Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:
Telefonväxel:
Vardagar 8-12, 13-15
Lunchstängt 12-13

Reception:
Vardagar 8-12, 13-14
Lunchstängt 12-13


Växel och reception stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

Avgifter

Avgifter inom äldreomsorg, handikappomsorg och psykiatri.

Din inkomst påverkar avgiften

Du har rätt att behålla en viss summa av din inkomst varje månad innan avgift för vård och omsorg kan tas ut. Denna summa kallas förbehållsbelopp och består av din boendekostnad och ett minimibelopp som ska täcka normala levnadskostnader. Minimibeloppet (ensamboende i eget boende 7 062 kronor, sammanboende i eget boende 5 762 kronor, ensamboende i särskilt boende 5 743 kronor) gäller för hela landet. Denna regel är inte någon garanti för att den enskilde i praktiken uppbär minimibeloppet, utan innebär endast att kommunen reducerar avgifterna i förhållande till redovisade inkomster.

Utrymmet för att ta ut avgift beräknas på följande sätt:

  1. Inkomsterna räknas ut genom att ta aktuell inkomst efter skatt och lägga till eventuellt bostadstillägg.
  2. Förbehållsbeloppet räknas ut genom att ta boendekostnad plus minimibeloppet.
  3. Genom att ta summan av inkomster minus förbehållsbeloppet, får du fram avgiftsutrymmet.

Avgiftsutrymme

Avgiften får inte överstiga ditt avgiftsutrymme. Om du inte har något avgiftsutrymme debiteras ingen avgift. När avgiftsutrymmet beräknas för makar läggs inkomsterna samman och fördelas med hälften för vardera maken.

Pensionärer kan ansöka om bostadstillägg (BTP) genom Pensionsmyndigheten, 077-177 67 76.

Högkostnadsskydd

Avgiften för vård och omsorg får maximalt uppgå till 2 575 kronor per månad, vilket är ett högkostnadsskydd som gäller för hela landet under 2024.

Matdistributionen ingår i beräkningen av högkostnadsskyddet för hemtjänstavgiften. Det går att få hel och halv abonnemangsavgift.

Inkomstförfrågan

Kommunen begär in uppgifter om din inkomst och din boendekostnad på särskild blankett som skickas hem till dig.  Om inkomsten eller boendekostnaden förändras måste detta snarast meddelas till Avgiftsenheten, då detta påverkar avgiften.

Blankett för inkomstförfrågan finns under E-tjänster och blanketter Länk till annan webbplats.

Avgiftstaxa

Avgiften beräknas med utgångspunkt från 2024 års prisbasbelopp och revideras årligen. Avgifterna gäller under förutsättning att den enskilde har tillräckligt avgiftsutrymme. Vid fler än en insats summeras avgifterna för de olika insatserna.

Hemtjänst, dagverksamhet och hemsjukvård

Den sammanlagda avgiften kan högst uppgå till 2 575 kronor/månad, det vill säga taket för maxtaxan.

Personal i hemtjänsten för omsorgsinsatser kostar 309 kronor per timme.

Personal i hemtjänsten för serviceinsatser (städ, tvätt och inköp) kostar 386 kronor per timme.

Trygghetslarm kostar 386 kronor per månad, men 100 kronor per månad till person två i hushållet.

Korttidsboende kostar 86 kronor per dygn.

Hemsjukvård/rehab kostar 386 kronor per månad.

Hjälpmedelsabonnemang kostar 90 kronor per månad.

Boendestöd

Boendestöd av omsorgskaraktär kostar 309 kronor per timme.

Boendestöd av servicekaraktär (städning, tvätt, inköp, ledsagning) kostar 386 kronor per timme.

Boendestöd eller boendestödssamtal av pedagogisk karaktär (exempelvis för att planera och strukturera, eller motiverande samtal) är avgiftsfritt vid 1-2 tillfällen per månad.

Boendeplats på särskilt boende

Avgiften är 2 575 kronor per månad. Vid del av månad är avgiften 86 kronor per dag.

Kost inom äldreomsorg

Avgift exklusive moms gäller endast personer som har kost beviljat som bistånd. Avgift för personer utan biståndsinsats anges längre ned på sidan.

Helkost på särskilt boende kostar 3 886 kronor per månad exklusive moms.

Helkost på särskilt boende vid del av månad kostar 130 kronor per dag exklusive moms.

Matdistribution kostar 65 kronor per portion exklusive moms.

Kost på korttidsboende kostar 130 kronor per dygn exklusive moms.

Lunch på dagverksamhet (enligt SoL eller LSS) kostar 65 kronor per portion exklusive moms.

Kost inom äldreomsorg för personer utan biståndsinsats

Lunch för pensionär kostar 89 kronor per portion exklusive moms.

Lunch för pensionär kostar 89 kronor per portion exklusive moms.

Kost på Ankaret

Lunch på dagverksamhet (enligt SoL eller LSS) kostar 65 kronor per portion exklusive moms.

Kost inom LSS

Korttidstillsyn:

Endast mellanmål på barnkorttids, oavsett ålder, kostar 17 kronor

Barn över 14 år heldag/lovdag (frukost, lunch, mellanmål) kostar 115 kronor

Korttidsvistelse:

Barn till och med 14 år frukost, lunch, middag kostar 29 kronor

Barn till och med 14 år kostar 86 kronor

Barn över 14 år och äldre (frukost, lunch, middag) kostar 46 kronor

Barn över 14 år och äldre kostar 143 kronor