Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:
Telefonväxel:
Vardagar 8-12, 13-15
Lunchstängt 12-13

Reception:
Vardagar 8-12, 13-14
Lunchstängt 12-13


Växel och reception stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

Vanliga frågor anslutning kommunalt vatten och avlopp

Vad är syftet med den nya VA-planen/anslutning till det kommunala VA-nätet?
Med anledning av att egna brunnar kan bli förorenade av smittoämnen från egna eller andras enskilda spillvattenanläggningar ser vi vikten av att fler ansluter sig till det kommunala nätet. Genom att koppla sig till det kommunala VA-nätet försvinner många enskilda VA-anläggningar och hälsoriskerna minskar.

Är det tvingande att ansluta sig till det kommunala VA-nätet?
För tillfället är det inte tvingande att ansluta sig till det kommunala VA-nätet och någon betalningsplikt kommer därför inte att utövas om man inte har för avsikt att ansluta sin fastighet till det kommunala nätet. Hur det kommer att se ut de kommande åren vet vi dock inte och vi avsäger oss inte rätten att utöva betalningsplikt i framtiden. Historiskt sett har det varit hög anslutningsgrad i de områden där VA-anslutning erbjudits.

Hur lång tid har jag på mig att ansluta mig?
Från det att du får åläggandet till dig har du cirka ett år på dig att utföra arbetet.

Varför LPS-system i vissa fall och självfall i vissa fall?
Beroende på i vilket område du bor i, hur tättbebyggt det är, hur terrängen ser ut osv passar LPS-system eller självfall bäst.

Kommer vi att få mer information om LPS-system och hur de underhålls?
Mer information om LPS-system, skötselråd etc. kommer att skickas ut till de som bestämmer sig för att ansluta sig till det kommunala VA-nätet.

Vad kostar det att ansluta sig till det kommunala VA-nätet?
Kostnaden består av en anläggningsavgift och en brukningsavgift. Anläggningsavgiften är en engångsavgift som du som fastighetsägare betalar i samband med anslutning till det kommunala VA-nätet. Brukningsavgiften är en periodisk avgift och består av en fast och en rörlig del. Den fasta delen täcker kostnader för administration och underhåll av ledningsnäten. Den rörliga delen motsvarar den mängd vatten som du förbrukar under ett år. Mer information om exakta anläggnings- och brukningsavgifter.

Jag har inte fått erbjudande om anslutning till det kommunala VA-nätet, kan jag ansluta mig ändå?
Om du inte har fått erbjudande från oss gällande anslutning till det kommunala VA-nätet beror det på att din fastighet inte ligger inom utpekat område. Det kan finnas möjlighet att den ligger inom framtida planerat område och du kommer då att bli kontaktad längre fram. Om du inte får något erbjudande, och bor nära befintliga VA-ledningar, kan det finnas möjlighet att ansluta sig ändå. Du kan anmäla intresse för VA-anslutning till vår VA-avdelning så avgörs anslutningsmöjligheten från fall till fall.