Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:

Måndag -torsdag 8-12, 13-16


Fredag 8-12, 13-15

Växel och reception stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

Ändring av detaljplan för del av Fagerhult 1:69 m.fl, Skånes Fagerhult

Översiktlig karta som visar planområdet i förhållande till byn Skånes Fagerhult

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden godkände den 5 juni 2023 § 56 förslag till ändring av detaljplan för Fagerhult 1:69 mfl. för samråd. Ändringen av detaljplan är ute för samråd under perioden 8 juni - 6 juli 2023.

Syfte med detaljplanen
Syftet med planens ändringar är att pröva justerade bestämmelser som reglerar användning samt höjd inom del av planområdet. Bakgrunden till ändringarna av detaljplanen är att ge förutsättning för etablering av en biogasanläggning på fastigheten Killhult 3:137, detaljplan 103, för del av Fagerhult 1:69 m.fl., Skånes Fagerhult, Örkelljunga kommun. Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen bedömer att ändringarna är förenliga med nu gällande detaljplanens syfte, vilket är att ge förutsättningar för utveckling av befintligt industriområde.

Planhandlingar (samråd)
Plankarta - originalplanen Pdf, 27.9 MB, öppnas i nytt fönster.
Planbeskrivning - originalplanen Pdf, 3.2 MB, öppnas i nytt fönster.
Plankarta - ändring av detaljplan Pdf, 2.6 MB, öppnas i nytt fönster.
Planbeskrivning - ändring av detaljplan Pdf, 4.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Övriga handlingar tillhörande ändringen av detaljplan finns att tillgå hos Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen.

Synpunkter
Under samrådsperioden 8 juni - 6 juli 2023 kan synpunkter lämnas in till Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden. Eventuella synpunkter ska skickas via mejl till plan@orkelljunga.se eller som brev till Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen, 286 80 Örkelljunga. Synpunkter ska vara förvaltningen tillhanda senast 6 juli.

Kontakt
Eventuella frågor besvaras av:
Binai Ahmad, Planarkitekt
Telefon: 0435-550 23
e-post: binai.ahmad@orkelljunga.se