Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:
Telefonväxel:
Vardagar 8-12, 13-15
Lunchstängt 12-13

Entrédörr till kommunhuset:
Vardagar 8-12, 13-14
Lunchstängt 12-13


Växeln stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

Kontrollplan - vid enklare ärenden

I enklare ärenden som inte kräver kontrollansvarig kan ni använda er av denna mall och anpassa till ert ärende med hjälp av instruktionerna nedan. Spara sedan kontrollplanen som pdf och maila till bygglov@orkelljunga.se tillsammans med ansökningsblankett, situationsplan, plan-, fasad- och sektionsritning. Anmälningsärenden får ta 4 veckor och lovärenden får ta 10 veckor från att de är kompletta.

KONTROLLPLAN - INFORMATION

För enklare ärenden och anmälningspliktiga åtgärder
Kontrollplanen ska vara anpassad till omständigheterna i det enskilda fallet och ha den utformning och detaljeringsgrad som behövs för att på ett ändamålsenligt sätt säkerställa att byggnationen uppfyller kraven i PBL(Plan- och bygglagen) och BBR (Boverkets byggregler).
Kontrollplanen ska lämnas in i samband med ansökan om lov eller anmälan. Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden fastställer kontrollplanen i startbeskedet.
Under arbetets gång ska kontrollerna verifieras vart eftersom de utförs och vid avslutat arbete ska kontrollplanen skrivas under och sedan skickas tillbaka till Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden, så att slutbesked kan utfärdas och ärendet avslutas.

Kontrollen avser vilka kontroller som ska göras? Kontrollpunkterna ska säkerställa att ett byggnadsverk uppfyller plan- och bygglagens tekniska egenskapskrav (8 kap. 4 § PBL). Vad som krävs för att de tekniska egenskapskraven ska anses uppfyllda meddelas i 3 kap. plan- och byggförordningen, PBF. För att kunna utforma kontrollerna i en kontrollplan måste Boverkets byggregler beaktas. Se nedan för exempel:

- Att åtgärden följer givet bygglov
- Att byggfukt torkas ut innan det byggs in
- Brandavskiljning från intill- och ovanliggande brandceller

Kontrollant vem ska utföra kontrollen?
E - (Entreprenör som utför arbetsmomenten)
SK - (Certifierad sakkunnig om så krävs för aktuell kontrollpunkt)
BH - (Byggherre)
Kontrollmetod hur kommer kontrollen att utföras? Se nedan för exempel:
Visuellt
Övervakning
Mätning
Bevakning
Sakkunnigintyg
Kontroll mot  vilket underlag görs kontrollen mot? Se nedan för exempel:
BBR (Boverkets byggregler, www.boverket.se)
A-ritning (arkitektritning)
K-ritning (konstruktionsritning)
VVS-ritning (värme, ventilation och sanitetsritning)
EKS (Europeiska konstruktionsstandarder)
Givet bygglov

Förslag Kontrollplan - enklare byggnad Pdf, 497 kB.

Förslag Kontrollplan - Fasadändring Pdf, 94.4 kB.

Förslag Kontrollplan - Växthus Pdf, 317.8 kB.

Förslag Kontrollplan - Eldstad Pdf, 232.2 kB.

Förslag Rivningsplan och miljöinventering Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.