Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:
Telefonväxel:
Vardagar 8-12, 13-15
Lunchstängt 12-13

Entrédörr till kommunhuset:
Vardagar 8-12, 13-14
Lunchstängt 12-13


Växeln stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

Trygga och goda uppväxtvillkor

Alla barn har rätt till trygga och goda uppväxtvillkor. Därför arbetar Örkellljunga kommun i samverkan med Länsstyrelsen Skåne för att förbättra uppväxtvillkoren för barn och unga i kommunen.

Ett kunskapsbaserat arbetssätt

Forskning visar att förändringsarbete har störst effekt när det genomförs på ett kunskapsbaserat arbetssätt. En större undersökning har genomförts i kommunen för att kartlägga ungas uppväxtvillkor, för att sedan analysera resultatet och vidta effektiva åtgärder.

Resultatet av kartläggningen och analysen visar att barn och ungas uppväxtvillkor i kommunen behöver förbättras på flera olika plan. De prioriteringar som har gjorts är elevers trygghet i skolan och våld i nära relationer.

Kommunen har antagit följande övergripande mål kopplat till arbetet med trygga och goda uppväxtvillkor:

  • Elever i Örkelljunga kommun känner ökad trygghet i skolan.
  • Minskad förekomst av våld i nära relationer i Örkelljunga kommun.

En tryggare skola

Kommunen arbetar övergripande för att elever i kommunen ska känna ökad trygghet i skolan. Bland annat har vuxennärvaron i skolan ökat, där personalen även genomgått utbildning i bemötande. Skolverksamheten arbetar löpande med närvaroarbete, likabehandling, värdegrund och ökad delaktighet.

Vägen till och från skolan är en viktig del av elevernas trygghet. Kommunen involverar därför barn och ungdomar genom dialoger i planeringen av skolvägar. Planhandlingar skickas även på remiss till berörda elevråd och utbildningsförvaltningen.

För att erbjuda barn en aktiv och meningsfull fritid genomförs lovaktiviteter och möjlighet att delta i After School.

Minskad förekomst av våld i nära relationer

Det förebyggande arbetet kring våld i nära relationer är en viktig del för att förbättra barn och ungdomars trygga uppväxtvillkor. Kommunen arbetar därför för att våldsutsatta ska få rätt stöd snabbare, att våld ska uppstå i lägre utsträckning samt genom att kommunens arbete förbättras i fråga om barnrätt, jämställdhet och diskriminering.

Kommunen arbetar även för att öka rörelsefriheten på bostadsmarknaden för våldsutsatta.

Läs mer om våld i nära relationer.