Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:
Telefonväxel:
Vardagar 8-12, 13-15
Lunchstängt 12-13

Entrédörr till kommunhuset:
Vardagar 8-12, 13-14
Lunchstängt 12-13


Växeln stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

Planprogram för del av Västra Ringarp 8:473 "Hjälmsjöro"

Bild visar karta med föreslagen markanvändning

Kommunfullmäktige godkände planprogrammet den 29 januari 2024 §3.

Beslutsprocessen i fem olika instanser


Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden godkände den 5 juni 2023 §63 förslag till planprogram för Västra Ringarp 8:473 ”Hjälmsjöro” för samråd. Ett förslag till planprogram var ute på samråd perioden maj-juni 2022. Förslaget uppdaterades utifrån inkomna synpunkter och ytterligare utredningar. Det nya förslaget var ute på samråd under perioden 15 juni – 10 augusti 2023.

Syfte med planprogrammet
Syftet med planprogrammet är att med utredningar och en samlad översyn av intressen underlätta arbetet med framtagande av framtida detaljplaner i området. Vidare är syftet med planprogrammet att skapa en gemensam och tydlig målbild för hela området.

Genomförande av planprogrammet bedöms inte medföra sådan betydande miljöpåverkan som åsyftas i Plan- och bygglagen 4 kap 34 § eller Miljöbalken 6 kap 11 §.

Planhandlingar:
Protokoll KF 2401029 §3 Pdf, 469.3 kB.
Planprogram Pdf, 15.3 MB.
Illustrationsplan Pdf, 2.3 MB.
Samrådsredogörelse från andra samrådet Pdf, 740.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Övriga handlingar tillhörande planprogrammet finns att tillgå hos Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen.

Kontakt
Eventuella frågor besvaras av:
Binai Ahmad, Planarkitekt
Telefon: 0435-550 23
e-post: binai.ahmad@orkelljunga.se

Arbetet med framtagandet av planprogram för Bruksvägen inleds med en insamlingsfas där kommunen samlar in synpunkter från medborgare, myndigheter, föreningar med mera. De inkomna synpunkterna kommer att användas för att utvecka förslaget till planprogram.

Efter insamlingsfasen startar processen med att ta fram ett förslag till planprogram. Förslaget kommer att ställas ut till samråd och allmänheten får då möjlighet att lämna synpunkter på det framtagna förslaget. Kommunen kommer sedan att bearbeta de inkomna synpunkterna och revidera förslaget innan det godkänns av Örkelljungas kommunfullmäktige.