Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:
Telefonväxel:
Vardagar 8-12, 13-15
Lunchstängt 12-13

Reception:
Vardagar 8-12, 13-14
Lunchstängt 12-13


Växel och reception stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

Lagakraftvunna detaljplaner

Östra Spång 4:9 och 6:7 "Sydväst Skåneporten"

Syftet med detaljplanen är att förtäta och utveckla befintligt verksamhetsområde genom att möjliggöra drivmedelsförsäljning, handel, restaurang och verksamheter.

Detaljplanen fick laga kraft 23 mars 2022.

Planhandlingar:

Plankarta Pdf, 504.1 kB.
Planbeskrivning Pdf, 3 MB.


del av Örkelljunga 156:1 "Svetsaren 1"

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för utökning av industriverksamheten som finns på fastigheten Svetsaren 1. Detta genom att ändra användningsbestämmelse för planområdet som i nuvarande detaljplan är planlagd för park eller plantering.

Detaljplanen fick laga kraft 30 juni 2021.

Planhandlingar:

Plankarta Pdf, 1.9 MB.
Planbeskrivning Pdf, 1.7 MB.


Östra Spång 4:48 m.fl "Nordöst Skåneporten"

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ett blandat verksamhetsområde med etableringar av detaljhandel, industri, restaurang, drivmedelsförsäljning och kontor i anslutning till Skåneporten.

Detaljplanen fick laga kraft den 16 december 2020.

Planhandlingar:

Plankarta Pdf, 665.1 kB.
Planbeskrivning Pdf, 3.1 MB.

Västra Ringarp 8:473 m.fl "Lycksta Äng"

Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att bygga ett nytt kommunalt äldreboende samt även ett privatägt trygghetsboende i dess närhet.

Detaljplanen fick laga kraft den 25 mars 2019.

Planhandlingar:

Plankarta Pdf, 267.1 kB.
Planbeskrivning Pdf, 11 MB.
Illustrationsplan Pdf, 270.4 kB.                                                                                                                       

Eket 1:214 (del av)

Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggnation av såväl fristående hus som radhus för bostads- och centrumändamål, där verksamheter tillåts i bottenplan.

Detaljplanen fick laga kraft den 9 juli 2018.

Planhandlingar (granskning):

Plankarta Pdf, 1012.4 kB.
Planbeskrivning Pdf, 1.4 MB.

Mesen 1 med flera "Hälsoförskolan"

Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att bygga en ny skolbyggnad i upp till två våningsplan, att göra det möjligt att utöka förskolans tomt för att säkra god plats för utevistelse samt att gör det möjligt att skapa en organiserad parkeringsplats.

Detaljplanen fick laga kraft den 3 Januari 2018.

Planhandlingar:

Planbeskrivning Pdf, 3.4 MB.
Plankarta Pdf, 275.8 kB.
Illustrationsplan Pdf, 550.6 kB.

del av Örkelljunga 156:1 "Eons regionstation"

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförandet av en ny regionstation för att förstärka och förbättra kommunens elnät, i huvudsak när det gäller elförsörjningen för större industrier.

Detaljplanen fick laga kraft den 25 oktober 2016.

Planhandlingar:

Plankarta Pdf, 814.7 kB.
Planbeskrivning Pdf, 8.1 MB.


Ejdern 14 och 16

Detaljplaneändringen innebär att högsta tillåtna våningsantal ändras från två våningar till fyra våningar, samt att högsta tillåtna byggnadshöjd ändras från 6,0 meter till 12,0 meter.

Detaljplanen fick laga kraft den 25 oktober 2016.

Planhandlingar:

Tillägg till plankarta och tillägg till planbeskrivning Pdf, 2.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Underliggande detaljplan för Ejdern Södra Pinnå park:
Planbeskrivning Pdf, 5 MB, öppnas i nytt fönster.
Genomförandebeskrivning Pdf, 73.6 kB, öppnas i nytt fönster.
Plankarta Pdf, 1.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Sällerås 1:51 mfl "Nibe"

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utvidgning av den lagerverksamhet som sedan år 2010 bedrivs av Nibe AB på fastigheten Sällerås 1:51.

Detaljplanen fick laga kraft 2015-06-05.

Planhandlingar:

Plankarta Pdf, 17 MB, öppnas i nytt fönster.
Planbeskrivning Pdf, 3.2 MB, öppnas i nytt fönster.