Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:

Måndag -torsdag 8-12, 13-16


Fredag 8-12, 13-15

Växel och reception stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

Dela

Ansök om eller säg upp plats

Ansökan om eller uppsägning av plats till de kommunalt drivna förskolorna sker via våra e-tjänster Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Anmälan och uppsägning till de fristående förskolorna sker direkt till dem.

Ansök om barnomsorgsplats

Du som har barn mellan 1-5 år har rätt till förskola om du arbetar, studerar, aktivt söker arbete eller är föräldraledig. Alla barn mellan 3-5 år har rätt till Allmän förskola (15h/vecka) från och med höstterminen det år barnet fyller 3 år, oavsett föräldrarnas sysselsättning. Du kan även ansöka om plats om ditt barn på grund av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling.

Ansökan till förskola bör göras minst 3 månader innan önskat placeringsdatum. Vi erbjuder plats inom tre månader i enlighet med vår servicegaranti.

Ansökan om plats i barnomsorg på obekväm tid ska kunna styrkas av intyg från arbetsgivare.

Ansökan görs i vår e-tjänst, under "E-tjänster och blanketter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.".

Uppsägning

Uppsägningstiden är två månader från det att uppsägningen inkommit. Uppsägningstiden gäller oavsett om barnet använder platsen eller inte, och du betalar för platsen under hela uppsägningstiden.

Uppsägning av plats som avser perioden 1 juni - 31 augusti befriar inte från betalningsansvar om barnet återkommer till förskola eller fritidshem före den 1 september samma år, om inte anledningen till uppsägning är arbetslöshet.

Uppsägning görs i vår e-tjänst, under "E-tjänster och blanketter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.".

Avslut av plats på grund av frånvaro

Tre månaders frånvaro från plats i förskola och/eller barnomsorg på obekväm tid medför att platsen avslutas av huvudmannen.