Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:
Telefonväxel:
Vardagar 8-12, 13-15
Lunchstängt 12-13

Entrédörr till kommunhuset:
Vardagar 8-12, 13-14
Lunchstängt 12-13


Växeln stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

Våld i nära relationer

Barn kan utsättas för våld i familjen på olika sätt. Ibland kan det vara en förälder som slår, ibland ett syskon. Så ska ingen behöva ha det.

Det kan handla om sparkar och slag, att man blir inlåst eller blir misshandlad på något annat sätt. Det är också våld och övergrepp att bli tvingad till sex.

Våld är avsiktligt användande av fysisk kraft, psykisk påverkan, annan egenmakt och/eller överläge riktad mot någon närstående. Syftet är att skada, skrämma, tvinga fram eller hindra särskilda handlingar och beteenden.

Våld i nära relationer inkluderar alla typer av våld som kan förekomma mellan närstående. Till närstående räknas heterosexuella par, samkönade par, syskonrelationer samt andra familje- och släktrelationer.

Barn som har bevittnat våld har också upplevt våld. Att växa upp i ett hem med våld och hot om våld skapar känslor av otrygghet. Barnet kan få svårt med sin egen självkänsla, svårt att förstå sitt eget känsloliv och svårt att fungera i relation till andra.

”Våld är varje handling som genom att den skrämmer, smärtar, skadar, eller kränker, försöker påverka andra till att göra sådant de inte vill eller att sluta göra det de vill” (Per Isdal, Stiftelsen Alternativ till vold)

Exempel på våld

Fysiskt våld är till exempel när någon blir slagen, knuffad, sparkad, dragen i håret och fasthållen.

Psykiskt våld är när någon blir kränkt med ord och/eller handlingar. Psykiskt våld är också direkt hot om fysiskt våld och våldsamma konsekvenser och indirekt hot om t.ex. självmord eller hot riktat mot annan närstående, husdjur eller egendom. Om någon blir isolerad eller blir utsatt för ekonomisk kontroll är det också att utsättas för psykiskt våld.

Sexuellt våld är när någon blir tvingad att delta i eller se på sexuella handlingar mot sin vilja.

Materiellt våld är när någon riktar sin aggressivitet mot och förstör materiella ting både i och utanför hemmet, vilket skapar oro och rädsla.

Latent våld är när någon känner sig hotad och rädd på grund av någons starka ilska och aggressivitet som visas i dennes kroppshållning och kroppsuttryck.