Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:
Telefonväxel:
Vardagar 8-12, 13-15
Lunchstängt 12-13

Reception:
Vardagar 8-12, 13-14
Lunchstängt 12-13


Växel och reception stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

Förhandsbesked

Om du vill bygga nytt på en obebyggd tomt som inte omfattas av en detaljplan kan du ansöka om ett förhandsbesked innan du söker bygglov. Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen gör en lokaliseringsprövning om platsen är lämplig för det du tänkt bygga.

Vad är ett förhandsbesked?

Förhandsbesked är en lokaliseringsprövning av lämpligheten att bebygga ett nytt hus utanför detaljplanerat område. En ansökan om förhandsbesked kräver inte lika många handlingar som en ansökan om bygglov.

Om ni vill bygga nytt hus utanför detaljplanerat område kan bygglov sökas utan att först ansöka om förhandsbesked, men då krävs kompletta bygglovshandlingar samt att lokaliseringsprövningen kommer granskas i bygglovsansökan.

Finns det en detaljplan för området är ett förhandsbesked onödigt, eftersom förutsättningarna regleras i planen. Du kan istället ansöka om bygglov direkt.

Hur länge gäller ett förhandsbesked?

Ett positivt förhandsbesked innebär att du kan vara säker på att sedan få bygglov om byggnationen i övrigt uppfyller de krav som ställs i Plan- och Bygglagen (PBL). Bygglov ska sökas inom två år från beslutsdatum om beviljat förhandsbeskedet. Inkommer inte bygglovs ansökan inom två år upphör förhandsbeskedet att gälla.

Du får inte börja bygga förrän du har fått beviljat bygglov och startbesked.

Vad är det som prövas?

Vid ansökan om förhandsbesked gör Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen en prövning av markens lämplighet och om det går att lösa bland annat mijligheterna att anlägga en väg fram till byggnaden, vatten och avlopp, m.m. Grannar och andra berörda får också möjlighet att yttra sig över ditt förslag.

Alla beslut om förhandsbesked tas upp till Kultur- och Samhällsutveklingsnämnden.

Handlingar som krävs i en förhandsbeskeds ansökan