Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:
Telefonväxel:
Vardagar 8-12, 13-15
Lunchstängt 12-13

Reception:
Vardagar 8-12, 13-14
Lunchstängt 12-13


Växel och reception stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

Naturvård

Värsjön

Naturvårdsprogram

För att skapa ett kunskapsunderlag kring landsbygdens natur- och kulturvärden har Örkelljunga kommun genomfört ett naturvårdsprogram som integrerar kulturmiljöer och friluftsliv.

Naturvårdsprogrammet ger ny kunskap om kommunens natur- och kulturmiljöer och är ett viktigt underlag för framtida planeringsarbeten i odlingslandskapet.

Långsiktigt och hållbart

Den insamlade kunskapen om landsbygden i Örkelljunga kommun kommer att utgöra en bas för framtida landsbygdsutveckling där en landsbygd med natur- och kulturvärden är en resurs för utveckling. Naturvårdsprogrammet kompletterar uppgifterna och områdena i naturvårdsplanen och bör tillsammans betraktas som ett samlat underlag. Vi vill medverka till att bevarande och utveckling går hand i hand på ett långsiktigt hållbart sätt.

Naturvårdsprogram för Örkelljunga kommun Pdf, 11.2 MB.

Naturvårdsplan

Kommunen har redan en naturvårdsplan från 1998 som framför allt ska kompletteras med uppgifter om det öppna odlingslandskapet och kulturmiljöspår. En viss allmän översyn av befintligt program görs samtidigt.

Läs mer i vår Naturvårdsplan Pdf, 773.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Projekt Tjäderskogar och orrmyrar

Projektet "Tjäderskogar och orrmyrar - ett landskapsperspektiv på Nordskånes skogsbygd" är ett samarbete mellan Hässleholm och Örkelljunga kommun. Projektets syfte handlar till stora delar om hur just skogshönsen klarar sig i vårt nutida natursamhälle.

Läs Projektrapport Tjäderskogar och orrmyrar Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Inventering av Stensån

Under 2018 har Per Ingvarsson på PI (π) Fly Vatten & Fiskevård AB fått till uppdrag av Stensåns vattenråd inventera Stensån samt Lilla Stensån med biflöden. Syftet med undersökningen är att ta fram förslag och underlag som kan ligga till grund för fiskevårdsåtgärder och biotopvård för att gynna den biologiska mångfalden. Alla bilder i rapporten är tagna av inventeraren Per Ingvarsson.

Bilder till rapporten Länk till annan webbplats.