Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:

Måndag -torsdag 8-12, 13-16


Fredag 8-12, 13-15

Växel och reception stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

Ändring av detaljplan för del av Fagerhult 1:69 m.fl, Skånes Fagerhult

Översiktlig karta som visar planområdet i förhållande till byn Skånes Fagerhult
Detaljplaneprocessen

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden godkände 2024-03-04 § 9 förslag till ändring av detaljplan för del av Fagerhult för granskning. Granskningsperioden är 11 mars till 5 april 2024.

Syfte med detaljplanen
Syftet med planens ändringar är att pröva justerade bestämmelser som reglerar användning samt höjd inom del av planområdet. Bakgrunden till ändringarna av detaljplanen är att ge förutsättning för etablering av en biogasanläggning på fastigheten Killhult 3:137, detaljplan 103, för del av Fagerhult 1:69 m.fl., Skånes Fagerhult, Örkelljunga kommun. Kultur- och Samhällsutvecklingsförvaltningen bedömer att ändringarna är förenliga med nu gällande detaljplans syfte, vilket är att ge förutsättningar för utveckling av befintligt industriområde. Detaljplanen handläggs med samordnat, standard planförfarande.

Planhandlingar
Plankarta - originalplanen Pdf, 27.9 MB, öppnas i nytt fönster.
Planbeskrivning - originalplanen Pdf, 3.2 MB, öppnas i nytt fönster.
Plankarta - ändring av detaljplan Pdf, 1.8 MB.
Planbeskrivning - ändring av detaljplan Pdf, 6.3 MB.
Samrådsredogörelse Pdf, 682.7 kB.

Övriga handlingar tillhörande ändringen av detaljplan finns att tillgå hos Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen.

Synpunkter
Eventuella synpunkter eller erinringar skall vara skriftliga och inlämnas till Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden, 286 80 Örkelljunga, eller till plan@orkelljunga.se senast 5 april 2024. Namnteckningen skall kompletteras med fastighetsbeteckning, namnförtydligande och postadress. Den som inte har lämnat någon skriftlig synpunkt senast under granskningstiden kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta planen.

Kontakt
Eventuella frågor besvaras av:
Binai Ahmad, Planarkitekt
Telefon: 0435-550 23
e-post: binai.ahmad@orkelljunga.se