Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:
Telefonväxel:
Vardagar 8-12, 13-15
Lunchstängt 12-13

Reception:
Vardagar 8-12, 13-14
Lunchstängt 12-13


Växel och reception stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

Aktuella projekt


Arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för Örkelljunga kommun pågår. Planen ska beskriva hur kommunens mark, vatten och byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras de kommande 20 åren. Målet är att Örkelljunga kommuns nya översiktsplan vara färdig och godkänd av Kommunfullmäktige under hösten år 2023.

Du kan följa projektet och ta reda på mer under Bygga, bo och miljö.

Kontakt:

Maria Månsson Brink, Stadsarkitekt
Tel: 0435-550 19


Örkelljunga kommun beviljades medel från Europeiska jordbruksfonden för en ny mötesplats i Eket. Mötesplatsen, som invigdes i maj 2022, har fått namnet Svennegårds park och ligger i anslutning till Ekets skola, motionsslinga och bostadsområde.

Här finns en boulebana, grillplats, ett utegym och en hinderbana för barn 6–12 år. Målet är att parken ska skapa goda förutsättningar för kommuninvånare i alla åldrar att umgås i en trivsam och hälsofrämjande miljö.

Mötesplats Eket var ett samverkansprojekt mellan Örkelljunga kommun och föreningarna Ekets GOIF och Ekets framtid. Projektet finansierades av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Leader Nordvästra Skåne med Öresund, Stiftelsen Gripen och Örkelljunga kommun.

Kontakt:

Kristofer Johansson, kultur- och samhällsutvecklingschef
Tel: 0435-550 36

Informationen om projektet finns tillgänglig här till och med 2026-12-31.


Naturarenan vid Hjälmsjön är namnet på Sveriges mest intressanta naturprojekt. Avsikten med projektet är att skapa och driva möjligheter för passionerade entreprenörer som tillsammans vill utveckla Naturarenan till Europas bästa arena för naturturism, sport och hälsa, i samklang med naturen.

Läs mer om projektet på Naturarenan Hjälmsjöns webbplats (länk till annan webbplats). Länk till annan webbplats.

Naturarenan är ett samverkansprojekt mellan Örkelljunga kommun och föreningen Naturarenan vid Hjälmsjön. Projektet finansierades av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Leader Nordvästra Skåne med Öresund och Örkelljunga kommun.


Informationen om projektet finns tillgänglig här till och med 2023-12-31.

Nymonterad bro vid vandringsleden runt Åsljungasjön.


Målet med projektet var att stärka miljön och bygemenskapen, öka boendet och nyetablering av företag, öka möjligheten till god service för turister och gäster.

Under projekttiden (2017-2018) upprustades och tillgänglighetsanpassades vandringsleden runt Åsljungasjön. Nya broar monterade och det blev två nya grillplatser vid sjön. Även möjligheterna till parkering förbättrades och byns historia dokumenterades och presenteras nu på så kallade Kulturpelare.

Naturarenan är ett samverkansprojekt mellan Örkelljunga kommun och föreningarna Åsljunga Intresseförening, Bysamfälligheten och EFS-gården Åsljunga. Projektet finansierades av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Leader Nordvästra Skåne med Öresund och Örkelljunga kommun.


Informationen om projektet finns tillgänglig här till och med 2023-12-31.

Flera lägesbilder och kartläggningar över barn och ungas psykiska ohälsa i Örkelljunga visar att unga flickor i kommunen mår allmänt sämre i jämförelse med flickor i andra kommuner, men också jämfört med unga pojkar i Örkelljunga. Av den anledningen har kommunstyrelsen avsatt 1 miljon kronor till arbetet med unga flickors ohälsa, vilket resulterat i projektet (O)tröga.

Projekt (O)tröga är ett projekt med fokus på unga flickors otrygghet och utsatthet för sexuellt våld. Projektet består av flera olika delar som på olika sätt syftar till att öka unga flickors trygghet i kommunen. Följande delar ingår i projektet:

  • Ökad kunskap kring stödvägar vid psykisk ohälsa, otrygghet och utsatthet
  • Nattvandring
  • Utbildningssatsningar gällande barnrätt, jämställdhet och normer riktade till förtroendevalda, tjänstepersoner inom kommunen samt föreningsliv som bedriver verksamhet för barn och unga
  • En avsatt budget för trygghetsskapande åtgärder, där unga flickor själva får lämna förslag på hur medlen ska användas

Lämna förslag på trygghetsskapande åtgärd

Är du mellan 10–19 år och identifierar dig som tjej? Bedriver du föreningsverksamhet som riktar sig till unga tjejer i åldern 10–19 år? Nu har du möjlighet att lämna förslag som bidrar till en ökad trygghet i Örkelljunga kommun!

Kommunen fördelar 800 000 kronor till trygghetsskapande åtgärder. Förslag som lämnas in ska rymmas inom kommunens geografiska område och syfta till en ökad trygghet på följande områden i kommunen:

  • I skolan
  • På fritidsgården
  • På fritiden

För den förening som önskar lämna förslag till trygghetsskapande åtgärder gäller särskilda bestämmelser. Förslag kan enbart lämnas av föreningar som uppfyller grundkraven i Örkelljunga kommuns Reglemente för föreningsbidrag. Föreningen ska dessutom uppfylla samma reglementes definition för barn- och ungdomsförening.

Förslag som lämnas in måste följas av en dokumentation kring hur målgruppen involverats i det lämnade förslaget. Dokumentationen ska innehålla:

  • Uppgift om antal personer som varit involverade i förslaget samt medverkandes ålder.
  • En tydlig beskrivning kring i vilken utsträckning målgruppen varit involverade i förslaget och på vilket sätt.

Möjligheten att lämna förslag är nu stängd! Kommunen kommer att gå igenom inlämnade förslag innan beslut.

Nattvandring

Vi vet att behovet av trygga, positiva vuxna är stort ute i vår kommun för våra barn och ungdomar. Genom att dag-, kvälls-eller nattvandra bidrar du till en trivsammare och lugnare kommun. Ni är inga väktare, ordningsvakter eller polisen utan finns bara ute som förebilder, skapar positiva relationer med ungdomar och hjälper när behov finns. Att nattvandra är helt kostnadsfritt och nattvandring.nu håller med det material ni behöver. Du är försäkrad till, under och hem från vandring. Du får utbildning och möjlighet att ingå i ett rikstäckande nätverk.

Vill du börja nattvandra? Hör av dig till orkelljunga@nattvandring.nu. Du kan även läsa mer på nattvandring.nu Länk till annan webbplats.

Kontakt:

Louise Johansson, Utredare
Tel: 0435-550 09