Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:


Vardagar 8-12, 13-15
Lunchstängt 12-13


Växel och reception stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

Digital anslagstavla

Välkommen till Örkelljunga kommuns officiella anslagstavla. Här finns anslag för protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och de olika nämnderna.

När ett protokoll har justerats meddelas det genom anslag på denna sida. Själva protokollet hittar du under respektive nämnd på sidan protokoll.

På denna sida kungörs också kallelsen till kommunfullmäktiges sammanträden.

Under övriga anslag hittar du till exempel kungörelser, förändringar i kommunala föreskrifter och vissa beslut från Länsstyrelsen.

Kommunfullmäktiges sammanträde (kallelse)

Anslag av protokoll

Kommunfullmäktige 2022-09-26 Pdf, 1 MB.
Anslaget: 2022-09-30 Nedtas: 2022-10-26

Socialnämnden 2022-09-27 Pdf, 866 kB.
Anslaget: 2022-09-30 Nedtas: 2022-10-26

Överförmyndarnämnden 2022-09-27 Pdf, 1.6 MB.
Anslaget 2022-09-29 Nedtas 2022-10-21

Utbildningsnämndens arbetsutskott 2022-09-23 Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.
Anslaget: 2022-09-27 Nedtas: 2022-10-19

Kultur- och fritidsnämnden 2022-09-19 Pdf, 943.8 kB.
Anslaget: 2022-09-26 Nedtas: 2022-10-19

Samhällsbyggnadsnämnden 2022-09-19 Pdf, 1.8 MB.
Anslaget: 2022-09-29 Nedtas: 2022-10-23

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-09-21 Pdf, 889.1 kB.
Anslaget: 2022-09-23 Nedtas: 2022-10-19

Ungdomsrådet 2022-09-12 Pdf, 112.2 kB.
Anslaget: 2022-09-22 Nedtas: 2022-10-14

Socialnämndens arbetsutskott 2022-09-19 Pdf, 208.7 kB.
Anslaget: 2022-09-19 Nedtas: 2022-10-12

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-09-14 Pdf, 907.6 kB.
Anslaget: 2022-09-19 Nedtas: 2022-10-12

Socialnämndens arbetsutskott 2022-09-13 Pdf, 379.5 kB.
Anslaget: 2022-09-14 Nedtas: 2022-10-07

Kommunala pensionärs- och handikappråden 2022-09-08 Pdf, 279.4 kB.
Anslaget: 2022-09-14 Nedtas: 2022-10-07

Utbildningsnämnden 2022-09-08 Pdf, 1.3 MB.
Anslaget: 2022-09-13 Nedtas: 2022-10-05

Kommunstyrelsen 2022-09-07 Pdf, 927.1 kB.
Anslaget: 2022-09-12 Nedtas: 2022-10-05

Socialnämnden 2022-09-06 Pdf, 809.4 kB.
Anslaget: 2022-09-12 Nedtas: 2022-10-05

Överförmyndarnämnden 2022-09-06 Pdf, 967.8 kB.
Anslaget: 2022-09-12 Nedtas: 2022-10-05

Kommunstyrelsen 2022-09-07 - omedelbar justering § 143 Pdf, 726.7 kB.
Anslaget: 2022-09-08 Nedtas: 2022-10-01

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-09-07 Pdf, 754.2 kB.
Anslaget: 2022-09-07 Nedtas: 2022-09-30

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2022-09-02 Pdf, 1.7 MB.
Anslaget: 2022-09-02 Nedtas: 2022-09-30

Överklagan av kommunalt beslut

Varje kommunmedlem har rätt att få lagligheten av kommunens beslut prövad genom att överklaga beslutet till förvaltningsrätten, så kallad laglighetsprövning. De beslut som kan överklagas genom laglighetsprövning är de beslut som fattas av kommunfullmäktige, den beslutande församlingen i ett kommunalförbund, kommunstyrelsen eller av kommunens övriga nämnder och utskott. Undantag gäller beslut av rent förberedande eller rent verkställande art samt beslut som genom rättsreglerna ska överklagas på annat sätt. Detta är ofta fallet avseende beslut som innebär myndighetsutövning mot enskilda.

En överklagan ska ske skriftligt och lämnas in till Förvaltningsrätten i Malmö Länk till annan webbplats.. I överklagan ska klaganden ange vilket beslut som överklagas och vilka omständigheter som överklagandet grundas på.

Överklagan ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag det tillkännagavs här på anslagstavlan att protokollet över beslutet är justerat.

Övriga anslag