Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:
Telefonväxel:
Vardagar 8-12, 13-15
Lunchstängt 12-13

Entrédörr till kommunhuset:
Vardagar 8-12, 13-14
Lunchstängt 12-13


Växeln stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

Nybyggnad

Använd denna checklista när du ska söka bygglov för nybyggnad av en- och tvåbostadshus och andra typer av byggnader. Checklistan hjälper dig att göra en komplett ansökan med alla nödvändiga handlingar. Tänk på att du måste ha fått ett skriftligt bygglov och startbesked från kommunen innan du får påbörja arbetet.

Tips för dig som tänker rita själv. Pdf, 330.8 kB.

Nödvändiga handlingar

När du vill ha ett bygglov för nybyggnation behöver du skicka in följande handlingar:

-Ansökan om bygglov Länk till annan webbplats.
-Situationsplan, skala enligt kartmaterial
-Plan- fasad- och sektionsritning i skala 1:100, A4/A3
-Förslag på kontrollplan
-Anmälan av kontrollansvarig

Tydligt och komplett ritningsunderlag

För att kultur- och samhällsutvecklingsnämnden ska kunna avgöra ett ärende krävs ett tydligt och komplett ritningsunderlag. I våra exempelritningar kan du se ett konkret exempel på hur ritningarna bör se ut.

Länk

Exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus (pdf). Länk till annan webbplats.

Situationsplan, skala enligt kartmaterial

 • Situationsplanen ska baseras på en aktuell nybyggnadskarta som inte är äldre än 2 år. Ritningen ska vara i A4/A3-format. Beställning av kartprodukt görs hos kart- och gis-avdelningen
 • Rita in den nya byggnaden, skala enligt kartmaterial.
 • Ange den nya byggnadens yttermått.
 • Ange tre vinkelräta mått från fastighetsgräns till den nya byggnaden för att fastställa byggnadens placering.
 • Redovisa eventuella murar, uppfyllnader och slänter.
 • Ange höjd på färdigt golv.
 • Redovisa infart och biluppställningsplats.
 • Redovisa tillgängligheten från p-plats till entré, samt från gata till entré.

Länk

Beställning av kartprodukter. Länk till annan webbplats.

Planritning i skala 1:100

 • Planritningen med den nya byggnaden ska vara måttsatt.
 • Redovisa samtliga våningsplan
 • Redovisa rumsindelning, rummens funktioner, samt hur rummen kan möbleras
 • Redovisa tillgängligheten i badrum och ange dörrmått (passage- och karmyttermått).
 • Redovisa uteplats, altan, terrass eller balkong.
 • Markera var sektioner när tagna.
 • Kontrollera att ritningen är skalenlig, att skalan finns angiven och att skalstock finns med på ritningen. Datum och fastighetsbeteckning ska också finnas med på ritningen. Ritningen ska vara i A4/A3-format.

Fasadritning i skala 1:100

 • Redovisa samtliga fasader och ange byggnadshöjd.
 • Ange väderstreck.
 • Rita in befintliga och nya marknivålinjer ända till fastighetsgräns, på samtliga fasader.
 • Redovisa tak- och fasadmaterial, om du tänkt bygga exempelvis med stående panel så ska det synas på ritningen.
 • Kontrollera att ritningen är skalenlig, att skalan finns angiven och att skalstock finns med på ritningen som ska vara i A4/A3-format.

Sektionsritning i skala 1:100

 • Ange rumshöjd och taklutning.
 • Kontrollera att ritningen är skalenlig, att skalan finns angiven och att skalstock finns med på ritningen. Den ska vara i A4/A3-format.

Anmälan om kontrollansvarig

Du behöver anmäla en kontrollansvarig. På RISE (Research Institutes of Sweden AB) eller Kiwa Certification webbplats kan du söka efter certifierade kontrollansvariga enligt gällande PBL där du bor. Anmälan av kontrollansvarig gör du via blankett. Den finns på sidan om e-tjänster och blanketter.

Förslag på kontrollplan

En kontrollplan beskriver vilka kontroller du som byggherre ska göra under byggprocessen. Ärendet där kontrollansavig krävs, bistår kontrollansvarig med en kontrollplan över åtgärden. Exempel på kontrollplan Länk till annan webbplats..

Länkar

Hitta certifierade kontrollansvariga på RISE (Research Institutes of Sweden AB) webbplats Länk till annan webbplats..

Hitta certifierade kontrollansvariga på Kiwa Certification webbplats Länk till annan webbplats..

Blankett anmälan av kontrollansvarig Länk till annan webbplats..

Fler handlingar kan behövas

Ibland kan fler handlingar behövas för att vi ska kunna ta ett beslut i ärendet. Om vi behöver fler handlingar så kontaktar vi dig efter att du lämnat in din ansökan.

Ansökan om bygglov

Länk till ansökningblankett lovpliktig åtgärd Länk till annan webbplats. - ifylld blankett och berörda handlingar skickas till bygglov@orkelljunga.se eller lämnar ni i receptionen på kommunhuset eller skickas in via post till:

Örkelljunga Kommun,
Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen,
286 80 Örkelljunga

Beställning av kartprodukter

Beställ kartprodukter via blankett Länk till annan webbplats. hos kart- och gis-avdelningen om ni saknar nybyggnadskarta, förenklad nybyggnadskarta, tomtkarta, enkel tomtkarta, grundkarta eller baskarta.

Kontakta karta@orkelljunga.se eller på 0435 - 55 038 om ni har övriga frågor gällande kartorna.

Länk

Beställning av kartprodukter. Länk till annan webbplats.

Kontakta byggenheten

Allmänna frågor om bygglov

Byggenheten har telefontid:

Tisdag klockan 10.00 – 12.00

Torsdag klockan 13.00 - 15.00.

Du når enheten via Örkelljunga recpetion.

Kontaktuppgifter

E-post: bygglov@orkelljunga.se

Telefonnummer till kundcenter: 0435 55 000