Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:
Telefonväxel:
Vardagar 8-12, 13-15
Lunchstängt 12-13

Reception:
Vardagar 8-12, 13-14
Lunchstängt 12-13


Växel och reception stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

Saneringsåtgärder Skönna mosse och Multos gamla fabriksområde

Bakgrund

Länsstyrelsen har utrett markföroreningar som finns inom Skönna mosse och inom Multos gamla fabriksområde. Föroreningarna beror på att avfallsdumpning (cyanid) skett från den tidigare industriverksamhet som bedrevs inom Multo-området.

Begränsning

Föroreningsområdet Skönna mosse avgränsas tydligt på platsen med stängsel och förbudsskyltar, se bild nedan. Det är därmed inte tillåtet för allmänheten att befinna sig inom själva saneringsområdet, framförallt med anledning av hälsorisker samt för att inte försvåra vidare åtgärder.

Staket med varningsskylt

Skönna mosse är avspärrad och allmänheten får inte beträda området som saneras.

Saneringsåtgärder

Saneringen kommer i huvudsak att finansieras av bolaget som har angivits ha ansvar för föroreningen. Finansiering kommer delvis att ske med tilldelat statsstöd som Örkelljunga kommun har blivit huvudman för. Kommunen har under år 2023 inlett olika processer som stegvis ska leda till att själva saneringen genomförs.

Kommunen kommer som huvudman att ha löpande dialog med Länsstyrelsen (tillsynsmyndighet) samt med övriga inblandade aktörer för att uppnå det slutliga målet med sanerade områden.