Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:

Måndag -torsdag 8-12, 13-16


Fredag 8-12, 13-15

Växel och reception stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

Dela

Bra att veta om din anställning

Offentlighet och sekretess

Grundregeln är att allmänna handlingar är offentliga. Undantag från offentlighet kan dock förekomma med stöd av lagen om offentlighet och sekretess. Sekretess innebär att någon inte får ta del av vissa uppgifter i en allmän handling men även att dess uppgifter ska hemlighållas av myndigheten. Du får inte heller muntligen vidarebefordra hemliga uppgifter ur allmänna handlingar eller röja sekretesskyddade uppgifter som du fått kännedom om inom ramen för din anställning och tystnadsplikt. Tystnadsplikten gäller även efter avslutad anställning.

Rökfri arbetstid

I Örkelljunga kommun råder rökfri arbetstid för alla anställda. Detta innebär att det inte är tillåtet att röka under arbetstid inklusive kortare pauser. Lunchraster räknas inte som arbetstid och berörs därmed inte. Det ska vara rökfritt på arbetsplatserna och i anslutning till arbetsplatserna.

 

Friskvård och andra personalförmåner

Som anställd blir du medlem i kommunens personalförening som anordnar många trevliga aktiviteter. För att främja friskvårdsinsatser erbjuder kommunen alla anställda ett friskvårdsbidrag årligen.  Har du varit anställd i 25 år får du en gåva av Örkelljunga kommun, en gratifikation. Alla anställda uppvaktas även vid 50-årsdagen och vid pensionsavgång. Den som arbetar mycket vid datorn erbjuds terminalglasögon betalda av arbetsgivaren. Kommunen erbjuder även möjlighet att löneväxla till tjänstepension. Det finns dock särskilda regler kring löneväxling.

Företagshälsovård

Som externt stöd för rådgivning och medicinska bedömningar har Örkelljunga kommun avtal om företagshälsovårdstjänster. För att använda sig av företagshälsovården så krävs det att ärendet är arbetsrelaterat. Det är chefen som i samråd med personalenhetens HR-utvecklare som hänvisar till företagshälsovården.