Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:
Telefonväxel:
Vardagar 8-12, 13-15
Lunchstängt 12-13

Reception:
Vardagar 8-12, 13-14
Lunchstängt 12-13


Växel och reception stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

Serveringstillstånd enligt alkohollagen

För servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker krävs tillstånd av den kommun där serveringsstället är beläget.

Serveringstillstånd krävs dock inte om serveringen:

  • avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer,
  • sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna, och
  • äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdrycker.

Serveringstillstånd får endast meddelas den som visar att han eller hon med hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden samt omständligheterna i övrigt är lämplig att utöva verksamheten samt att verksamheten kommer att drivas i enlighet med de krav som ställs upp i alkohollagen (2010:1622), lagen.nu webbplats Länk till annan webbplats..

Handläggningstiden inklusive beslut (räknat från att ansökan och alla ansökningshandlingar är inlämnade) är vanligtvis omkring två månader, men det kan gå snabbare eller ta längre tid beroende på omständigheterna i varje enskilt ärende.  

Ansökan om serveringstillstånd gör du i våra E-tjänster och blanketter Länk till annan webbplats..

Mer information om serveringstillstånd finns längst ner på denna sida under rubriken relaterade länkar.

Avgifter 2024

Ansökan serveringstillstånd

Kostnad


Stadigvarande tillstånd (tillsvidare)


5 796 kr

Tillfälligt tillstånd allmänhet - första tillfället


Tillfälligt tillstånd allmänheten - andra och tredje ansökningstillfällena, under ett år från första serveringstillfället


Tillfälligt tillstånd allmänheten - från fjärde ansökningstillfället, under ett år från första serveringstillfället4 970 kr


662 kr per tillfälle


111 kr per tillfälleTillfälligt tillstånd, där sökande har stadigvarande tillstånd som utfärdats av Örkelljunga kommun - första tillfället


Tillfälliga tillstånd, där sökande har stadigvarande tillstånd som utfärdats av Örkelljunga kommun - andra och tredje ansökningstillfällena, under ett år från första serveringstillfället


Tillfälliga tillstånd, där sökande har stadigvarande tillstånd som utfärdats av Örkelljunga kommun - från fjärde ansökningstillfället, under ett år från första serveringstillfället

2 649 kr662 kr per tillfälle


111 kr per tillfälle


Ändrade och utvidgade tillstånd


3 313 kr


Ändring av samtliga delägare i bolag


3 313 kr


Tillfällig utökning av serveringstid


1 323 kr


Servering till slutet sällskap, enstaka tillfälle


529 kr


Servering till slutna sällskap, högst 10 ggr per år


3 313 kr


Pausservering till allmänhet, enstaka tillfälle


529 kr


Pausservering till allmänhet, högst 10 ggr


3 313 kr


Gemensam serveringsyta per sökande


529 kr


Provsmakning vid tillfälliga arrangemang 1 dag


1 323 kr


Provsmakning vid tillfälliga arrangemang 2-7 dagar


2 649 kr


Tillstånd för provsmakning vid tillverkningsstället


5 301 kr


Stadigvarande tillstånd i samband med catering vid slutna sällskap och då sökande redan har tillstånd


2 649 kr


Kunskapsprov 44-60 frågor


662 kr


Kunskapsprov 28 frågor

332 kr


Årliga tillsynsavgifter 2024 på årsomsättningen från föregående års försäljning av alkoholdrycker

Årsomsättning

Årsavgift

upp till 100 000 kr

1 657 kr

100 001 kr - 250 000 kr

3 313 kr

250 001 kr - 500 000 kr

4 970 kr

500 001 - 1 000 000 kr

6 624 kr

1 000 001 - 2 000 000 kr

7 949 kr