Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:

Tillfälligt ändrade öppettider 21/12 2020- 24/1 2021:

vardagar 10.00-12.00


Ordinarie öppettider:


Måndag 8-12, 13-16


Tisdag - torsdag 8-12, 13-16


Fredag 8-12, 13-15

Växel och reception stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.


Dela

Serveringstillstånd enligt alkohollagen

För servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker krävs tillstånd av den kommun där serveringsstället är beläget.

Serveringstillstånd krävs dock inte om serveringen:

  • avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer,
  • sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna, och
  • äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdrycker.

Serveringstillstånd får endast meddelas den som visar att han eller hon med hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden samt omständligheterna i övrigt är lämplig att utöva verksamheten samt att verksamheten kommer att drivas i enlighet med de krav som ställs upp i alkohollagen (2010:1622), Notisums webbplatslänk till annan webbplats.

Ansökan om serveringstillstånd lämnas till Örkelljunga kommun. Handläggningen av ansökan görs av handläggare i Ängelholms kommun. Beslut tas av socialnämndens arbetsutskott eller socialnämndens ordförande i Örkelljunga kommun.

Handläggningstiden inklusive beslut (räknat från att ansökan och alla ansökningshandlingar är inlämnade) är vanligtvis omkring två månader, men det kan gå snabbare eller ta längre tid beroende på omständigheterna i varje enskilt ärende.  

Ansökan om serveringstillstånd gör du i våra E-tjänster och blanketterlänk till annan webbplats.

Mer information om serveringstillstånd finns längst ner på denna sida under rubriken relaterade länkar.

Avgifter 2020

Ansökan serveringstillstånd

Kostnad


Stadigvarande tillstånd


5 249 kr

Tillfälligt tillstånd allmänhet - första tillfället per kalenderår


Tillfälligt tillstånd allmänheten - andra och tredje ansökningstillfällena per kalenderår

 

Tillfälligt tillstånd allmänheten - från fjärde ansökningstillfället per kalenderår4 500 kr


600 kr per tillfälle

 

100 kr per tillfälle

 


Tillfälligt tillstånd, där sökande har stadigvarande tillstånd som utfärdats av Örkelljunga kommun - första tillfället per kalenderår


Tillfälliga tillstånd, där sökande har stadigvarande tillstånd som utfärdats av Örkelljunga kommun - andra och tredje ansökningstillfällena per kalenderår

 

Tillfälliga tillstånd, där sökande har stadigvarande tillstånd som utfärdats av Örkelljunga kommun - från fjärde ansökningstillfället per kalenderår

2 399 kr


 

600 kr per tillfälle

 

100 kr per tillfälle


Ändrade och utvidgade tillstånd


3 000 kr


Ändring av samtliga delägare i bolag


3 000 kr


Tillfällig utökning av serveringstid


1 199 kr


Servering till slutet sällskap, enstaka tillfälle


480 kr


Servering till slutna sällskap, högst 10 ggr per år


3 000 kr


Pausservering till allmänhet, enstaka tillfälle


480 kr


Pausservering till allmänhet, högst 10 ggr


3 000 kr


Gemensam serveringsyta per sökande


480 kr


Provsmakning vid tillfälliga arrangemang 1 dag


1 199 kr


Provsmakning vid tillfälliga arrangemang 2-7 dagar


2 399 kr


Tillstånd för provsmakning vid tillverkningsstället


4 800 kr


Stadigvarande tillstånd i samband med catering vid slutna sällskap och då sökande redan har tillstånd


2 399 kr


Kunskapsprov 44-60 frågor


600 kr


Kunskapsprov 28 frågor

301 kr

 

Årliga tillsynsavgifter på årsomsättningen  av alkoholdrycker

Årsomsättning

Årsavgift

upp till 100 000 kr

1 500 kr

100 001 kr - 250 000 kr

3 000 kr

250 001 kr - 500 000 kr

4 500 kr

500 001 - 1 000 000 kr

5 999 kr

1 000 001 - 2 000 000 kr

7 198 kr