Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:
Telefonväxel:
Vardagar 8-12, 13-15
Lunchstängt 12-13

Reception:
Vardagar 8-12, 13-14
Lunchstängt 12-13


Växel och reception stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

Planprogram för Origo - en ny stadsdel i Örkelljunga centrum

Bild som föreställer Örkelljunga centrum.

Kommunfullmäktige godkände planprogrammet 2022-06-27 §63.


Planhandlingar:

Planprogram Pdf, 8.1 MB, öppnas i nytt fönster.
Illustrationsplan Pdf, 276.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Godkännandebeslut Pdf, 435.4 kB.


Mitt i Örkelljunga centrum finns det gamla sågverksområdet, som sedan början av 2000-talet har exploaterats kvarter för kvarter med bostäder och centrumändamål. Planläggning och exploatering har skett söderifrån och nu behöver nytt planarbete
inledas på norra delen för att centrum ska bli helt och vidare exploatering möjliggöras.

Syftet med planprogrammet är att på ett översiktligt plan utreda förutsättningarna för utbyggnad av området samt skapa underlag för fortsatt detaljplanearbete. Planprogrammet ska med utredningar och en samlad översyn av intressen och konsekvenser underlätta arbetet med detaljplaner i området. Det är viktigt att skapa en gemensam och tydlig målbild för hela området. Planprogrammet är inte juridiskt bindande utan är vägledande inför framtida detaljplanearbeten. Planprogrammet är ett mellansteg mellan översiktsplanen och kommande detaljplaner för området.

Målet med projektet är att upprätta ett planpro­gram som bidrar till att området blir attraktivt, hållbart och stadsmässigt med nya bostäder och lokaler, gator, parker och kopplingar till omgivan­de områden.

Eventuella frågor besvaras av:

Maria Månsson Brink, Stadsarkitekt
telefon: 0435-550 19
e-post: maria.mansson.brink@orkelljunga.se