Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:

Måndag -torsdag 8-12, 13-16


Fredag 8-12, 13-15

Växel och reception stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

Dela

Digital anslagstavla

Välkommen till Örkelljunga kommuns officiella anslagstavla. Här finns anslag för protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och de olika nämnderna.

När ett protokoll har justerats meddelas det genom anslag på denna sida. Själva protokollet hittar du under respektive nämnd på sidan protokoll.

Alla kommunmedlemmar har rätt att få lagligheten av ett kommunalt beslut prövat av förvaltningsrätten. Vill du överklaga ett beslut ska det göras till förvaltningsrättenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster inom den tid anslaget sitter uppe (tre veckor).

På denna sida kungörs också kallelsen till kommunfullmäktiges sammanträden.

Under övriga anslag hittar du till exempel kungörelser, förändringar i kommunala föreskrifter och vissa beslut från Länsstyrelsen.

Kommunfullmäktiges sammanträde

Kommunfullmäktige 2021-02-22PDF

Anslag av protokoll

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2021-02-19PDF
Anslaget: 2021-02-26 Nedtas: 2021-03-22

Utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-02-18PDF
Anslaget: 2021-02-25 Nedtas: 2021-03-19

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-17PDF
Anslaget: 2021-02-24 Nedtas: 2021-03-22

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-10PDF
Anslaget: 2021-02-19 Nedtas: 2021-03-15

Ungdomsrådet 2021-02-15 - 1PDF
Ungdomsrådet 2021-02-15 - 2PDF
Anslaget: 2021-02-19 Nedtas: 2021-03-15

Socialnämndens arbetsutskott 2021-02-16PDF
Anslaget: 2021-02-16 Nedtas: 2021-03-10

Överförmyndarnämnden 2021-02-09PDF
Anslaget: 2021-02-16 Nedtas: 2021-03-10

Kultur- och fritidsnämnden 2021-02-08PDF
Anslaget: 2021-02-12 Nedtas: 2021-03-07

Utbildningsnämnden 2021-02-04PDF
Anslaget: 2021-02-11 Nedtas: 2021-03-05

Kommunstyrelsen 2021-02-03PDF
Anslaget: 2021-02-11 Nedtas: 2021-03-05

Kommunstyrelsens personalutskott 2021-02-03PDF
Anslaget: 2021-02-11 Nedtas: 2021-03-05

Socialnämnden 2021-02-02PDF
Anslaget: 2021-02-08 Nedtas: 2021-03-03

Samhällsbyggnadsnämnden 2021-02-01PDF
Anslaget: 2021-02-08 Nedtas: 2021-03-03

Övriga anslag

Kungörelse 2021-02-03: Uppdatering av Lokal ordningsstadga, ändring se 8 § samt bilagor
För mer information klicka härPDF

Kungörelse: Underrättelse Detaljplan Östra Spång 4:9 m. fl.
För mer information klicka härPDF

 

Överförmyndarnämndens öppettider 2021
För överförmyndarnämndens räkning är överförmyndarförvaltningens mottagningstider för 2021:
Måndagar 10:00 – 17:00
Tisdag – Fredag: 10:00 – 12:00
Mottagningstiderna är också telefontider.
Personliga besök på dessa tider och eventuella övriga tider, tidsbokas i förväg.