Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:


Vardagar 8-12, 13-15
Lunchstängt 12-13


Växel och reception stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

Avgifter

Avgifter inom äldreomsorg, handikappomsorg och psykiatri.

Din inkomst påverkar avgiften

Du har rätt att behålla en viss summa av din inkomst varje månad innan avgift för vård och omsorg kan tas ut. Denna summa kallas förbehållsbelopp och består av din boendekostnad och ett minimibelopp som ska täcka normala levnadskostnader. Minimibeloppet (ensamboende 5 653 kronor, sammanboende 4 707 kronor) gäller för hela landet. Denna regel är inte någon garanti för att den enskilde i praktiken uppbär minimibeloppet, utan innebär endast att kommunen reducerar avgifterna i förhållande till redovisade inkomster.

Utrymmet för att ta ut avgift beräknas på följande sätt:

  1. Inkomsterna räknas ut genom att ta aktuell inkomst efter skatt och lägga till eventuellt bostadstillägg.
  2. Förbehållsbeloppet räknas ut genom att ta boendekostnad plus minimibeloppet.
  3. Genom att ta summan av inkomster minus förbehållsbeloppet, får du fram avgiftsutrymmet.

Avgiftsutrymme

Avgiften får inte överstiga ditt avgiftsutrymme. Om du inte har något avgiftsutrymme debiteras ingen avgift. När avgiftsutrymmet beräknas för makar läggs inkomsterna samman och fördelas med hälften för vardera maken.

Pensionärer kan ansöka om bostadstillägg (BTP) genom Pensionsmyndigheten, 077-177 67 76.

Högkostnadsskydd

Avgiften för vård och omsorg får maximalt uppgå till 2 170 kronor per månad, vilket är ett högkostnadsskydd som gäller för hela landet under 2022.

Matdistributionen ingår i beräkningen av högkostnadsskyddet för hemtjänstavgiften. Det går att få hel och halv abonnemangsavgift.

Inkomstförfrågan

Kommunen begär in uppgifter om din inkomst och din boendekostnad på särskild blankett som skickas hem till dig.  Om inkomsten eller boendekostnaden förändras måste detta snarast meddelas till Avgiftsenheten, då detta påverkar avgiften.

Blankett för inkomstförfrågan finns under E-tjänster och blanketter Länk till annan webbplats.

Avgiftstaxa

Avgiften beräknas med utgångspunkt från 2022 års prisbasbelopp och revideras årligen. Avgifterna gäller under förutsättning att den enskilde har tillräckligt avgiftsutrymme. Vid fler än en insats summeras avgifterna för de olika insatserna.

Hemtjänst, dagverksamhet och hemsjukvård

Den sammanlagda avgiften kan högst uppgå till 2 170 kronor/månad, det vill säga taket för maxtaxan.

Hemtjänst,dagverksamhet och hemsjukvård

Typ av tjänst

Avgift

Personal i hemvården

Timtaxa 284 kronor/timme

Trygghetslarm

300 kronor/månad, men 50 kronor/ månad till person två i hushållet

Korttidsboende

132 kronor/dygn

Hemsjukvård

300 kronor/månad


Kost inom äldreomsorg

Avgift exklusive moms gäller endast personer som har kost beviljat som bistånd.

Kost inom äldreomsorg

Typ av kost

Avgift exklusive moms

Helkost

3 180 kronor/månad

Matdistribution

60 kronor/portion

Kost korttid

106 kronor/dygn

Frukost

22,50 kronor/portion

Kvällsmat

22,50 kronor/portion

Lunch Eken

39 kronor/portion
Kost inom äldreomsorg

Typ av kost

Avgift inklusive moms

Lunch pensionär

65 kronor/portion

Lunch anhörig

65 kronor/portion

 

Kost inom psykiatri

Kost inom psykiatrin

Typ av kost

Avgift exklusive moms

Frukost Ankaret

8 kronor/portion

Lunch Ankaret

39 kronor/portion

Fika Ankaret

7 kronor/portion

Kost inom LSS

Kost inom LSS
Typ av kostAvgift exklusive moms
Frukost familjehem10 kronor/portion
Lunch familjehem20 kronor/portion
Kvällsmat familjehem15 kronor/portion
Kost inom LSS

Typ av kost

Avgift exklusive moms

Frukost korttidsboende

10 kronor/portion

Lunch korttidsboende

20 kronor/portion

Kvällsmat korttidsboende

15 kronor/portion

Lunch

39 kronor/portion

Lunch lovdagar för barn och ungdom i fritidsverksamhet

20 kronor/portion