Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:


Vardagar 8-12, 13-15
Lunchstängt 12-13


Växel och reception stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

Kognitiv svikt/demenssjukdomar

Mellan 130 000-150 000 personer i Sverige beräknas ha en demenssjukdom, och varje år insjuknar ytterligare 20 000-25 000. År 2030 beräknas antalet ha ökat till mellan 180 000-190 000. Den absolut största riskfaktorn att drabbas av demenssjukdom är hög ålder men sjukdomen kan även bryta ut i yngre ålder.

Demens är ett samlat namn för sjukdomar och skador som påverkar hjärnans funktioner. Tecken på demens kan ge uttryck på många olika sätt beroende på vilka delar av hjärnan som drabbats. Tidiga tecken på demenssjukdom kan vara nedsatt minne men även svårigheter med att kunna planera och genomföra vardagliga sysslor. Senare i demenssjukdomen kan språk, tidsuppfattning och förmågan att kunna hitta i sin omgivning påverkas vilket kan leda till oro, nedstämdhet och beteendeförändringar.

Alzheimers sjukdom är Sveriges vanligaste demenssjukdom och står för cirka 60-70 procent av samtliga fall. Vid Alzheimers sjukdom förtvinar och dör hjärncellerna. Symtomen kommer ofta smygande och längre fram försämras även kroppsliga funktioner. Det finns symtomlindrande läkemedel som ges vid Alzheimers sjukdom. Dessa läkemedel kan inte bota sjukdomen men få den drabbade att fungera bättre i sin vardag genom att lindra uppkomna symtom.

Vaskulär- och frontallobsdemens är två andra vanliga demenssjukdomar. Även överkonsumtion av alkohol kan leda till demenssjukdom. Brist på B-12 och många andra sjukdomstillstånd kan i vissa fall leda till demenssjukdom. Vissa av dessa kallas sekundära sjukdomstillstånd och kan ofta behandlas, det är därför viktigt att utesluta somatiska problem.

Det krävs både kunskap och stöd från omgivningen för att kunna hantera en begynnande demenssjukdom. Enligt de nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom bör hälso- och sjukvården samt socialtjänsten erbjuda vård och omsorg utifrån ett multiprofessionellt teambaserat arbetssätt till personer med demenssjukdomar.

Örkelljunga kommun har utvecklat en kognitiv stödgrupp bestående av sjuksköterska, fysioterapeut och undersköterska. Det finns även ett tätt samarbete med Örkelljunga kommuns anhörigkonsulent

Demenssjuksköterskans funktioner

Demenssjuksköterskan i Örkelljunga kommun har som uppgift att säkerhetsställa en god och säker vård med hög kvalitet enligt de nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom. Personer med kognitiv svikt/demenssjukdom och anhöriga ska uppleva trygghet, stöd och kontinuitet genom hela vårdkedjan. Detta görs genom att erbjuda följande insatser:

  • Att utveckla och öka kvalitén i kommunens demensomsorg
  • Att göra stödbesök i hemmet riktat både till personen med demenssjukdom och anhöriga
  • Att genom anhörigstöd i grupp ge stöd och att få träffa andra i liknande situation
  • Att genom anhörigutbildning stärka deras kunskap kring demenssjukdomar och ge dem verktyg att kunna hantera situationer som kan uppstå
  • Att via kamratcirkel riktat till personen med demenssjukdom ge en meningsfull vardag
  • Att erbjuda samtal med anhörigkonsulent
  • Att utbilda och handleda personal

Demenssjuksköterskan samarbetar gentemot båda vårdcentralerna Örkelljunga kommun genom att ha reglbundna kognitiva ronder där vi efter samtycke lyfter enskilda patienter med kognitiv svikt som är i behov av utredning för att kunna säkerhetsställa en diagnos. Vi har ett tätt samarbete med minnesmottagningen där vi får råd och stöd.

Kontakt

Har du eller någon i din omgivning tecken på kognitiv svikt, såsom nedsatt minne, svårigheter att sköta vardagliga sysslor, viktminskning, tecken på isolering och oro? Tveka inte att kontakt demenssamordnaren.