Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:

Måndag 8-12, 13-16

 

Tisdag - torsdag 8-12, 13-16

 

Fredag 8-12, 13-15

Växel och reception stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

 

Dela

Lagakraftvunna detaljplaner

Västra Ringarp 8:473 m.fl "Lycksta Äng"

Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att bygga ett nytt kommunalt äldreboende samt även ett privatägt trygghetsboende i dess närhet.

Detaljplanen vann laga kraft den 25 mars 2019.

Planhandlingar:

PlankartaPDF
PlanbeskrivningPDF
IllustrationsplanPDF                                                                                                                        LagakraftbevisPDF

Eket 1:214 (del av)

Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggnation av såväl fristående hus som radhus för bostads- och centrumändamål, där verksamheter tillåts i bottenplan.

Detaljplanen vann laga kraft den 9 juli 2018.

Planhandlingar (granskning):

PlankartaPDF
PlanbeskrivningPDF

Mesen 1 med flera "Hälsoförskolan"

Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att bygga en ny skolbyggnad i upp till två våningsplan, att göra det möjligt att utöka förskolans tomt för att säkra god plats för utevistelse samt att gör det möjligt att skapa en organiserad parkeringsplats.

Detaljplanen vann laga kraft den 3 Januari 2018.

Planhandlingar:

PlanbeskrivningPDF
PlankartaPDF
IllustrationsplanPDF

del av Örkelljunga 156:1 "Eons regionstation"

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförandet av en ny regionstation för att förstärka och förbättra kommunens elnät, i huvudsak när det gäller elförsörjningen för större industrier.

Detaljplanen vann laga kraft den 25 oktober 2016.

Planhandlingar:

PlankartaPDF
PlanbeskrivningPDF


Ejdern 14 och 16

Detaljplaneändringen innebär att högsta tillåtna våningsantal ändras från två våningar till fyra våningar, samt att högsta tillåtna byggnadshöjd ändras från 6,0 meter till 12,0 meter.

Detaljplanen vann laga kraft den 25 oktober 2016.

Planhandlingar:

Tillägg till plankarta och tillägg till planbeskrivningPDF

Underliggande detaljplan för Ejdern Södra Pinnå park:
PlanbeskrivningPDF
GenomförandebeskrivningPDF
PlankartaPDF

Sällerås 1:51 mfl "Nibe"

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utvidgning av den lagerverksamhet som sedan år 2010 bedrivs av Nibe AB på fastigheten Sällerås 1:51.

Detaljplanen vann laga kraft 2015-06-05.

Planhandlingar:

PlankartaPDF
PlanbeskrivningPDF