Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:

Tillfälligt ändrade öppettider 21/12 2020- 24/1 2021:

vardagar 10.00-12.00


Ordinarie öppettider:


Måndag 8-12, 13-16


Tisdag - torsdag 8-12, 13-16


Fredag 8-12, 13-15

Växel och reception stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.


Dela

Ansökan om bygglov

Enligt plan- och bygglagen (PBL) krävs det tillstånd för att bygga nytt, bygga till, bygga om eller ändra användningssätt för en byggnad.

Du kan ansöka om detta på vår blankett  Anmälan - Ansökan Blanketten mailar du till:
bygglov@orkelljunga.se eller postar till

Örkelljunga Kommun,
Samhällsbyggnadsförvaltningen,
286 80 Örkelljunga

Nybyggnad

Nybyggnad innebär att du uppför en ny byggnad eller flyttar en tidigare uppförd byggnad till en ny plats.

Exempelritning för nybyggnad av enbostadshusPDF

Tillbyggnad

Tillbyggnad innebär att du ändrar en byggnad så att byggnadens volym ökar.

Exempelritning för tillbyggnad av enbostadshusPDF

Ombyggnad

Ombyggnad innebär att en befintlig byggnad ändras. Att byta färg eller material på fasad eller takbeklädnad kan kräva bygglov. Att till exempel byta ut ett befintligt fönster mot ett nytt fönster av en annan storlek kräver bygglov. Det krävs även bygglov att uppföra en takkupa eller att ändra taklutningen på ett befintligt tak. Lite förenklat kan man säga att alla åtgärder som förändrar en byggnadsvolym, geometri eller utseende kräver bygglov. Är du osäker på om åtgärden du vill genomföra kräver bygglov är du välkommen att kontakta Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Undantag

Att renovera en befintlig byggnad, det vill säga att byta ut byggmaterial/produker mot likvärdiga kräver inte bygglov. Speciella regler gäller för byggnader av kultur- eller arkitekturhistorisk betydelse och så kallade "dynstugor" i kustområdet.

Ändrad användning

Att ändra användningssätt för en byggnad från till exempel affärslokal till bostad eller från lagerutrymme till nattklubb kräver bygglov.

Staket, murar och plank

Staket och plank upp till 1,1 meter kräver inte bygglov, om inte planbestämmelsen anger annat. Överstiger staketet eller planket 1,1 meter måste du ansöka om bygglov. Murar är alltid bygglovspliktiga oavsett höjd. Detta gäller även så kallade stödmurar. Mer information om staket, murar och plank.

Undantag

Du behöver inte bygglov för att med staket, plank eller mur anordna en skyddad uteplats inom 3,6 meter från en- och tvåbostadshus. Muren eller planket får inte vara högre än 1,8 meter. Kantsten upp til 0,4 meters höjd kräver inte bygglov. Om uteplatsen anordnas närmare tomtgränsen än 4,5 meter krävs medgivande av de grannar som berörs. Medgivandet bör var skriftligt. Ger grannen inte sitt medgivande måste du söka bygglov. En inhägnad bestående av 50 procent luft eller mer kräver inte bygglov. Den räknas som staket, stängsel, spaljé eller pergola beroende på hur den utformas.

Skärmtak, uterum och uteplatser

Att uppföra ett skärmtak och/eller bygga heltäckande väggar under ett befintligt skärmtak eller "glasa in" en sådan byggnad kräver bygglov. Trädäck kräver alltid bygglov om trädäckets höjd överstiger 1,2 meter.

Undantag

Du behöver inte bygglov för att anordna skärmtak över entréer och uteplatser vid en- och tvåbostadshus som tillsammans inte täcker en större area än 15,0 kvadratmeter. Om skärmtaket anordnas närmare tomtgränsen än 4,5 meter krävs ett medgivande av de grannar som berörs. Ger grannen inte sitt medgivande måste du ansöka om bygglov. Skärmtak får inte placeras närmare tomtgräns mot gata än 4,5 meter.

Uthus och friggebodar

Att uppföra en komplementbyggnad på din tomt, ett så kallat uthus, kräver alltid bygglov.

Undantag

Du får uppföra en eller flera friggebodar i omedelbar närhet av bostadshuset utan att ansöka om bygglov. Den sammanlagda byggnadsarean av alla friggebodar på tomten får inte vara större än 15,0 kvadratmeter. Högsta höjd från mark till taknock får inte överstiga 3,0 meter. Höjden beräknas från marknivån invid byggnaden.                     

En friggebod är ett komplement till ett en- eller tvåbostadshus. Det måste därför finns ett bostadshus på tomten när du ska bygga din friggebod. Friggeboden ska vara fristående och kan inte byggas ihop med en annan byggnad. Om du vill placera din friggebod närmare gränsen än 4,5 meter krävs medgivande av berörda grannar. Medgivandet bör vara skriftligt. Om inte grannarna ger sitt medgivande måste du ansöka om bygglov. Friggebod får inte placeras närmare tomtgräns mot gata än 4,5 meter.