Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:
Telefonväxel:
Vardagar 8-12, 13-15
Lunchstängt 12-13

Entrédörr till kommunhuset:
Vardagar 8-12, 13-14
Lunchstängt 12-13


Växeln stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

Fett i avloppet

Fett i avloppet

Matfett och frityrolja

Örkelljunga kommuns avloppsledningar är dimensionerade för att ta emot spillvatten av hushållskaraktär.

När vi lagar mat blir det fett kvar i kastruller, fritöser och stekpannor. Fett som spolas ner i avloppet orsakar mycket stora problem i rören med stor risk för stopp hemma hos dig eller i vårt ledningsnät. Större mängder fett från till exempel fritering, marinader och liknande kan hällas i någon förpackning - kanske den du köpte oljan i. Förpackningen får inte vara gjord av glas och ska gå att stänga så att fettet inte läcker ut, exempelvis en använd pappersförpackning med skruvkork eller en plastburk med plastlock. Släng sedan behållaren i de vanliga hushållssoporna.

Runt juletid när många gör i ordning julskinkan och häller ut stora mängder fett i avloppet. Hantera skinkspadet precis som med övriga större mängder fett, det vill säga häll det i en förpackning och släng det i soporna.

I avloppet sjunker temperaturen, vilket gör att fettet fastnar på insidan av ledningarna och stelnar till stora hårda proppar som leder till stopp i avloppet och risk för översvämningar. Fett i stora mängder, som tar sig hela vägen till avloppsreningsverket, riskerar även att skapa obalans i reningsprocessen, varför vattnet inte blir så rent som vi önskar.

Genom att ta hand om fettet på rätt sätt kan du därför bidra med en värdefull insats som förhindrar stopp i avloppet och gynnar en väl fungerande reningsprocess.

Ansamlingen av fett i avloppsrör kan leda till:

  • Avloppsstopp, som i sin tur kan orsaka källaröversvämningar
  • Problem som dålig lukt, gasbildning och frätskador på ledningsrören på grund av svavelväte som bildas
  • Problem i spillvattenledningar och pumpstationer

När behövs fettavskiljare och syftet med det?

I fastigheter där det pågår livsmedelsverksamhet och som hanterar större mängder fett, måste en typgodkänd, funktionstestad och rätt dimensionerad fettavskiljare finnas installerad.

Ledningssystemet kan blockeras av stelnat fett på insidan av avloppsrören. Fett i avloppsvatten måste därför avskiljas innan det når det allmänna ledningsnätet.

Verksamheter som berörs

Enligt ABVA ska spillvatten som innehåller > 150 mg/l avskiljbart fett behandlas innan det når det kommunala spillvattennätet.

Exempel på verksamheter:

  • Kök för servering av måltider, t.ex. värdshus, hotell, restaurang, skolor, förskolor, pizzeria, salladsbar och gatukök
  • Anläggning för grillning, ugnsstekning, fritering och stekning
  • Storkök, mottagningskök, catering
  • Charkuteri, slakteri, rökeri
  • Bageri
  • Livsmedelsaffärer med chark/kycklinggrill

Dimensionering och utformning

I Boverkets byggregler (Boverket, 2006) ställs krav på behandling eller avskiljning av ”fett eller andra ämnen som avskiljs vid spillvattnets avkylning” i spillvatten-installationer om vattnet ”innehåller mer än obetydliga mängder” av dessa. Fettavskiljare ska dimensioneras enligt SS eller NS-EN-1825-2 (SIS, 2006).

Fettavskiljaren ska placeras så att den blir lätt att kontrollera och underhålla. Mot VA-huvudmannen är fastighetsägaren ansvarig för installation och drift av fettavskiljaren och inte verksamhetsutövaren (SFS 2006:412).

Tömning av fettavskiljare

Tömningen ska ske så ofta att fett inte följer med anläggningens utgående spillvatten till kommunens spillvattennät.