Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:
Telefonväxel:
Vardagar 8-12, 13-15
Lunchstängt 12-13

Entrédörr till kommunhuset:
Vardagar 8-12, 13-14
Lunchstängt 12-13


Växeln stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

Anmälan

Även om byggåtgärden inte kräver ett bygglov kan det krävas en anmälan gällande uppförande av byggnad, rivningsanmälan, eldstad m.m.

Anmälningsblankett Länk till annan webbplats. och berörda handlingar/ritningar ska antingen mejlas in till bygglov@orkelljunga.se , lämnas in i Örkelljungas kommunhus reception eller skickas in via post till:

Örkelljunga Kommun,
Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen ,
286 80 Örkelljunga

När en Anmälan måste lämnas in

Du måste göra en anmälan när du tänker utföra följande.

 • Rivning av en byggnad eller del av en byggnad som ligger utanför planlagt område
 • Ändring av bärande konstruktion, om ändringen innebär att konstruktionen av byggnadens bärande delar berörs eller byggnadens planlösning påverkas avsevärt.
 • Installation eller väsentlig ändring av en hiss, eldstad, rökkanal eller anordning för ventilation i byggnader.
 • Installation eller väsentlig ändring av en anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt.
 • Ändring av en byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden.
 • Underhåll av ett byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas av skyddsbestämmelser som beslutas med stöd av detaljplan eller områdesbestämmelser enligt plan- och bygglagen eller motsvarande äldre föreskrifter.
 • Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindskraftverk.
 • Uppförande eller tillbyggnad av ett attefallskomplementbostadshus på max 30 m²
 • Uppförande eller tillbyggnad av en attefallskomplementbyggnad på max 30m²
 • Ändring av en attefallskomplementbyggnad så att den blir ett attefallskomplementbostadshus på max 30m²
 • Attefallstillbyggnad på max 15 m²
 • Byggande av högst två attefallstakkupor
 • Inredning av ytterligare en bostad i ett enbostadshus

När en anmälan inte behöver lämnas in

Du behöver inte göra en anmälan när du tänker utföra följande:

 • Ändring av en ekonomibyggnad för jordbruk, skogsbruk eller annan liknande näring inom områden som inte omfattas av detaljplan.
 • Åtgärder som avses på byggnader eller tomter som tillhör staten eller en region.
 • Åtgärder som rör sådana byggnader eller andra anläggningar som är avsedda för totalförsvaret och som är av hemlig natur.