Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:
Telefonväxel:
Vardagar 8-12, 13-15
Lunchstängt 12-13

Entrédörr till kommunhuset:
Vardagar 8-12, 13-14
Lunchstängt 12-13


Växeln stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

Nybyggnation av flerbostadshus

Använd denna checklista när du ska söka bygglov för nybyggnad av flerbostadshus. Checklistan hjälper dig att göra en komplett ansökan med alla nödvändiga handlingar. Tänk på att du måste ha fått ett skriftligt bygglov och startbesked från kommunen innan du får påbörja arbetet.

Nödvändiga handlingar

När du vill ansöka om bygglov för nybyggnation av flerbostadshus behöver du skicka in följande handlingar:

Ritningar

-Ritningsförteckning
-Situationsplan ritad på nybyggnadskarta, skala 1:400
-Plan-, fasad- och sektionsritningar, skala 1:100
-Markplaneringsritning, skala 1:200

Vid behov

-Detaljritning, plank, murar m.m., skala 1:20
-Översiktskarta

Sammanställningar

-Areasammanställningar BYA, BTA
-Lägenhetsfördelning antal ROK, lägenhetsförteckning
-Parkeringsredovisning bilar och cyklar, inklusive besöksparkering
-Redovisa angöring och uppställningsplats för Räddningstjänsten

Övriga handlingar

-Anmälan kontrollansvarig
-Tillgänglighetsutlåtande
-Brandskyddsbeskrivning
-Beskrivning avfallshantering
-Dagsljusberäkning

Vid behov

-Solstudie
-Bullerutredning

Vid funktioner förlagda på annan fastighet krävs dokument som säkerställer nyttjandet.

Beskrivande handlingar

-Utvändig kulör- och materialbeskrivning
-Fasadillustrationer

Anmälan om kontrollansvarig

Du behöver anmäla en kontrollansvarig. På RISE (Research Institutes of Sweden AB) eller Kiwa Certification webbplats kan du söka efter certifierade kontrollansvariga enligt gällande PBL där du bor. Anmälan av kontrollansvarig gör du via blankett. Den finns på sidan om e-tjänster och blanketter.

Länkar

Hitta certifierade kontrollansvariga på RISE (Research Institutes of Sweden AB) webbplats Länk till annan webbplats..

Hitta certifierade kontrollansvariga på Kiwa Certification webbplats Länk till annan webbplats..

Blankett anmälan av kontrollansvarig Länk till annan webbplats..

Fler handlingar kan behövas

Ibland kan fler handlingar behövas för att vi ska kunna ta ett beslut i ärendet. Om vi behöver fler handlingar så kontaktar vi dig efter att du lämnat in din ansökan.

Ansökan om bygglov

Länk till ansökningblankett lovpliktig åtgärd Länk till annan webbplats. - ifylld blankett och berörda handlingar skickas till bygglov@orkelljunga.se eller lämnar ni i receptionen på kommunhuset eller skickas in via post till:

Örkelljunga Kommun,
Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen,
286 80 Örkelljunga

Beställning av kartprodukter

Beställ kartprodukter via blankett Länk till annan webbplats. hos kart- och gis-avdelningen om ni saknar nybyggnadskarta, förenklad nybyggnadskarta, tomtkarta, enkel tomtkarta, grundkarta eller baskarta.

Kontakta karta@orkelljunga.se eller på 0435 - 55 038 om ni har övriga frågor gällande kartorna.

Länk

Beställning av kartprodukter. Länk till annan webbplats.

Kontakta byggenheten

Allmänna frågor om bygglov

Byggenheten har telefontid:

Tisdag klockan 10.00 – 12.00

Torsdag klockan 13.00 - 15.00.

Du når enheten via Örkelljunga recpetion.

Kontaktuppgifter

E-post: bygglov@orkelljunga.se

Telefonnummer till kundcenter: 0435 55 000