Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:
Telefonväxel:
Vardagar 8-12, 13-15
Lunchstängt 12-13

Entrédörr till kommunhuset:
Vardagar 8-12, 13-14
Lunchstängt 12-13


Växeln stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

Barn och ungdom

Hos oss kan du få stöd och hjälp med problem som uppstår hemma och på fritiden. Genom samtal och information kan du få idéer om hur du på bästa sätt hanterar situationen.

Hjälpinsats

Individ- och familjeomsorgen gör en utredning för att se vilka behov av stöd som du och din familj har, innan beslut fattas om insatser. Kontakt med barn- och ungdomspsykiatrin är ibland nödvändig och helt avgörande för att vi ska kunna göra en rätt bedömning av hjälpinsatsen. Målsättningen är alltid att familjen ska kunna vara tillsammans.

Kontaktperson eller kontaktfamilj

Vi erbjuder ibland kontaktperson eller kontaktfamilj som stöd. Kontaktpersonen är en vanlig person som vill göra en insats på sin fritid.

Familjehem eller behandlingshem

Barn och ungdomar kan ibland behöva byta miljö för en tid och kan då placeras i familjehem eller på behandlingshem. Orsakerna kan vara relationsproblem i familjen, olämpliga kamratkontakter, kriminalitet eller missbruksproblem. En placering föregås alltid av en noggrann utredning där många olika stödmöjligheter prövas innan en placering blir aktuell.

En trygg boplats för ett barn

Att vara ett familjehem, eller fosterhem som det också kallas, innebär att du för en längre eller kortare tid erbjuder en trygg boplats för ett barn. Här är det viktigt att barnet känner tillit och respekt samt ingår i gemenskapen på samma villkor som alla andra familjemedlemmar.
Läs mer om familjehem

Anmäla missförhållanden

Anmälan om barn som far illa ska du göra till socialkontoret på mottagningstelefonen 0435-550 41, helgfria vardagar (måndag till fredag) klockan 09.00-17.00. Enligt socialtjänstlagen bör var och en som får kännedom om att ett barn behöver skydd anmäla detta till socialnämnden. Lagen ger en rekommendation till allmänheten att anmäla.

Individ- och familjeomsorgen har skyldighet att utreda även anonyma anmälningar. Myndigheter vars verksamhet berör barn och ungdom och för personer anställda hos sådana myndigheter är skyldiga att anmäla missförhållanden som de kommer i kontakt med i sitt arbete. När en anmälan inkommer görs en förhandsbedömning för att ta ställning till om en utredning ska inledas.

Läs mer om orosanmälningar.

Sekretess

Handläggning av barn- och ungdomsärenden omfattas av sekretess, i enlighet med reglerna i offentlighets- och sekretesslagen (OSL).