Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:

Måndag -torsdag 8-12, 13-16


Fredag 8-12, 13-15

Växel och reception stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

Dela

Lagakraftvunna detaljplaner

Östra Spång 4:48 m.fl "Nordöst Skåneporten"

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ett blandat verksamhetsområde med etableringar av detaljhandel, industri, restaurang, drivmedelsförsäljning och kontor i anslutning till Skåneporten.

Detaljplanen fick laga kraft den 16 december 2020.

Planhandlingar:

PlankartaPDF
PlanbeskrivningPDF

Västra Ringarp 8:473 m.fl "Lycksta Äng"

Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att bygga ett nytt kommunalt äldreboende samt även ett privatägt trygghetsboende i dess närhet.

Detaljplanen fick laga kraft den 25 mars 2019.

Planhandlingar:

PlankartaPDF
PlanbeskrivningPDF
IllustrationsplanPDF                                                                                                                       

Eket 1:214 (del av)

Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggnation av såväl fristående hus som radhus för bostads- och centrumändamål, där verksamheter tillåts i bottenplan.

Detaljplanen fick laga kraft den 9 juli 2018.

Planhandlingar (granskning):

PlankartaPDF
PlanbeskrivningPDF

Mesen 1 med flera "Hälsoförskolan"

Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att bygga en ny skolbyggnad i upp till två våningsplan, att göra det möjligt att utöka förskolans tomt för att säkra god plats för utevistelse samt att gör det möjligt att skapa en organiserad parkeringsplats.

Detaljplanen fick laga kraft den 3 Januari 2018.

Planhandlingar:

PlanbeskrivningPDF
PlankartaPDF
IllustrationsplanPDF

del av Örkelljunga 156:1 "Eons regionstation"

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförandet av en ny regionstation för att förstärka och förbättra kommunens elnät, i huvudsak när det gäller elförsörjningen för större industrier.

Detaljplanen fick laga kraft den 25 oktober 2016.

Planhandlingar:

PlankartaPDF
PlanbeskrivningPDF


Ejdern 14 och 16

Detaljplaneändringen innebär att högsta tillåtna våningsantal ändras från två våningar till fyra våningar, samt att högsta tillåtna byggnadshöjd ändras från 6,0 meter till 12,0 meter.

Detaljplanen fick laga kraft den 25 oktober 2016.

Planhandlingar:

Tillägg till plankarta och tillägg till planbeskrivningPDF

Underliggande detaljplan för Ejdern Södra Pinnå park:
PlanbeskrivningPDF
GenomförandebeskrivningPDF
PlankartaPDF

Sällerås 1:51 mfl "Nibe"

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utvidgning av den lagerverksamhet som sedan år 2010 bedrivs av Nibe AB på fastigheten Sällerås 1:51.

Detaljplanen fick laga kraft 2015-06-05.

Planhandlingar:

PlankartaPDF
PlanbeskrivningPDF