Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:
Telefonväxel:
Vardagar 8-12, 13-15
Lunchstängt 12-13

Entrédörr till kommunhuset:
Vardagar 8-12, 13-14
Lunchstängt 12-13


Växeln stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

LPS - system

Vad är LPS-system?

LPS-system står för Low Pressure Sewer System och det är samma som svenskans LTA-system (Lätt Trycksatt Avloppssystem).
Ett LPS-system trycker avloppet, utan krav på självfall och kan användas för att ansluta fastigheter till det kommunala avloppsnätet. Systemet pumpar spillvattnet hela vägen fram, oavsett strandbebyggelse, bergig eller flack terräng, högt grundvatten eller stora avstånd.
För mer information om systemet kan du läsa här:
Information om LPS-system Pdf, 498.5 kB.
Ordlista VA - terminologi Pdf, 401.9 kB.

Vanliga frågor - anslutning kommunalt VA-nät

Vad är syftet med den nya VA-planen/anslutning till det kommunala VA-nätet?
Med anledning av att egna brunnar kan bli förorenade av smittoämnen från egna eller andras enskilda spillvattenanläggningar ser vi vikten av att fler ansluter sig till det kommunala nätet.
Genom att koppla sig till det kommunala VA-nätet försvinner många enskilda VA-anläggningar och hälsoriskerna minskar.

Är det tvingande att ansluta sig till det kommunala VA-nätet?
För tillfället är det inte tvingande att ansluta sig till det kommunala VA-nätet och någon betalningsplikt kommer därför inte att utövas om man inte har för avsikt att ansluta sin fastighet till det kommunala nätet. Hur det kommer att se ut de kommande åren vet vi dock inte och vi avsäger oss inte rätten att utöva betalningsplikt i framtiden. Historiskt sett har det varit hög anslutningsgrad i de områden där VA-anslutning erbjudits.

Hur lång tid har jag på mig att ansluta mig?
Från det att du får åläggandet till dig har du cirka ett år på dig att utföra arbetet.

Varför LPS-system i vissa fall och självfall i vissa fall?
Beroende på i vilket område du bor i, hur tättbebyggt det är, hur terrängen ser ut och så vidare passar LPS-system eller självfall bäst.

Kommer vi att få mer information om LPS-system och hur de underhålls?
Mer information om LPS-system, skötselråd med mera, kommer att skickas ut till de som bestämmer sig för att ansluta sig till det kommunala VA-nätet.

Vad kostar det att ansluta sig till det kommunala VA-nätet?
Kostnaden består av en anläggningsavgift och en brukningsavgift. Anläggningsavgiften är en engångsavgift som du som fastighetsägare betalar i samband med anslutning till det kommunala VA-nätet. Brukningsavgiften är en periodisk avgift och består av en fast och en rörlig del. Den fasta delen täcker kostnader för administration och underhåll av ledningsnäten. Den rörliga delen motsvarar den mängd vatten som du förbrukar under ett år.                         För exakta anläggnings- och brukningsavgifter, se här:
Kostnader för anläggning- och brukningsavgifter Länk till annan webbplats.


Jag har inte fått erbjudande om anslutning till det kommunala VA-nätet, kan jag ansluta mig ändå?
Om du inte har fått erbjudande från oss gällande anslutning till det kommunala VA-nätet beror det på att din fastighet inte ligger inom utpekat område. Det kan finnas möjlighet att den ligger inom framtida planerat område och du kommer då att bli kontaktad längre fram. Om du inte får något erbjudande, och bor nära befintliga VA-ledningar, kan det finnasmöjlighet att ansluta sig ändå. Du kan anmäla intresse för VA-anslutning till vår VA-avdelning så avgörs anslutningsmöjligheten från fall till fall.