Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:
Telefonväxel:
Vardagar 8-12, 13-15
Lunchstängt 12-13

Reception:
Vardagar 8-12, 13-14
Lunchstängt 12-13


Växel och reception stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

Inkomstberäkning

Vårdnadshavare skall vid erhållande av plats lämna uppgifter om inkomst, enligt nedan. Om uppgifter inte lämnas debiteras högsta avgift i taxesystemet. Vårdnadshavare har ansvar för att meddela förändringar av inkomst och familjeförhållanden så att barnomsorgsavgiften för hushållet blir rätt.

Uppgifterna lämnar du i vår e-tjänst, under "E-tjänster och blanketter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.".

Hushållets sammanlagda inkomst

Avgiften beräknas på hushållets sammanlagda inkomst före skatt. Inkomsttaket för beräkning av maxtaxa är för närvarande 56 250* kr. Taxan gäller för ensamstående, gifta, samboende och familjehemsföräldrar. Den totala bruttoinkomsten ligger till grund för avgiftsberäkningen, oavsett om barnen är gemensamma eller ej. Hushållsgemenskapen är alltså grund för beräkningen av familjens inkomster.

Om ett barns föräldrar har gemensam vårdnad men bor på skilda håll, barnet bor växelvis hos föräldrarna och båda har behov av förskola eller fritidshem, grundas avgiften på den sammanlagda inkomsten i respektive hushåll. Varje hushåll debiteras då separat. De sammanlagda avgifterna får inte överskrida den maximala avgiften för en plats.

Inkomstuppgifter

Som inkomst ska du ange, förutom lön, löneförmåner och naturaförmåner samtliga beskattningsbara bidrag och ersättningar:

 • Sjukpenning (brutto)
 • Föräldrapenning (brutto)
 • Aktivitetsstöd/Utbildningsbidrag (brutto)
 • Arbetslöshetsersätting (brutto)
 • Kontant arbetsmarknadsstöd
 • Vårdbidrag för handikappat barn (arvodesdelen)
 • Livränta
 • Sjukersättning
 • Arvode för vård av barn i familjehem
 • Familjebidrag i form av familjepenning/dagpenning
 • Pension (ej barnpension)
 • Skattepliktiga naturaförmåner


Följande räknas inte som avgiftsgrundande inkomst:

 • Allmänt barnbidrag
 • Studiebidrag och/eller studielån (CSN)
 • Underhållsbidrag/bidragsförskott
 • Bostadsbidrag
 • Försörjningsstöd
 • Etableringsersättning
 • Handikappersättningar

*avgiftsnivå för 2023