Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:
Telefonväxel:
Vardagar 8-12, 13-15
Lunchstängt 12-13

Reception:
Vardagar 8-12, 13-14
Lunchstängt 12-13


Växel och reception stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

Avgifter

Avgifter inom äldreomsorg, handikappomsorg och psykiatri.

Din inkomst påverkar avgiften

Du har rätt att behålla en viss summa av din inkomst varje månad innan avgift för vård och omsorg kan tas ut. Denna summa kallas förbehållsbelopp och består av din boendekostnad och ett minimibelopp som ska täcka normala levnadskostnader. Minimibeloppet (ensamboende i eget boende 6 470 kronor, sammanboende i eget boende 5 279 kronor, ensamboende i särskilt boende 5 261 kronor) gäller för hela landet. Denna regel är inte någon garanti för att den enskilde i praktiken uppbär minimibeloppet, utan innebär endast att kommunen reducerar avgifterna i förhållande till redovisade inkomster.

Utrymmet för att ta ut avgift beräknas på följande sätt:

  1. Inkomsterna räknas ut genom att ta aktuell inkomst efter skatt och lägga till eventuellt bostadstillägg.
  2. Förbehållsbeloppet räknas ut genom att ta boendekostnad plus minimibeloppet.
  3. Genom att ta summan av inkomster minus förbehållsbeloppet, får du fram avgiftsutrymmet.

Avgiftsutrymme

Avgiften får inte överstiga ditt avgiftsutrymme. Om du inte har något avgiftsutrymme debiteras ingen avgift. När avgiftsutrymmet beräknas för makar läggs inkomsterna samman och fördelas med hälften för vardera maken.

Pensionärer kan ansöka om bostadstillägg (BTP) genom Pensionsmyndigheten, 077-177 67 76.

Högkostnadsskydd

Avgiften för vård och omsorg får maximalt uppgå till 2 359 kronor per månad, vilket är ett högkostnadsskydd som gäller för hela landet under 2023.

Matdistributionen ingår i beräkningen av högkostnadsskyddet för hemtjänstavgiften. Det går att få hel och halv abonnemangsavgift.

Inkomstförfrågan

Kommunen begär in uppgifter om din inkomst och din boendekostnad på särskild blankett som skickas hem till dig.  Om inkomsten eller boendekostnaden förändras måste detta snarast meddelas till Avgiftsenheten, då detta påverkar avgiften.

Blankett för inkomstförfrågan finns under E-tjänster och blanketter Länk till annan webbplats.

Avgiftstaxa

Avgiften beräknas med utgångspunkt från 2023 års prisbasbelopp och revideras årligen. Avgifterna gäller under förutsättning att den enskilde har tillräckligt avgiftsutrymme. Vid fler än en insats summeras avgifterna för de olika insatserna.

Hemtjänst, dagverksamhet och hemsjukvård

Den sammanlagda avgiften kan högst uppgå till 2 359 kronor/månad, det vill säga taket för maxtaxan.

Hemtjänst, dagverksamhet och hemsjukvård

Typ av tjänst

Avgift

Personal i hemtjänsten för omsorgsinsatser


Personal i hemtjänsten för serviceinsatser (städ, tvätt och inköp)


Timtaxa 283 kronor per timmeTimtaxa 354 kronor per timme


Trygghetslarm

354 kronor per månad, men 100 kronor per månad till person två i hushållet

Korttidsboende

79 kronor per dygn

Hemsjukvård/rehab


Hjälpmedelsabonnemang
Från och med 2023-06-01

354 kronor per månad


83 kronor per månad


Boendestöd

Boendestöd av omsorgskaraktär kostar 283 kronor per timme.

Boendestöd av servicekaraktär (städning, tvätt, inköp, ledsagning) kostar 354 kronor per timme.

Boendestöd eller boendestödssamtal av pedagogisk karaktär (exempelvis för att planera och strukturera, eller motiverande samtal) är avgiftsfritt vid 1-2 tillfällen per månad.


Boendeplats på särskilt boende

Avgiften är 2 359 kronor per månad. Vid del av månad är avgiften 79 kronor per dag.

Kost inom äldreomsorg

Avgift exklusive moms gäller endast personer som har kost beviljat som bistånd. Avgift för personer utan biståndsinsats anges längre ned på sidan.

Kost inom äldreomsorg

Typ av kost

Avgift exklusive moms

Helkost på särskilt boende


Helkost på särskilt boende vid del av månad

3 810 kronor per månad


127 kronor per dag


Matdistribution

64 kronor per portion

Kost korttidsboende

127 kronor per dygn

Lunch på dagverksamhet (enligt SoL eller LSS)

64 kronor per portion


 

 

 

 

 

 


Kost inom äldreomsorg för personer utan biståndsinsats

Typ av kost

Avgift inklusive moms

Lunch pensionär

78 kronor per portion

Lunch anhörig

78 kronor per portion


Kost Ankaret

Typ av kost

Avgift exklusive moms

Lunch på dagverksamhet (enligt SoL eller LSS)

64 kronor per portion

 


Kost inom LSS

Korttidstillsyn:

Endast mellanmål på barnkorttids, oavsett ålder kostar 15 kronor

Barn över 14 år heldag/lovdag (frukost, lunch, mellanmål) kostar 105 kronor

Korttidsvistelse:

Barn till och med 14 år frukost, lunch, middag kostar 26 kronor

Barn till och med 14 år kostar 78 kronor

Barn över 14 år och äldre (frukost, lunch, middag) kostar 42 kronor

Barn över 14 år och äldre kostar 131 kronor