Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:
Telefonväxel:
Vardagar 8-12, 13-15
Lunchstängt 12-13

Entrédörr till kommunhuset:
Vardagar 8-12, 13-14
Lunchstängt 12-13


Växeln stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

Eldstad och rökkanal

Om du planerar att installera eller väsentligt ändra en eldstad eller en rökkanal behöver du göra en anmälan Länk till annan webbplats. till Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen  och invänta ett startbesked. Med eldstad menas en braskamin, öppen spis, vedspis, kakelugn, kassett, vedpanna eller liknande.

Aktuella priset, Eldstad/rökkanal: 1 146 kronor

Vilka handlingar behöver jag skicka in tillsammans med anmälan Länk till annan webbplats.?

Digitala handlingar ska vara i pdf-format och skicka in till bygglov@orkelljunga.se

När behöver jag göra en anmäla:

  • installation av en ny eldstad och en ny skorsten
  • byte av bränsleslag (exempelvis el- och oljepanna till olja- och vedpanna, olje- till pelletseldning)
  • annan större ändring som till exempel om du byter en braskamin till en kakelugn

Ändring som normalt sett inte behöver anmäla:

  • Glidgjutning av skorsten, insättning av insatsrör i befintlig skorsten eller liknande underhållsåtgärd.
  • Byte av eldstad till likvärdig med avseende på typ av eldstad, storlek och effekt, samt anslutning till rökkanal.

Ta kontakt med en skorstensfejare

Rådgör gärna med en skorstensfejartekniker redan i planeringsskedet om vilka regler som gäller för din eldstad.

Installation

Det är viktigt att du följer de instruktioner som du får från tillverkaren. Tänk på att det är du som låter installera eller ändra en eldstad som har ansvaret för att bestämmelser följs och att kontroller sker på rätt sätt.

Provtryckning och besiktning

En skorstensfejarmästare/tekniker ska provtrycka och besiktiga rökkanalen när installationen är färdig. Därefter skriver skorstensfejarmästaren ett besiktningsprotokoll som du ska skicka in till bygglovsenheten tillsammans med en kontrollplan som du har fyllt i och undertecknat.

Slutbesked

När vi har tagit emot besiktningsprotokollet och kontrollplanen får du ett slutbesked från oss. När du har fått slutbeskedet får du börja elda.

Sanktionsavgift

Om du installerar åtgärden utan startbesked eller börjar använda åtgärden utan slutbesked kan sanktionsavgift tas ut.