Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:

Måndag -torsdag 8-12, 13-16


Fredag 8-12, 13-15

Växel och reception stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

Dela

Planprogram

Vad är ett planprogram?

Detaljplanearbetet kan föregås av ett planprogram, i vilket kommunen tar fram mål och framtidsvisioner för planområdet. Det är frivilligt för kommunen att arbeta med planprogram men föreslås användas för geografiskt stora områden eller då detaljplanen går emot översiktsplanen. Planprogram är ett verktyg som även används när områdets utbyggnad innebär stor påverkan och engagerar många intressenter.

Planprogrammet är inte juridiskt bindande utan är vägledande inför framtida detaljplanearbeten. Planprogrammet är ett mellansteg mellan översiktsplanen och kommande detaljplaner för området.

Aktuella planprogram:

Planprogram för Bruksvägenområdet

Planprogram för Ejdern Norra - Örkelljunga centrum