Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:

Tillfälligt ändrade öppettider 21/12 2020- 24/1 2021:

vardagar 10.00-12.00


Ordinarie öppettider:


Måndag 8-12, 13-16


Tisdag - torsdag 8-12, 13-16


Fredag 8-12, 13-15

Växel och reception stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.


Dela

Altan, uterum och skärmtak

Altan

Ändrade regler om altaner, från och med 1 Juli 2019

För att en altan ska vara bygglovsbefriad måste följande kriterier vara uppfyllda:
- det ska finnas ett befintligt en- eller tvåbostadshus på tomten
- altanen ska vara en tillbyggnad eller en ändring som påverkar byggnadens yttre utseende avsevärt
- altanen ska byggas till ett en- eller tvåbostadshus eller ett komplementbostadshus
- altanen ska vara en uteplats på marken
- altanen får inte vara högre än 1,8 meter
- altanen ska anordnas inom 3,6 meter från bostadshuset
- altanen ska placeras minst 4,5 meter från gräns om grannar inte medger närmare placering
- inte vidtas på på en byggnad eller inom ett bebyggelseområde som är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

För mer information klicka på länken nedan:
Ändrade regler om altanerlänk till annan webbplats

Det behövs oftast inget bygglov för altan eller terrass vid en- och tvåbostadshus (exempelvis villa, par- eller radhus). Du kan, utan att söka bygglov lägga plattor eller bygga ett trädäck som ligger maximalt en meter över marknivå.

Höjs golvet, så att utrymmet under altanen kan nyttjas för andra ändamål, som exempelvis förvaring krävs bygglov. Om altanen eller terassen förändrar karaktär på huset,  räknas det som en fasadändring och är då bygglovspliktigt.

Uterum

Om du ska glasa in din uteplats som är under tak eller fristående behöver du oftast ansöka om bygglov. Om uterummet kan räknas som friggebod, attefallshus eller attefallstillbyggnad är åtgärdernabygglovsbefriade, och då behöver du göra en anmälan.

Skärmtak

I anslutning till bostadshus får man utan bygglov anordna skärmtak över uteplatser, altaner, balkonger eller entréer om takytorna tillsammans är mindre än 15 kvadratmeter. Om skärmtaket sträcker sig närmare tomtgränsen än 4,5 meter behöver du berörda grannars skriftliga medgivande.

Att tänka på

Även om du inte behöver ansöka om bygglov är det viktigt att åtgärden inte förändrar byggnadens karaktär.

Utöver ansökan ska du även skicka in följande handlingar:

- Förslag på kontrollplan
Kontrollplanen anpassas efter vad som ska göras. Den ska beskriva vilka kontroller som    ska ske, hur de ska göras, intygas och dokumenteras.
- Situationsplan - skala 1:400, där uterummets placering och mått anges, liksom avstånd till tomtgräns. Samtliga byggnader på tomten ska vara inritade.
- Fasadritning - skala 1:100, som visar befintlig byggnad samt uterummet. Samtliga fasader ska redovisas. Glöm inte att tydligt redovisa vad som är glasad del respektive annat material.
Planritning - skala 1:100, som redovisar bredd och längd på uterummet samt redovisar var eventuella öppningar och fönster placeras samt kopplingen till befintlig byggnad.