Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:
Telefonväxel:
Vardagar 8-12, 13-15
Lunchstängt 12-13

Entrédörr till kommunhuset:
Vardagar 8-12, 13-14
Lunchstängt 12-13


Växeln stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

Ansökan om bygglov

Enligt plan- och bygglagen (PBL) krävs det tillstånd för att bygga nytt, bygga till, bygga om eller ändra användningssätt för en byggnad.

Länk till ansökningsblankett ansökan Länk till annan webbplats. - ifylld blankett och berörda handlingar skickas till bygglov@orkelljunga.se eller lämnar ni i receptionen på kommunhuset eller skickas in via post till:

Örkelljunga Kommun,
Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen,
286 80 Örkelljunga

Nybyggnad

Nybyggnad innebär att du uppför en ny byggnad eller flyttar en tidigare uppförd byggnad till en ny plats. Mer information om nybyggnad, följ länk till boverket. Länk till annan webbplats.

Exempelritning för nybyggnad av enbostadshus

Tillbyggnad

Tillbyggnad innebär att du ändrar en byggnad så att byggnadens volym ökar. Mer information om tillbyggnad, följ länk till boverket. Länk till annan webbplats.

Exempelritning för tillbyggnad av enbostadshus

Ombyggnad

Ombyggnad innebär att hela eller en betydande och avgränsbar del av byggnaden förnyas på ett påtagligt sätt. Bygglov krävs för att uppföra takkupa eller att ändra taklutningen på ett befintligt tak. Mer information om ombyggnad, följ länk till boverket. Länk till annan webbplats. 

Ändrad användning

Bygglov krävs för att avsevärt ändra användningen av en byggnad eller en del av en byggnad. Att ändra användningssätt för en byggnad från till exempel affärslokal till bostad eller från lagerutrymme till nattklubb kräver bygglov. Mer information om ändrad användning, följ länk till boverket. Länk till annan webbplats.

Staket, murar och plank

Ett vanligt staket kräver normalt inte bygglov. Men du behöver oftast bygglov för att uppföra ett plank eller en mur. Mer information om staket, murar och plank, följ länk till boverket. Länk till annan webbplats.

Fasadändring (Utvändig ändring)

Inom planlagt område krävs det bygglov för att ändra en byggnads yttre utseende ex, som att byta färg, fasadbeklädnad och taktäckningsmaterial. Bygglov krävs även för att göra andra ändringar av en byggnad, om byggnadens yttre utseende påverkas avsevärt.

Bygglov krävs inte om ni ska bytta till samma material eller kulör. Utanför planlagt område krävs normalt inte bygglov för ändring av en byggnads yttre utseende.

Är byggnaden särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt krävs bygglov. Mer information om fasadändring, följ länk till boverket. Länk till annan webbplats. 

Skylt

Det krävs bygglov för att sätta upp en skylt inom planlagt område. Det finns dock vissa undantag från lovplikten. Mer information om skylt och dess undantag, följ länk till boverket. Länk till annan webbplats. 

Utanför planlagt område krävs det inte bygglov för att sätta upp en skylt.