Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:
Telefonväxel:
Vardagar 8-12, 13-15
Lunchstängt 12-13

Reception:
Vardagar 8-12, 13-14
Lunchstängt 12-13


Växel och reception stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

Digital anslagstavla

Välkommen till Örkelljunga kommuns officiella anslagstavla. Här finns anslag för protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och de olika nämnderna.

När ett protokoll har justerats meddelas det genom anslag på denna sida. Själva protokollet hittar du under respektive nämnd på sidan protokoll.

På denna sida kungörs också kallelsen till kommunfullmäktiges sammanträden.

Under övriga anslag hittar du till exempel kungörelser, förändringar i kommunala föreskrifter och vissa beslut från Länsstyrelsen.

Kommunfullmäktiges sammanträde (kallelse)

Anslag av protokoll

Överklagan av kommunalt beslut

Varje kommunmedlem har rätt att få lagligheten av kommunens beslut prövad genom att överklaga beslutet till förvaltningsrätten, så kallad laglighetsprövning. De beslut som kan överklagas genom laglighetsprövning är de beslut som fattas av kommunfullmäktige, den beslutande församlingen i ett kommunalförbund, kommunstyrelsen eller av kommunens övriga nämnder och utskott. Undantag gäller beslut av rent förberedande eller rent verkställande art samt beslut som genom rättsreglerna ska överklagas på annat sätt. Detta är ofta fallet avseende beslut som innebär myndighetsutövning mot enskilda.

En överklagan ska ske skriftligt och lämnas in till Förvaltningsrätten i Malmö Länk till annan webbplats.. I överklagan ska klaganden ange vilket beslut som överklagas och vilka omständigheter som överklagandet grundas på.

Överklagan ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag det tillkännagavs här på anslagstavlan att protokollet över beslutet är justerat.

Övriga anslag

Kungörelse om bygglov för ny grundskola
2023-10-02 Kungörelse om bygglov Pdf, 125.6 kB.

Kungörelse om vattentjänstplan på granskning 2023-11-06 - 2023-12-04. Vattentjänstplan Pdf, 5.8 MB. - Bilaga till Vattentjänstplan Pdf, 296.9 kB. - Samrådsredogörelse Pdf, 45.9 kB.

 

Kungörelsedelgivning av dom från förvaltningsrätten avseende laglighetsprövning av Kommunstyrelsens beslut 2022-11-02 § 189, anslås mellan 2023-11-06 - 2023-12-04:
Dom från förvaltningsrätten Pdf, 440.2 kB.
Hur man överklagar Pdf, 217.2 kB.