligt förekommande åtgärder. Utöver avgiften för lov eller anmälan kan i vissa fall tillkomma avgifter i from av remisser, kungörelse och administrativa avgifter.

Avgifter för lov och anmälningsärenden‌

Nybyggnad

Pris

Standardbyggnad 0-49 m²

9 804 kr

Standardbyggnad 50 - 129 m²

14 571 kr

Standardbyggnad 130 - 199 m²

19 338 kr

Standardbyggnad 200 - 299 m²

24 106 kr

Standardbyggnad 300 - 499 m²

33 641 kr

Komplementbyggnad, garage, carport, förråd <50

3 019 kr

Komplementbyggnad, garage, carport, förråd >50

6 137 kr


Tillbyggnad

Pris

Huvudbyggnad 0-15 m²

3 569 kr

Huvudbyggnad 16-49 m²

6 137 kr

Huvudbyggnad 50-129 m²

12 646 kr

Takkupa

2 928 kr

Skärmtak 15 - 30

2 561 kr


Utvändig ändring

Pris

Fasadändring, mindre (en- tvåbostadshus)

2 194 kr

Fasadändring, större (flerbostadshus. lokaler m.m.)

4 120 kr

Inglasning av balkong, 1-5 st

3 249 kr


Övriga åtgärder

Pris

Mur/plank vid en- tvåbostadshus

2 469 kr

Mur/plank, bullerplank

6 320 kr

Strandskydd övrigt      

9 168 kr

Strandskydd bygglovsbefriad åtgärd

4 584 kr

                                                                           

Ändrad användning

Pris

Ändrad användning

Lovavgift för nybyggnad x 0,7

Anmälan för ändring av konstruktion, brandskydd, planlösning och installationer

Pris

Ändring av bärande konstruktion och brandskydd, mindre (en- tvåbostadshus)

1 375 kr

Ändring av bärande konstuktion och brandskydd, större (flerbostadshus, lokaler m.m.)

6 418kr        

Eldstad

1 146 kr


Rivning

 Pris

Rivningslov 0 -249 m²

4 853 kr

Rivningslov 250-999 m²

9 437 kr


Markarbeten

Pris

Marklov/upplag/tunnel/parkeringsplats

2 033 kr


Förhandsbesked

Pris

Förhandsbesked

9 437 kr


Tidsbegränsat bygglov

Pris

Tidsbegränsat bygglov

Lovavgift x 0,75

Avslag

Pris

Avslag

Hela bygglovsavgiften

Avskrivning/avvisning:  enligt timtaxa  Avgift för karta‌

Nybyggnadskarta 2024

Enbostadshus och övriga byggnader   

6 876 kr

2000-4999 kvadratmeter  

11 460 kr

5000-9999 kvadratmeter  

16 044 kr

10 000-15 000 kvadratmeter 

20 628 krFörenklad nybyggnadskarta 2023

Enbostadshus och övriga byggnader

5 042 kr

2000-4999 kvadratmeter

6 876 kr

5000-9999 kvadratmeter 

9 168 kr

10 000- 15 000 kvadratmeter 

11 460 kr