Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:
Telefonväxel:
Vardagar 8-12, 13-15
Lunchstängt 12-13

Reception:
Vardagar 8-12, 13-14
Lunchstängt 12-13


Växel och reception stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

MAS kvalitetshandbok för god och säker vård

MAS-handboken innehåller riktlinjer för hälso- och sjukvård som medicinskt ansvarig sjuksköterska skapat utifrån gällande föreskrifter och lagar. Riktlinjerna i MAS-handboken gäller lokalt för Örkelljunga kommun. Syftet är att öka patientsäkerheten.

Avvikelsehantering

Avvikelsehantering Örkelljunga kommun - anvisning (pdf, 200 KB, nytt fönster) Pdf, 198.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Egenkontroll avvikelser (pdf, 109,2 KB, nytt fönster) Pdf, 109.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Rutin vid anmälan enligt Lex Maria (pdf, 109,1 KB, nytt fönster) Pdf, 109.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Checklistor

Checklista för basala hygienrutiner LSS (pdf, 380 KB, nytt fönster) Pdf, 379.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Checklista för basala hygienrutiner särskilt boende (pdf, 376 KB, nytt fönster) Pdf, 375.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Checklista för basala hygienrutiner hemtjänsten (pdf, 304 KB, nytt fönster) Pdf, 304.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Checklista för basala hygienrutiner särskild service enligt socialtjänstlagen (pdf, 304 KB, nytt fönster) Pdf, 304.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Checklista för chefer om basala hygienrutiner inom vård och omsorg (pdf, 1,13 MB, nytt fönster) Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Delegering av hälso- och sjukvård

Rutin delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter (pdf, 192 KB, nytt fönster) Pdf, 192.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Webbutbildning jobba säkert med läkemedel inför delegering av läkemedelshantering i äldreomsorgen, Demenscentrums webbplats Länk till annan webbplats.

Demens

Demens ABC är en webbutbildning som riktar sig till personal inom vård och omsorg och som är baserad på Socialstyrelsens riktlinjer, Demenscentrums webbplats Länk till annan webbplats.

Demens ABC plus webbutbildning riktad till olika målgrupper för att bland annat att sprida kunskap och erfarenhet om att minimera användningen av lugnande läkemedel och tvingande skyddsåtgärder, Demenscentrums webbplats Länk till annan webbplats.

BPSD-registrets webbplats Länk till annan webbplats.

Dokumentation

Anvisning om dokumentation i kommunal hälso- och sjukvård (pdf, 176 KB, nytt fönster) Pdf, 175.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Journalanteckning på papper (pdf, 60,2 KB, nytt fönster) Pdf, 60.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Dödsfall

Rutin vid dödsfall (pdf, 351 KB, nytt fönster) Pdf, 350.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Förebygga fallolyckor

Film om att förhindra fallolyckor bland äldre, Vimeos webbplats Länk till annan webbplats.

Balans- och styrkeprogram för att minska risken för fall (pdf, 1,8 MB, nytt fönster) Pdf, 1.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Tips och råd för att förhindra fallolyckor (pdf, 810,4 KB, nytt fönster) Pdf, 810.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Hundar i vård och omsorg

Anvisningar om hundar i vård- och omsorg (pdf, 204,2 KB, nytt fönster) Pdf, 204.2 kB, öppnas i nytt fönster.

ID-kontroll

Anvisning om ID-kontroll (pdf, 192 KB, nytt fönster) Pdf, 192 kB, öppnas i nytt fönster.

Journalkopia, sekretess och samtycke

Blankett om begäran om journalkopia (pdf, 126 KB, nytt fönster) Word, 126 kB, öppnas i nytt fönster.

Instruktion och blankett om samtycke (pdf, 240 KB, nytt fönster) Pdf, 240.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Vägledning om sekretess, samtycke och menprövning inom socialförvaltningen (pdf, 171,6 KB, nytt fönster) Pdf, 171.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Översikt om sekretess, Vårdhandbokens webbplats Länk till annan webbplats.

Kost och nutrition

Anvisning om kost och nutrition (pdf, 365,4 KB, nytt fönster) Pdf, 365.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Nutritionspärm, Region Skånes webbplats Länk till annan webbplats.

Kvalitetsledningssystem för hälso- och sjukvårdsverksamheten

Kvalitetsledningssystem - kvalitetspolicy (pdf, 165 kb, nytt fönster) Länk till annan webbplats.

Kvalitetsledningssystem - processer (pdf, 206 kb, nytt fönster) Länk till annan webbplats.

Kvalitetsledningssystem - årshjul (pdf, 317 kb, nytt fönster) Länk till annan webbplats.

Flödesschema för kommunala hälso- och sjukvården (pdf, 148 kb, nytt fönster) Länk till annan webbplats.

Läkemedelshantering

Rutin för läkemedelshantering (pdf, 397 KB, nytt fönster) Pdf, 396.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Anvisning om läkemedelshantering (pdf, 208,5 KB, nytt fönster) Pdf, 208.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Förvaring, märkning, lagring och användningstider för läkemedel (pdf, 121,3 KB, nytt fönster) Pdf, 121.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Rutin cytostatika-hantering i hemsjukvården (pdf, 111,6 KB, nytt fönster) Pdf, 111.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Instruktionsfilmer för läkemedel som administreras av vårdpersonal och för produkter som handhas av patienterna själva, Medicininstruktioners webbplats Länk till annan webbplats.

Palliativ vård

Gemensam rutin nordvästra Skåne för delegering över vårdgivargräns ASIH och kommun (pdf, 168,4 KB, nytt fönster) Pdf, 168.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Delegeringen från arbetsterapeut för patient inskriven i palliativ vård och ASIH (pdf, 98,3 KB, nytt fönster) Pdf, 98.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Delegeringen från sjuksköterska för patient inskriven i palliativ vård och ASIH (pdf, 100,5 KB, nytt fönster) Pdf, 100.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Delegeringen från fysioterapeut/sjukgymnast för patient inskriven i palliativ vård (pdf, 99,3 KB, nytt fönster) Pdf, 99.3 kB, öppnas i nytt fönster.

ASIH (pdf, 99,3 KB, nytt fönster) Pdf, 99.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Etiska riktlinjer för hjärt- och lungräddning (pdf, 258 KB, nytt fönster) Pdf, 958.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Palliationspraktikan är ett utbildningsmaterial, baserat på Socialstyrelsens kunskapsstöd, nationella riktlinjer och fakta från Svensk Palliativregistret, Palliationsakademins webbplats Länk till annan webbplats.

Rutin för vårdåtgärden vak (pdf, 256 KB, nytt fönster) Pdf, 308.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Information om samverkan vid utskrivning och samordnad individuell plan (SIP)

Styrdokument från 2020-06-07, Region Skånes webbplats Länk till annan webbplats.

Skyddsåtgärder

Rutin för skyddsåtgärder i Örkelljunga kommun (pdf, 476 KB, nytt fönster) Pdf, 475.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Bilaga - skyddsåtgärder, beslut (pdf, 143 KB, nytt fönster) Pdf, 142.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Bilaga - skyddsåtgärder, handlingsplan (pdf, 295 KB, nytt fönster) Pdf, 165.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Stickskador

Anvisning om stickskador (pdf, 347,4 KB, nytt fönster) Pdf, 347.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Suicidrisk

Rutin vid suicidrisk (pdf, 228,6 KB, nytt fönster) Pdf, 228.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Anvisning för suicidbedömning (pdf, 208,9 KB, nytt fönster) Pdf, 208.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Tandvårdsinformation från Region Skåne

Tandvårdsinformation, Region Skånes webbplats Länk till annan webbplats.

Trauma

Skalltrauma, Region Skånes webbplats Länk till annan webbplats.

Vak

Rutin för vak (pdf, 309 KB, nytt fönster) Pdf, 308.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Vårdhygien

Egenkontroll hygienrutiner - enkät chef (pdf, 213 KB, nytt fönster) Pdf, 213.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Hantering av hjälpmedel vårdhygienska riktlinjer i kommunal vård och omsorg (pdf, 106,1 KB, nytt fönster) Pdf, 106.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer perifier venkateter, bytesfrekvens, Region Skånes webbplats Länk till annan webbplats.

Rutin för uppföljning av basala hygienrutiner och förebyggande av smittspridning (pdf, 224 KB, nytt fönster) Pdf, 220.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Självskattning basala hygienrutiner - medarbetare (pdf, 76 KB, nytt fönster) Pdf, 73.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Smittor A-Ö, Region Skånes webbplats Länk till annan webbplats.

Vårdhygien - vårdriktlinjer, Region Skånes webbplats Länk till annan webbplats.

Vårdhygienska riktlinjer för skabb (pdf, 125,5 KB, nytt fönster) Pdf, 125.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Webbutbildning om basala hygienrutiner och vårdhygien, Region Skånes webbplats Länk till annan webbplats.

Värmebölja/höga temperaturer

Råd vid värmebölja till personal inom vård och omsorg (pdf, 416 KB, nytt fönster) Pdf, 416.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Råd till legitimerad personal vid värmebölja (pdf, 471 KB, nytt fönster) Pdf, 471.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Broschyr för att hantera värmeböljor (pdf, 3,53 MB, nytt fönster) Pdf, 3.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Tema Värmebölja, Socialstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats.

Åtkomstkontroll/loggkontroll

Rutin för åtkomstkontroll (pdf, 434 KB, nytt fönster) Pdf, 433.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Blankett för dokumentation av åtkomstkontroll (pdf, 146 KB, nytt fönster) Pdf, 145 kB, öppnas i nytt fönster.