Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:
Telefonväxel:
Vardagar 8-12, 13-15
Lunchstängt 12-13

Reception:
Vardagar 8-12, 13-14
Lunchstängt 12-13


Växel och reception stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

Attefallskomplementbyggnad (ex, förråd, gästhus)

Använd denna checklista när du ska söka startbesked för Attefallskomplementbyggnad (ex, förråd, gästhus). Checklistan hjälper dig att göra en komplett ansökan med alla nödvändiga handlingar. Tänk på att du måste ha fått ett skriftligt startbesked från kommunen innan du får påbörja arbetet.

Tips för dig som tänker rita själv. Pdf, 330.8 kB.

Nödvändiga handlingar

När du vill ha startbesked för Attefallskomplementbyggnad (ex, förråd, gästhus) behöver du skicka in följande handlingar:

-Anmälningsblankett om Anmälningspliktiga åtgärder Länk till annan webbplats.
-Situationsplan, skala enligt kartmaterial , A4/A3
-Plan- fasad- och sektionsritning i skala 1:100, A4/A3
-Förslag på kontrollplan
-Konstruktionsritning eller teknisk beskrivning, A3
-Godkännande från berörda grannar vid placering närmare än 4,5 meter från tomtgräns

Situationsplan, skala enligt kartmaterial

En situationsplan är en ritning som visar fastigheten (tomten), dess byggnader och omgivningen ovanifrån.

 • Situationsplanen, kartutdrag. Beställning av situationsplan görs hos kart- och gis-avdelningen.
 • Rita in den nya byggnaden, skala enligt kartmaterial .
 • Ange den nya byggnadens yttermått.
 • Ange tre vinkelräta mått från fastighetsgräns till den nya byggnaden för att fastställa byggnadens placering.
 • Ange avstånd från den nya byggnaden till eventuell befintlig byggnad.
 • Redovisa eventuella murar.
 • Ange höjd på färdigt golv i den nya byggnaden.
 • Redovisa ledningar för vatten och avlopp.

Länk

Beställning kartprodukt via blankett. Länk till annan webbplats.

Planritning i skala 1:100

En planritning är en horisontell genomskärning av huset.

 • Planritningen ska vara måttsatt.
 • Redovisa samtliga våningsplan
 • Redovisa rumsindelning, rummens funktioner, samt hur rummen kan möbleras.
 • Redovisa tillgängligheten i bostaden och ange dörrmått (passage- och karmyttermått).
 • Redovisa uteplats, altan, terrass eller balkong.
 • Markera var sektionerna är tagna.
 • Kontrollera att ritningen är skalenlig, att skalan finns angiven, att skalstock finns med på ritningen, samt att datum och fastighetsbeteckning finns med. Ritningen ska vara i A4/A3-format.

Fasadritning i skala 1:100

En fasadritning är en ritning som visar byggnadens fasad rakt framifrån från alla väderstreck.

 • Redovisa samtliga fasader och ange nockhöjd.
 • Ange väderstreck.
 • Rita in befintliga och nya marknivålinjer ända till fastighetsgräns, på samtliga fasader.
 • Redovisa tak- och fasadmaterial, om du tänkt bygga exempelvis med stående panel så ska det synas på ritningen.
 • Kontrollera att ritningen är skalenlig, att skalan finns angiven, att skalstock finns med på ritningen, samt att datum och fastighetsbeteckning finns med. Ritningen ska vara i A4/A3-format.

Sektionsritning i skala 1:100

Sektionsritning är en vertikal genomskärning av huset.

 • Ange rumshöjd och taklutning.
 • Kontrollera att ritningen är skalenlig, att skalan finns angiven och att skalstock finns med på ritningen. Den ska vara i A4/A3-format.

Förslag på kontrollplan

En kontrollplan beskriver vilka kontroller du som byggherre ska göra under byggprocessen. Exempel på kontrollplan Länk till annan webbplats..

Ventilationsritning i skala 1:100

Redovisa var tillufts- och frånluftsventiler placeras, samt placering av ventilationsrör.

VA-ritning i skala 1:100

Vid installation av vatten och avlopp behöver ni lämna in en VA-ritning.

 • Redovisa var ni tänkt placera vatten- och avloppsrör.
 • Ange rörens dimensioner.

Konstruktionsritning eller teknisk beskrivning

Om du har tänkt att bygga ett växthus eller en oisolerad förrådsbyggnad räcker det oftast att du beskriver konstruktionen i text eller skickar in ett produktblad. Om det är en mer avancerad byggnad du tänkt bygga behöver du lämna in en konstruktionsritning. Redovisa uppbyggnad med material och dimensioner för tak, yttervägg och grund.

Godkännande från berörda grannar

Om byggnaden avses placeras närmare fastighetsgräns än 4,5 meter måste samtliga berörda grannar medge placeringen. Om byggnaden placeras närmare fastighetsgräns än 4,5 meter mot allmän plats så blir byggnaden istället bygglovspliktig.

Fler handlingar kan behövas

Ibland kan fler handlingar behövas för att vi ska kunna ta ett beslut i ärendet. Om vi behöver fler handlingar så kontaktar vi dig efter att du lämnat in din anmälan.

Anmälningspliktig åtgärd (handlingar ska skickas i PDF format)

Länk till anmälningsblankett Anmälaningspliktig åtgärd Länk till annan webbplats. - ifylld blankett och berörda handlingar skickas till bygglov@orkelljunga.se eller lämnar ni i receptionen på kommunhuset eller skickas in via post till:

Örkelljunga Kommun,
Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen,
286 80 Örkelljunga

Beställning av kartprodukter

Beställ kartprodukter via blankett Länk till annan webbplats. hos kart- och gis-avdelningen om ni saknar nybyggnadskarta, förenklad nybyggnadskarta, tomtkarta, enkel tomtkarta, grundkarta eller baskarta.

Kontakta karta@orkelljunga.se eller på 0435 - 55 038 om ni har övriga frågor gällande kartorna.

Länk

Beställning av kartprodukter Länk till annan webbplats..

Kontakta byggenheten

Allmänna frågor om bygglov

Byggenheten har telefontid:

Tisdag klockan 10.00 – 12.00

Torsdag klockan 13.00 - 15.00.

Du når enheten via Örkelljunga recpetion.

Kontaktuppgifter

E-post: bygglov@orkelljunga.se

Telefonnummer till kundcenter: 0435 55 000