Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:
Telefonväxel:
Vardagar 8-12, 13-15
Lunchstängt 12-13

Reception:
Vardagar 8-12, 13-14
Lunchstängt 12-13


Växel och reception stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

Byggbodar

Använd denna checklista när du ska söka tidsbegränsat bygglov för byggbod. Checklistan hjälper dig att göra en komplett ansökan med alla nödvändiga handlingar. Tänk på att du måste ha fått ett skriftligt bygglov och startbesked från kommunen innan du får påbörja arbetet.

Det krävs bygglov för byggbod som ska stå uppställd längre än 6 veckor.

Nödvändiga handlingar

När du vill ha bygglov för byggbod behöver du skicka in följande handlingar:

-Fasadritning i skala 1:100, A4/A3
-Planritning i skala 1:100, A4/A3
-Sektionsritning i skala 1:100, A4/A3
-Situationsplan skala enligt kartmaterial, A4/A3
-Brandskyddsbeskrivning (brand-PM)
-Avvecklingsplan
-Kontrollplan
-Redovisning av VA-anslutning

Fasadritning i skala 1:100

 • Ritningarna ska vara måttsatta och ska visa antalet bodar i plan och på höjden.
 • Ange väderstreck.
 • Redovisa marknivålinjer på samtliga fasader.
 • Redovisa kulör (gärna NCS-kod).
 • Kontrollera att ritningen är skalenlig, att skalan finns angiven och att skalstock finns med på ritningen. Datum och fastighetsbeteckning ska också finnas med på ritningen.

Planritning i skala 1:100

 • Måttsätt byggnaden.
 • Redovisa samtliga våningsplan.
 • Redovisa rumsindelning och rummens funktioner.

Situationsplan, skala enligt kartmaterial

 • Situationsplanen ska baseras på en aktuell enkel nybyggnadskarta eller nybyggnadskarta.
 • Rita in bodarnas placering och måttsätt dem.
 • Ange vinkelräta mått från fastighetsgräns till bodarna.

Brandskyddsbeskrivning (brand-PM)

Ett så kallat brand-PM ska innehålla ritningar eller en beskrivning som visar en lokals eller byggnads tekniska brandskyddsåtgärder; installationernas placering, utformning och funktion och hur de förväntas hanteras vid brand. Det används som underlag för dem som ska kontrollera brandskyddet för att hitta byggnadens brandskyddsutrustning.

Vad är en avvecklingsplan?

Byggherren ska redan vid ansökan kunna redovisa varför bygglovet endast behövs under en begränsad tid och hur avvecklingen ska gå till. När tiden löpt ut ska den tillfälliga åtgärden tas bort, och verksamheten upphöra. Fastighetsägaren bär det yttersta ansvaret för avvecklingen och för att platsen återställs.

Förslag på kontrollplan

En kontrollplan beskriver vilka kontroller du som byggherre ska göra under byggprocessen. Exempel på kontrollplan. Länk till annan webbplats.

Fler handlingar kan behövas

Ibland kan fler handlingar behövas för att vi ska kunna ta ett beslut i ärendet. Om vi behöver fler handlingar så kontaktar vi dig efter att du lämnat in din ansökan.

Ansökan om bygglov

Länk till ansökningblankett lovpliktig åtgärd Länk till annan webbplats. - ifylld blankett och berörda handlingar skickas till bygglov@orkelljunga.se eller lämnar ni i receptionen på kommunhuset eller skickas in via post till:

Örkelljunga Kommun,
Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen,
286 80 Örkelljunga

Beställning av kartprodukter

Beställ kartprodukter via blankett Länk till annan webbplats. hos kart- och gis-avdelningen om ni saknar nybyggnadskarta, förenklad nybyggnadskarta, tomtkarta, enkel tomtkarta, grundkarta eller baskarta.

Kontakta karta@orkelljunga.se eller på 0435 - 55 038 om ni har övriga frågor gällande kartorna.

Länk

Beställning av kartprodukter. Länk till annan webbplats.

Kontakta byggenheten

Allmänna frågor om bygglov

Byggenheten har telefontid:

Tisdag klockan 10.00 – 12.00

Torsdag klockan 13.00 - 15.00.

Du når enheten via Örkelljunga recpetion.

Kontaktuppgifter

E-post: bygglov@orkelljunga.se

Telefonnummer till kundcenter: 0435 55 000