Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:
Telefonväxel:
Vardagar 8-12, 13-15
Lunchstängt 12-13

Reception:
Vardagar 8-12, 13-14
Lunchstängt 12-13


Växel och reception stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

Installation eller väsentlig ändring av VA

Använd denna checklista när du ska söka startbesked för installation eller väsentlig ändring av vatten och avlopp. Checklistan hjälper dig att göra en komplett ansökan med alla nödvändiga handlingar. Tänk på att du måste ha fått ett skriftligt startbesked från kommunen innan du får påbörja arbetena.

Tips för dig som tänker rita själv. Pdf, 330.8 kB.

Nödvändiga handlingar

När du vill ha ett startbesked för installation eller väsentlig ändring av vatten och avlopp behöver du skicka in följande handlingar:

-Anmälningsblankett om Anmälningspliktiga åtgärder Länk till annan webbplats.
-Plan- och sektionsritning i skala 1:100, A4/A3
-Förslag på kontrollplan
-VA-ritning eller teknisk beskrivning
-Anmälan av kontrollansvarig & kontrollplan vid större VA-ändringar

Planritning i skala 1:100

Redovisa både befintligt och nytt VA på ritningen. Kontrollera att den är skalenlig, att skalan finns angiven, att skalstock finns med på ritningen, samt att datum och fastighetsbeteckning finns med. Ritningen ska vara i A4/A3-format.

Sektionsritning, skala enligt kartmaterial

Rumshöjden ska anges. Redovisa både befintligt och nytt på ritningen. Kontrollera att den är skalenlig, att skalan finns angiven och att skalstock finns med på ritningen. Den ska vara i A4/A3-format.

Förslag på kontrollplan

En kontrollplan beskriver vilka kontroller du som byggherre ska göra under byggprocessen. Exempel på kontrollplan. Länk till annan webbplats.

VA-ritning eller teknisk beskrivning

Redovisa var du har tänkt att koppla på rören samt hur du har tänkt att dra rören. Ritningen ska vara i A4/A3-format. Vid mindre ändringar görs istället en teknisk beskrivning.

Anmälan om kontrollansvarig och kontrollplan

Vid större installationer eller ändringar behöver du anmäla en kontrollansvarig. På RISE (Research Institutes of Sweden AB) eller Kiwa Certification webbplats kan du söka efter certifierade kontrollansvariga enligt gällande PBL där du bor. Anmälan av kontrollansvarig gör du via blankett. Den finns på sidan om e-tjänster och blanketter. Vid större installationer eller ändringar behöver du även lämna in en kontrollplan. Den ska tas fram av anmäld kontrollansvarig.

Länkar

Hitta certifierade kontrollansvariga på RISE (Research Institutes of Sweden AB) webbplats Länk till annan webbplats..

Hitta certifierade kontrollansvariga på Kiwa Certification webbplats Länk till annan webbplats..

Blankett anmälan av kontrollansvarig Länk till annan webbplats..

Fler handlingar kan behövas

Ibland kan fler handlingar behövas för att vi ska kunna ta ett beslut i ärendet. Om vi behöver fler handlingar så kontaktar vi dig efter att du lämnat in din ansökan.

Anmälningspliktig åtgärd (handlingar ska skickas in i PDF format)

Länk till anmälningsblankett Anmälaningspliktig åtgärd Länk till annan webbplats. - ifylld blankett och berörda handlingar skickas till bygglov@orkelljunga.se eller lämnar ni i receptionen på kommunhuset eller skickas in via post till:

Örkelljunga Kommun,
Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen,
286 80 Örkelljunga

Kontakta byggenheten

Allmänna frågor om bygglov

Byggenheten har telefontid:

Tisdag klockan 10.00 – 12.00

Torsdag klockan 13.00 - 15.00.

Du når enheten via Örkelljunga recpetion.

Kontaktuppgifter

E-post: bygglov@orkelljunga.se

Telefonnummer till kundcenter: 0435 55 000