Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:
Telefonväxel:
Vardagar 8-12, 13-15
Lunchstängt 12-13

Reception:
Vardagar 8-12, 13-14
Lunchstängt 12-13


Växel och reception stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

Kommunalt vatten och avlopp

NSVA

Från den 1 januari 2021 ansvarar Nordvästra Skånes vatten och avlopp (NSVA) Länk till annan webbplats. för
VA-verksamheten i kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv, Perstorp, Åstorp och Örkelljunga. Det är också dit du som abonnent ska vända dig i alla ärenden:

Kontaktuppgifter NSVA

Akut felanmälan

Öppet dygnet runt: 010-490 97 00
Välj ”Akut felanmälan” eller dröj kvar, så kopplas du till jouren.

Kundservice

Vid frågor om exempelvis dricksvattnet, vad som får spolas ner i avloppet, ny- eller ombyggnation, anmälan av en vattenläcka eller andra frågor om vatten och avlopp, kontakta NSVA Kundservice Länk till annan webbplats., som har öppet vardagar mellan klockan 08:00-16:30:

Telefon: 010-490 97 00
E-post: kundservice@nsva.se

Vattnet i Örkelljunga

Kommunens dricksvatten kommer uteslutande från borrade grundvattenbrunnar. Örkelljunga vattenverk förser Örkelljunga, Åsljunga, Skånes Värsjö och Skånes Fagerhult med vatten.

I Eket finns ett litet vattenverk som förser Eket med dricksvatten. Innan vattnet slutligen når kranen har vattnets pH-justerats, luftats, passerat högreservoar och tryckstegringsstationer.

Om du idag har eget vatten, men vill koppla in dig till det kommunala vattennätet, får det egna vattnet inte kopplas ihop med det kommunala. Däremot kan man fortsätta att använda det egna vattnet via ett separat system för t.ex. bevattning i trädgården.

VA-taxa

VA-taxan finns i vår författningssamling.

Jämn temperatur

En fördel med grundvatten är att den håller en jämn temperatur hela året. Örkelljunga vattenverk hämtar vatten från tre olika grundvattenborror. Genomsnittsuttaget är cirka 1 000 m³/dygn (maximalt uttag är 2 700 m³/dygn).

Ledningsnät

Ledningsnätet består av

  • cirka 122 km spillvattenledningar
  • cirka 91 km dagvattenledningar
  • cirka 152 km renvattenledninar

Vattenproduktion

Kommunens dricksvatten kommer uteslutande från borrade grundvattenbrunnar. Örkelljunga vattenverk förser Örkelljunga, Åsljunga, Skånes Värsjö och Skånes Fagerhult med vatten. I Eket finns ett litet vattenverk som förser Eket med dricksvatten. Innan vattnet slutligen når kranen har vattnet pH-justerats, luftats, passerat högreservoar och tryckstegringsstationer. En fördel med grundvatten är att den håller en jämn temperatur hela året.

pH-värde

pH är en måttenhet som beskriver hur surt/basiskt vattnet är. Om dricksvattnet har pH 7 är det neutralt. Vid lägre pH-värden än 7 är vattnet surt, vilket inte är skadligt i sig att dricka. Men surt vatten har förmågan att lösa ut metaller (järn, mangan, koppar, aluminium, kadmium och bly) både ur marken och från ledningsnätet. Dessa metaller kan vara skadliga om vi har det i vårt dricksvatten och i höga halter. Från kommunens vattenverk styr vi pH-värdet så att det håller 7,7.

Hårdhetsgrad

Hårdhetsgraden varierar något beroende på var vi befinner oss i kommunen. Ekets vattenverk ger ett vatten med en hårdhetsgrad på cirka 4 grader dH och från Örkelljungas vattenverk ligger värdet på cirka 5 grader dH.

Definition på hårdhet (dH)

Definition på hårdhet (dH)
GraderHårdhet
0 - 2.1Mycket mjukt
2.1 - 4.9Mjukt
4.9 - 9.8Medelhårt
9.8 - 21Hårt
Mer än 21Mycket hårt

Avloppsrening

I Örkelljunga kommun finns två avloppsreningsverk. Ett ligger i Skånes Fagerhult som tar emot avloppsvatten från tätorten och dess norra delar. Reningsverket i Örkelljunga tar emot avloppsvatten från tätorterna Eket, Örkelljunga, Åsljunga och Skånes Värsjö.

Pumpstationer

Avloppsvattnet som kommer från i stort sett hela kommunen rinner i ett ledningsnät. Med jämna intervaller, beroende på terrängen, pumpas (lyfts) vattnet till en högre nivå för att åter rinna med självfall. Inom Örkelljunga kommun finns det cirka 30 pumpstationer. Avloppsvatten från kommunens ytterkanter, där ledningsnät ej finns, transporteras till avloppsreningsverket i Örkelljunga med tankbil.

Reningsverk

Till Örkelljunga reningsverk pumpas avloppsvatten från bland annat hushåll, industrier och skolor. Varje dag renas cirka 2 000-5000 m³ vatten. Som en restprodukt vid reningsverket produceras ett rötslam med högt näringsinnehåll. Kommunens slam går till gödsling av energiskog. För att detta kretslopp ska fungera är det viktigt att giftiga ämnen inte hamnar i avloppet.