Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:

Måndag -torsdag 8-12, 13-16


Fredag 8-12, 13-15

Växel och reception stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

Aktuella projekt


Arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för Örkelljunga kommun igång. Planen ska beskriva hur kommunens mark, vatten och byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras de kommande 20 åren. Målet är att Örkelljunga kommuns nya översiktsplan vara färdig och godkänd av Kommunfullmäktige under hösten år 2023.

Du kan följa projektet och ta reda på mer under Bygga, bo och miljö.

Kontakt:

Maria Månsson Brink, Stadsarkitekt
Tel: 0435-550 19


Örkelljunga kommun har beviljats medel från Europeiska jordbruksfonden för att skapa en ny mötesplats i Eket. På den nya rekreationsplatsen ska både gamla och unga kunna umgås i en attraktiv miljö. Här planeras bland annat en boulebana, ett utegym och en hinderbana för barn 6–12 år.

Den nya mötesplatsen byggs i anslutning till skola, motionsslinga och bostadsområde och beräknas vara färdig hösten 2021. Målet är att skapa goda förutsättningar för kommuninvånarna att umgås i en trivsam och hälsofrämjande miljö.

Mötesplats Eket är ett samverkansprojekt mellan Örkelljunga kommun och föreningarna Ekets GOIF och Ekets framtid. Projektet finansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Leader Nordvästra Skåne med Öresund, Stiftelsen Gripen och Örkelljunga kommun.

Kontakt:

Caroline Arvill, Kultur- och fritidschef
Tel: 0435-552 05

Informationen om projektet finns tillgänglig här till och med 2026-12-31.


Naturarenan vid Hjälmsjön är namnet på Sveriges mest intressanta naturprojekt. Avsikten med projektet är att skapa och driva möjligheter för passionerade entreprenörer som tillsammans vill utveckla Naturarenan till Europas bästa arena för naturturism, sport och hälsa, i samklang med naturen.

Läs mer om projektet på Naturarenan Hjälmsjöns webbplats (länk till annan webbplats). Länk till annan webbplats.

Naturarenan är ett samverkansprojekt mellan Örkelljunga kommun och föreningen Naturarenan vid Hjälmsjön. Projektet finansierades av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Leader Nordvästra Skåne med Öresund och Örkelljunga kommun.


Informationen om projektet finns tillgänglig här till och med 2023-12-31.

Nymonterad bro vid vandringsleden runt Åsljungasjön.


Projektet vid Åsljungasjön är avslutat.

Målet med projektet var att stärka miljön och bygemenskapen, öka boendet och nyetablering av företag, öka möjligheten till god service för turister och gäster.

Under projekttiden (2017-2018) upprustades och tillgänglighetsanpassades vandringsleden runt Åsljungasjön. Nya broar monterade och det blev två nya grillplatser vid sjön. Även möjligheterna till parkering förbättrades och byns historia dokumenterades och presenteras nu på så kallade Kulturpelare.

Naturarenan är ett samverkansprojekt mellan Örkelljunga kommun och föreningarna Åsljunga Intresseförening, Bysamfälligheten och EFS-gården Åsljunga. Projektet finansierades av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Leader Nordvästra Skåne med Öresund och Örkelljunga kommun.


Informationen om projektet finns tillgänglig här till och med 2023-12-31.