Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:

Måndag -torsdag 8-12, 13-16


Fredag 8-12, 13-15

Växel och reception stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

Dela

Rivningslov

Innan rivningsarbeten kan påbörjas måste ett rivningslov beviljas om byggnaden ligger inom område som omfattas av detaljplan.

Anmälan

För byggnader som inte fodrar rivningslov, alltså de byggnader som ligger utanför detaljplanerat område, kräver vi dock att du gör en anmälan.

Ansökan

En ansökan om rivningslov ska innehålla en rivningsplan som beskriver vad det är för typ av rivning, hur den ska genomföras och hur rivningsmaterialet ska tas omhand.

Miljöaspekter

Giftiga och ohälsosamma ämnen som kan påverka omgivningen vid rivning kan finnas i vissa byggnadsmaterial. Därför är det viktigt att rivningen genomförs på ett korrekt sätt.