Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:
Telefonväxel:
Vardagar 8-12, 13-15
Lunchstängt 12-13

Reception:
Vardagar 8-12, 13-14
Lunchstängt 12-13


Växel och reception stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

Enskilda vägar

Sveriges vägnät består till största delen av enskilda vägar, det är vägar som inte sköts av stat eller kommuner. De som har ansvar för vägar kallas väghållare. Det är väghållaren som har det juridiska ansvaret för vägarna. När det gäller enskilda vägar är väghållaren enskilda markägare eller organisationer. Finns det flera markägare är väghållaren en organisation i form av en gemensamhetsanläggning som förvaltas av en samfällighetsförening.

Ekonomiskt bidrag

En del enskilda vägar får statligt bidrag och andra får kommunalt bidrag. Kraven är olika för respektive bidrag. Ett krav som dock gäller för såväl statligt som kommunalt bidrag är att den enskilda vägen ska vara öppen för allmän motorfordonstrafik.

Trafikverket betalar ut statligt driftsbidrag till enskilda vägar bland annat för att vägen ska hållas öppen för allmän trafik och för att underlätta för boende och näringsliv i glesbygd. Drygt 23 000 väghållare i Sverige får statsbidrag för att sköta enskilda vägar.

Kommunalt vägbidrag

I Örkelljunga kommun finns ett 80-tal enskilda vägar. Med en enskild väg avses en vägsammanslutning av fastighetsägare utmed vägstäckan. När det gäller kommunalt bidrag till enskilda vägar är det upp till varje kommun hur man väljer att sköta det. Vägar som erhåller statligt bidrag är normalt inte berättigade kommunalt bidrag i Örkelljunga kommun.

Dokument: Regelverk för bidrag Pdf, 162.5 kB.

Statligt bidrag

Statligt vägbidrag  söker samfällighetsföreningen under ”Enskilda vägar - E-tjänster och blanketter” på Trafikverkets hemsida.

Bra att känna till är att Skatteverket rekommenderar att varje förening, samfällighet eller överenskommelse mellan fastighetsägare ska ha ett eget konto och organisationsnummer för sin verksamhet.

Tillsyn och omprövning av bidragsrätt

Under året genomför Trafikverket tillsyn och omprövning av fortsatt rätt till statsbidrag.

Normalt utför Trafikverket tillsyn och omprövning utan att väghållaren deltar. Om du behöver råd och stöd om din enskilda väg är du alltid välkommen att kontakta din utredare på Trafikverket.

Kontrollen syftar till att avgöra om vägen ska ha rätt till bidrag även i fortsättningen, vanligen fem år framåt.  Ytterligare information hittar du på Trafikverkets hemsida.

Länk till Trafikverkets hemsida: https://www.trafikverket.se/resa-och-trafik/vag/Enskilda-vagar/ Länk till annan webbplats.