Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:
Telefonväxel:
Vardagar 8-12, 13-15
Lunchstängt 12-13

Entrédörr till kommunhuset:
Vardagar 8-12, 13-14
Lunchstängt 12-13


Växeln stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

Brottsförebyggande och trygghetsskapande

Örkelljunga ska vara en trygg och säker kommun att bo, besöka och verka i.

Örkelljunga kommuns brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete ska leda till att brottsligheten i kommunen minskar och att tryggheten ökar. Arbetet bedrivs i samverkan med polisen och andra aktörer.

Örkelljunga kommun arbetar även i samverkan med Länsstyrelesen Skåne för att förbättra barn och ungdomars uppväxtvillkor, vilket är viktigt för att förebygga kriminalitet och andra svårigheter i senare i livet. Läs mer om arbetet med trygga och goda uppväxtvillkor

Det lokala brottsförebyggande rådet (BRÅ)

Ett bra brottsförebyggande arbete kräver ett fungerande samarbete mellan flera olika aktörer i samhället. Örkelljunga kommun samverkar därför med bland annat Länsstyrelsen Skåne, polisen och Örkelljunga Näringsliv för att förbättra säkerheten och tryggheten i kommunen i ett så kallat lokalt brottsförebyggande råd (BRÅ).

Det lokalt brottsförebyggande rådet arbetar utifrån en gemensam lägesbild som utgår från den årliga trygghetsundersökningen, polisens anmälningsstatistik och information som på annat sätt kommer till kommunens kännedom kring hur kommuninvånarna upplever tryggheten i kommunen. Den gemensamma lägesbilden ligger till grund för de medborgarlöften och fokusområden som det lokala brottsförebyggande rådet arbetar med.

Du kan läsa mer om kommunens brottsförebyggande arbete i kommunens riktlinjer för brottsförebyggande arbete. Pdf, 121 kB.

Samverkansöverenskommelser och medborgarlöften

Ett medborgarlöfte syftar till att främja, utveckla och stärka samverkan mellan kommunen och polisen. Örkelljunga kommun, som ligger inom lokalpolisområde Ängelholm, samverkar med polisen inom flera områden.

Samverkansavtal mellan Örkelljunga kommun och Polisen Pdf, 880.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Samverkansavtal mellan Örkelljunga kommun och Örkelljunga Näringsliv Pdf, 262.6 kB.

Medborgarlöfte maj - augusti 2023 Pdf, 277 kB, öppnas i nytt fönster.

Medborgarlöfte september - december 2023 Pdf, 253.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Örkelljunga kommun använder ordningsvakter i centrala Örkelljunga för att öka tryggheten i kommunen. Ordningsvakterna kan bland annat gripa in vid ordningsstörningar och hjälpa polisen att upptäcka brottslighet.

Ordningsvakternas arbete styrs av lagstiftning

Ordningsvakterna arbetar alltid två och två. De bär reglementsenliga, ljusblå kläder med tillhörande keps, båtmössa eller stickad mössa. De har alltid en gul reflexväst med texten ”ordningsvakt”.

Ordningsvakter beskrivs många gånger som polisens förlängda arm inom ett begränsat område, eftersom de kan ingripa på order från polisen. Du kan läsa mer om ordningsvakternas befogenheter på polisens hemsida. Länk till annan webbplats.

Ordningsvakternas arbete regleras i Lag (1980:578) om ordningsvakter Länk till annan webbplats. (LOV). Ordningsvakterna får bara röra sig inom ett begränsat område där de är förordnande, ett så kallat LOV §3-område. Ordningsvakterna får röra sig på platser där allmänheten har tillträde. Det är polisen som beslutar om förordnande av LOV §3-område. 

På kartan nedan kan du se inom vilket område ordningsvakterna arbetar.

Karta över LOV §3-område Örkelljunga

Behovet av trygga, positiva vuxna är stort ute i vår kommun för att öka tryggheten för våra barn och ungdomar. Genom att dag-, kvälls- eller nattvandra bidrar du till en trivsammare och lugnare kommun.

Nattvandrare är inga väktare, ordningsvakter eller polisen utan finns bara ute som förebilder, skapar positiva relationer med ungdomar och hjälper när behov finns. Att nattvandra är helt kostnadsfritt och nattvandring.nu håller med det material som behövs. Du är försäkrad till, under och hem från vandring. Du får även utbildning och möjlighet att ingå i ett rikstäckande nätverk.

Vill du börja nattvandra?
Hör av dig till orkelljunga@nattvandring.nu.
Du kan även läsa mer på nattvandring.nu Länk till annan webbplats.