Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:
Telefonväxel:
Vardagar 8-12, 13-15
Lunchstängt 12-13

Reception:
Vardagar 8-12, 13-14
Lunchstängt 12-13


Växel och reception stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

Attefallstillbyggnad

Använd denna checklista när du ska söka startbesked för Attefallstillbyggnad. Checklistan hjälper dig att göra en komplett ansökan med alla nödvändiga handlingar. Tänk på att du måste ha fått ett skriftligt startbesked från kommunen innan du får påbörja arbetet.

Tips för dig som tänker rita själv. Pdf, 330.8 kB.

Nödvändiga handlingar

När du vill ha startbesked för Attefallstillbyggnad behöver du skicka in följande handlingar:

-Anmälningsblankett om Anmälningspliktiga åtgärder Länk till annan webbplats.
-Situationsplan skala enligt kartmaterial , A4/A3
-Plan- fasad- och sektionsritning i skala 1:100, A4/A3
-Förslag på kontrollplan
-Konstruktionsritning eller teknisk beskrivning, A4/A3
-Ventilationsritning i skala 1:100, A4/A3
-VA-ritning i skala 1:100, A4/A3
-Anmälan av kontrollansvarig och kontrollplan
-Godkännande från berörda grannar vid placering närmare än 4,5 meter från tomtgräns
-U-värdesbeskrivning
-Fuktskyddsprojektering

Tydligt och komplett ritningsunderlag

För att bygg- och miljönämnden ska kunna avgöra ett ärende krävs ett tydligt och komplett ritningsunderlag. I våra exempelritningar kan du se ett konkret exempel på hur ritningarna bör se ut.

Länk

Exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus (pdf) Länk till annan webbplats..

Situationsplan, skala enligt kartmaterial

En situationsplan är en ritning som visar fastigheten (tomten), dess byggnader och omgivningen ovanifrån.

 • Situationsplanen, kartutdrag. Beställa en situationsplan hos kart- och gis-avdelningen.
 • Rita in tillbyggnaden skala enligt kartmaterial och skraffera tillbyggnaden.
 • Ange tillbyggnadens yttermått.
 • Ange vinkelräta mått från fastighetsgräns till tillbyggnaden.
 • Ange höjd på färdigt golv i tillbyggnaden och i befintlig byggnad.

Länk

Beställa kartprodukt via blankett. Länk till annan webbplats.

Planritning i skala 1:100

En planritning är en horisontell genomskärning av huset.

 • Måttsätt byggnaden, både tillbyggnaden och befintlig del.
 • Tillbyggnadens placering ska fastställas med mått i förhållande till befintlig byggnad.
 • Redovisa samtliga våningsplan.
 • Redovisa rumsindelning, rummens funktioner, samt hur rummen kan möbleras.
 • Redovisa tillgängligheten i eventuellt nytt badrum och ange dörrmått (passage- och karmyttermått).
 • Markera var sektioner när tagna.
 • Redovisa var tillufts- och frånluftsventiler samt ventilationsrör placeras.
 • Kontrollera att ritningen är skalenlig, att skalan finns angiven, att skalstock finns med på ritningen, samt att datum och fastighetsbeteckning finns med. Ritningen ska vara i A4/A3-format.

Fasadritning i skala 1:100

En fasadritning är en ritning som visar byggnadens fasad rakt framifrån från alla väderstreck.

 • Redovisa samtliga fasader och ange byggnadshöjd.
 • Det ska tydligt framgå vad som är befintligt och vad som är nytt.
 • Ange väderstreck.
 • Rita in befintliga och nya marknivålinjer ända till fastighetsgräns, på samtliga fasader.
 • Redovisa tak- och fasadmaterial, om du tänkt bygga exempelvis med stående panel så ska det synas på ritningen.
 • Kontrollera att ritningen är skalenlig, att skalan finns angiven, att skalstock finns med på ritningen, samt att datum och fastighetsbeteckning finns med. Ritningen ska vara i A4/A3-format.

Sektionsritning i skala 1:100

Sektionsritning är en vertikal genomskärning av huset.

 • Redovisa sektioner för både tillbyggnaden och den befintliga byggnaden.
 • Ange rumshöjd och taklutning.
 • Kontrollera att ritningen är skalenlig, att skalan finns angiven och att skalstock finns med på ritningen. Den ska vara i A4/A3-format.

Förslag på kontrollplan

En kontrollplan beskriver vilka kontroller du som byggherre ska göra under byggprocessen. Exempel på kontrollplan. Länk till annan webbplats.

Ventilationsritning i skala 1:100

Vid installation av vatten och avlopp behöver ni lämna in en VA-ritning.

 • Redovisa ventilationsritning

VA-ritning i skala 1:100

Vid installation av vatten och avlopp behöver ni lämna in en VA-ritning.

 • Redovisa var ni tänkt placera vatten- och avloppsrör.
 • Ange rörens dimensioner.

Konstruktionsritning eller teknisk beskrivning

Om du tänkt bygga exempelvis ett inglasat uterum räcker det oftast att du beskriver konstruktionen i text eller skickar in ett produktblad. Om det är en mer avancerad tillbyggnad du tänkt göra behöver du lämna in en konstruktionsritning. Redovisa uppbyggnad med material och dimensioner för tak, yttervägg och grund.

Anmälan om kontrollansvarig

Du behöver anmäla en kontrollansvarig. På RISE (Research Institutes of Sweden AB) eller Kiwa Certification webbplats kan du söka efter certifierade kontrollansvariga enligt gällande PBL där du bor. Anmälan av kontrollansvarig gör du via blankett. Den finns på sidan e-tjänster och blanketter.

Länkar

Hitta certifierade kontrollansvariga på RISE (Research Institutes of Sweden AB) webbplats Länk till annan webbplats..

Hitta certifierade kontrollansvariga på Kiwa Certification webbplats Länk till annan webbplats..

Blankett anmälan av kontrollansvarig Länk till annan webbplats..

Godkännande från berörda grannar

Om byggnaden avses placeras närmare fastighetsgräns än 4,5 meter måste samtliga berörda grannar medge placeringen. Om byggnaden placeras närmare fastighetsgräns än 4,5 meter mot allmän plats så blir byggnaden istället bygglovspliktig.

U-värdesberäkning

Ange U-värden för byggnadens yttertak, ytterväggar och golv/grund.

Fuktskyddsprojektering

Beskriv hur arbetena kommer att genomföras så att fukt inte byggs in i byggnaden.

Fler handlingar kan behövas

Ibland kan fler handlingar behövas för att vi ska kunna ta ett beslut i ärendet. Om vi behöver fler handlingar så kontaktar vi dig efter att du lämnat in din ansökan.

Anmälningspliktig åtgärd (handlingar ska skickas i PDF format)

Länk till anmälningsblankett Anmälaningspliktig åtgärd Länk till annan webbplats. - ifylld blankett och berörda handlingar skickas till bygglov@orkelljunga.se eller lämnar ni i receptionen på kommunhuset eller skickas in via post till:

Örkelljunga Kommun,
Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen,
286 80 Örkelljunga

Beställning av kartprodukter

Beställ kartprodukter via blankett Länk till annan webbplats. hos kart- och gis-avdelningen om ni saknar nybyggnadskarta, förenklad nybyggnadskarta, tomtkarta, enkel tomtkarta, grundkarta eller baskarta.

Kontakta karta@orkelljunga.se eller på 0435 - 55 038 om ni har övriga frågor gällande kartorna.

Länk

Beställning av kartprodukter. Länk till annan webbplats.

Kontakta byggenheten

Allmänna frågor om bygglov

Byggenheten har telefontid:

Tisdag klockan 10.00 – 12.00

Torsdag klockan 13.00 - 15.00.

Du når enheten via Örkelljunga recpetion.

Kontaktuppgifter

E-post: bygglov@orkelljunga.se

Telefonnummer till kundcenter: 0435 55 000