Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:

Måndag 8-12, 13-16

 

Tisdag - torsdag 8-12, 13-16

 

Fredag 8-12, 13-15

Växel och reception stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

 

Dela

Anmälan

Även om byggåtgärderna inte kräver ett lov ska den person som för egen räkning utför eller låter uppföra byggnads-, rivnings- eller markarbeten göra en anmälan till Samhällsbyggnadsförvaltningen.
Nu är vi digitala, maila in anmälan och samtliga handlingar till bygglov@orkelljunga.se för snabbare handläggning. Eller postar till

Örkelljunga Kommun,
Samhällsbyggnadsförvaltningen,
286 80 Örkelljunga

När en Anmälan måste lämnas in

Du måste göra en anmälan när du tänker utföra följande.

 • Rivning av en byggnad eller del av en byggnad.
 • Ändring av en byggnad, om ändringen innebär att konstruktionen av byggnadens bärande delar berörs eller byggnadens planlösning påverkas avsevärt.
 • Installation eller väsentlig ändring av en hiss, eldstad, rökkanal eller anordning för ventilation i byggnader.
 • Installation eller väsentlig ändring av en anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt.
 • Ändring av en byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden.
 • Underhåll av ett byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas av skyddsbestämmelser som beslutas med stöd av detaljplan eller områdesbestämmelser enligt plan- och bygglagen eller motsvarande äldre föreskrifter.
 • Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindskraftverk.
 • Uppförande eller tillbyggnad av ett komplementbostadshus på max 25 m²
 • Uppförande eller tillbyggnad av en komplementbyggnad på max 25 m²
 • Ändring av en komplementbyggnad så att den blir ett komplementbostadshus på max 25 m²
 • Tillbyggnad på max 15 m²
 • Byggande av högst två takkupor
 • Inredning av ytterligare en bostad i ett enbostadshus

Byggherren ska skriftligt (eller maila) lämna in en anmälan.

När en anmälan inte behöver lämnas in

Du behöver inte göra en anmälan när du tänker utföra följande.

 • Lovfria åtgärder som rör en- eller tvåbostadshus och dess komplementbyggnader.
 • Ändring av en ekonomibyggnad för jordbruk, skogsbruk eller annan liknande näring inom områden som inte omfattas av detaljplan.
 • Åtgärder som avses på byggnader eller tomter som tillhör staten eller en region.
 • Åtgärder som rör sådana byggnader eller andra anläggningar som är avsedda för totalförsvaret och som är av hemlig natur.